Βοήθεια για το πρόγραμμα MyDataSpooler

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα TaxSpooler. Το πρόγραμμα MyDataSpooler συμπεριλαμβάνεται.

Την πρώτη φορά, ξεκινήστε το πρόγραμμα MyDataSpooler σαν Administrator (elevated) για να μπορέσετε να κάνετε την αρχική παραμετροποίηση.

 1. Αρχική παραμετροποίηση
 2. Εισαγωγή από αρχείο ascii
 3. Υποβολή
 4. Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις
 5. Πίνακες myDATA

Αρχική παραμετροποίηση

Θα χρειαστείτε μια σύνδεση με μία βάση δεδομένων Microsoft SQL server.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την βάση Microsoft SQL Express 🔗, που διατίθεται δωρεάν.
Συνοπτικές οδηγίες.
Ξεκινήστε το πρόγραμμα σαν Administrator (elevated).
 1. Station Id: θα συμπληρωθεί αυτόματα. Σε τυχόν περίπτωση που εγκαθιστάται το πρόγραμμα σε 2ο υπολογιστή, για να ασχοληθείτε με τον ίδιο υπόχρεο ΑΦΜ, ελέγξτε ότι ο αριθμός αυτός είναι διαφορετικός σε κάθε υπολογιστή.
 2. Κατάλογος Stop file: θα συμπληρωθεί αυτόματα. Πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες.
 3. Πηγαίνετε Μεταβολή > Προτιμήσεις > Γενικές παράμετροι.
  Δημιουργήστε ένα connection string.
 4. Εκτελέσιμο αποστολής: θα συμπληρωθεί αυτόματα.
 5. Εκτελέσιμο PHP server: Χρειάζεται να συμπληρωθεί μόνον εφόσον στην συνέχεια επιλέξετε κάποια μέθοδο αποστολής Local Proxy.

Μετά πηγαίνετε στο tab Εταιρίες/ Χρήστες. Εισάγετε τα στοιχεία:

 • ΑΦΜ
 • Επωνυμία
 • Users: λίστα από χρήστες των Windows που θα έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο ΑΦΜ. Ο Administrator έχει πρόσβαση παντού.
 • ΕΑΦΔΣΣ: προεραιτικά, λίστα από ΕΑΦΔΣΣ. Απαιτείται εφόσον χρησιμοποιείτε ΕΑΦΔΣΣ ή άλλο φορολογικό μηχανισμό.
 • Υπαγωγή ΦΠΑ: σε ποιό καθεστώς υπάγεται η επιχείρηση, και ο αντισυμβαλλόμενος. Διαβάστε αναλυτικά εδώ.
 • My User Id: όπως το παρέχει η ΑΑΔΕ.
 • My Subscription key: όπως το παρέχει η ΑΑΔΕ.
Μπορείτε να εισάγετε περισσότερες εγγραφές εφόσον διαχειρίζεστε περισσότερα από ένα ΑΦΜ.

Καθεστώς υπαγωγής ΦΠΑ

Η Υπαγωγή ΦΠΑ που έχει 2 τιμές με κάθετο ανάμεσα.
Η πρώτη τιμή εναι τι μπορεί να πουλάει στην Χονδρική: Ολα τα καθεστώτα (το σύνηθες), μόνο Κανονικό ΦΠΑ ή μόνο Μειωμένο ΦΠΑ.
Η δεύτερη τιμή είναι τι πουλάει στην Λιανική, μόνο Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή μόνο Μειωμένο.
Η default τιμή είναι Ο/Κ δηλαδή Ολα τα καθεστώτα στην Χονδρική, μόνο Κανονικό καθεστώς στην Λιανική.

Οι τιμές αυτές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της κατηγορίας ΦΠΑ, από την διαίρεση αξία ΦΠΑ/ καθαρή αξία.

Σε κάθε περίπτωση το ίδιο παραστατικό μπορεί να έχει διάφορες κατηγορίες, και μαζί και μηδενικό ΦΠΑ.

Εισαγωγή από αρχείο ascii (CSV)

Encoding: Utf-8 ή ELOT-928 (Ελληνικά Windows 8 bit) ή Ελληνικά DOS 437.
Διαχωριστής: ; ή , ή οποιοσδήποτε άλλος.
Πεδία: μέσα σε εισαγωγικά ή χωρίς.

Τα παρακάτω πεδία μπορούν ή πρέπει, να περιέχονται στο αρχείο:

Πεδίο Περιγραφή Παρατηρήσεις
1ΑΦΜ Εκδότη
2ΑΦΜ Παραλήπτη
5Ημερομηνία (YYYY-MM-DD/ YYYYMMDD/ YYMMDD/ YYYYMMDDhhmm)
9Είδος Παρ/κού κατά ESEND (Πίνακας ΠΟΛ) 🔗εναλλακτικά με το (24)
10Σειρά Παραστατικού
11Αριθμός Παραστατικού
12Καθαρό Ποσό Αυπερμειωμένος συντελεστής (6%) Πίνακας
13Καθαρό Ποσό Βμειωμένος συντελεστής (13%) Πίνακας
14Καθαρό Ποσό Γκανονικός συντελεστής (24%) Πίνακας
15Καθαρό Ποσό Δυψηλός συντελεστής (36% - δεν εφαρμόζεται)
16Καθαρό Ποσό Εχωρίς ΦΠΑ Πίνακας
17ΦΠΑ Α
18ΦΠΑ Β
19ΦΠΑ Γ
20ΦΠΑ Δ
21Γενικό Σύνολο Παραστατικούπροεραιτικό
22Κωδικός νομίσματος (Πίνακας νομισμάτων - ISO 4217) 🔗προεραιτικό
24Είδος Παραστατικού κατά myDATA (Πίνακας)εναλλακτικά με το (9)
25Μέθοδος πληρωμής (Πίνακας)προεραιτικό
26Τύπος εσόδου (Πίνακας)προεραιτικό
27Κατηγορία εσόδου (Πίνακας)προεραιτικό
Μπορείτε να συμπεριλάβετε την αρίθμηση των πεδίων στην πρώτη γραμμή του αρχείου, ή μπορείτε να την ορίσετε χωριστά.

Υποβολή

Θα υποβληθούν οι εγγραφές που έχουν την σήμανση Ετοιμη=ΝΑΙ.
Μετά την υποβολή, τα στοιχεία των εγγραφών της λίστας εμφανίζονται ανανεωμένα, συμπεριλαμβανομένων εγγραφών που δεν θα έπρεπε να εμφανίζονται εξαιτίας τυχόν φίλτρων.

Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

Πως θα ανεβάσω παραστατικά με διαφορετικό τρόπο πληρωμής
Εφαρμόστε ένα από τα παρακάτω:
 1. Χρησιμοποιήστε διαφορετικό τύπο παραστατικού,και κάνετε χωριστή αντιστοίχιση μεθόδου πληρωμής.
 2. Χρησιμοποιήστε την στήλη Μέθοδος πληρωμής.
 3. Διορθώστε τις εγγραφές πριν τις στείλετε.

Περισσότερη βοήθεια

Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης SQL Express

Για τις διαδικασίες αυτές πρέπει να απευθύνεστε στην Microsoft. Για διευκόλυνση σας παρέχονται τα παρακάτω:

Δημιουργία βάσης SQL Express
 • Κατεβάστε το λογισμικό SQL Express από το site της Microsoft.
 • Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση επιλέγοντας Basic.
  Η ενέργεια αυτή κανονικά θα δημιουργήσει το instance sqlexpress και στα services πρέπει να βλέπετε το Sql server (SQLEXPRESS).
 • Πηγαίνετε σε command line και πληκτρολογείστε:
  sqlcmd -Slocalhost\sqlexpress⮠
 • Στο prompt που θα εμφανιστεί, πληκτρολογήστε create database mydata⮠ και στη συνέχεια go⮠
 • Μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι η βάση mydata δημιουργήθηκε, πληκτρολογώντας exec sp_databases⮠ και go⮠.
 • Πληκτρολογήστε exit⮠ για να τερματίσετε το session.
Σύνδεση με SQL Express
 • Πηγαίνετε Μεταβολή > Προτιμήσεις > Γενικές Παράμετροι > Database connection string > [...]
 • Ακολουθείστε τις εικόνες


  Για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι εντάξει, πατήστε [Check connection].