Βοήθεια για το πρόγραμμα MyDataSpooler

◀ Οδηγίες

WEB interface

Λάθη ΑΦΜ

Μπορείτε να δείτε τα Λάθη ΑΦΜ μέσα από την προβολή των κινήσεων ημέρας, επιλέγοντας το link Πρόβλημα ΑΦΜ.
Οι εγγραφές προβάλλονται ανεξάρτητα από την τρέχουσα ημερομηνία.

Οταν διορθώσετε μια εγγραφή (χώρα/ επωνυμία), το σύστημα δημιουργεί και αποθηκεύει μια αντιστοίχιση,
ΑΦΜ λήπτη => χώρα και επωνυμία.

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο αντιστοίχισης από την επιλογή
Κέντρο Ελέγχου > myDATA > Αντιστοίχιση.

Λάβετε υπόψη σας ότι στον κατάλογο Πρόβλημα ΑΦΜ μπορεί να εμφανιστούν και εγγραφές που δεν υποβάλλονται (π.χ. Ακυρωτικά).