Ελληνική νομοθεσία για το myDATA και το E-SEND

Το παρόν αποτελεί ερμηνεία της νομοθεσίας, όπως την έδωσαν οι σύμβουλοι μας.
Σκοπό έχει να βοηθήσει στην κατανόηση των διαδικασιών, υποχρεωτικών και μη, και πάντως σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική για τον χρήστη της εφαρμογής MyDataSpooler.

Τελευταία τροποποίηση: 22-Sep-2022 23:03:22 GMT

Πλατφόρμες ΑΑΔΕ

Το myDATA και το E-SEND είναι 2 διαφορετικές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ.

Το myDATA αφορά όλα τα παραστατικά με αξία, Χονδρικής και Λιανικής, είτε εκδίδονται με χρήση φορολογικού μηχανισμού, είτε όχι.

To E-SEND αφορά όλα ανεξαιρέτως τα παραστατικά Χονδρικής και Λιανικής, είτε με αξία, είτε χωρίς (πχ. Δελτία Αποστολής), που εκδίδονται με χρήση φορολογικού μηχανισμού.

Παραστατικά που εκδίδονται χωρίς χρήση φορολογικού μηχανισμού

 • Παραστατικά πωλήσεων Χονδρικής ή Λιανικής: πρέπει να ενημερώνουν το myDATA, ένα προς ένα.
 • Μη αξιακά παραστατικά: δεν ενημερώνουν το myDATA, προς το παρόν.
Τα παραπάνω δεν αφορούν παραστατικά που εκδίδονται μέσω provider.

Παραστατικά που εκδίδονται με χρήση φορολογικού μηχανισμού (πχ. ΕΑΦΔΣΣ)

 1. Πωλήσεις Χονδρικής: πρέπει να ενημερώνουν το E-SEND και χωριστά το myDATA.
 2. Πωλήσεις Λιανικής: πρέπει να ενημερώνουν το E-SEND και,
  • Από 1/1/2021 μέχρι και 31/12/2021, πρέπει να ενημερώσουν το myDATA, χωριστά και επιπλέον από το E-SEND.
  • Από 1/1/2022 και μετά πρέπει να ενημερώνουν το E-SEND μόνο, όχι το myDATA.
   Η ενημέρωση του myDATA θα γίνει αυτόματα από τα συστήματα της ΑΑΔΕ. O χρόνος έναρξης της ενημέρωσης αυτής θα αποφασιστεί από την ΑΑΔΕ.
  • Οι υπόχρεοι ΑΦΜ πρέπει να ελέγχουν την ενημέρωση που κάνει η ΑΑΔΕ από το E-SEND προς το myDATA, και εφόσον διαπιστώσουν διαφορά, να υποβάλλουν συμπληρωματικές εγγραφές.
  Προσοχή!
  Δεν συστήνεται η προληπτική αποστολή της Λιανικής στο myDATA, γιατί υπάρχει κίνδυνος διπλοεγγραφών.
  Αν παρόλα αυτά θέλετε να το κάνετε, διαβάστε εδώ.
 3. Μη αξιακά παραστατικά (πχ. Δελτία Αποστολής): πρέπει να ενημερώνουν μόνο το E-SEND, προς το παρόν.

Αποκλίσεις λιανικών

Στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις υπόχρεες οντότητες, μεταξύ των δεδομένων των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών που διαβίβασαν στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA, από το Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. και των λογιστικών εγγραφών εσόδων λιανικής τους, αυτές διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα, μέσω δηλαδή λογιστικών προγραμμάτανω/ERP ή μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης.

Σχετική νομοθεσία

Α.1138/2020, Α.1090/2022