Βοήθεια για την εφαρμογή TaxSpooler

Τελ.ενημέρωση:

Περιεχόμενα

 1. Συντακτικό
 2. Περιγραφή - Δυνατότητες
 3. Προαπαιτούμενα
 4. Εγκατάσταση
 5. Άδεια Χρήσης
 6. Αρχικοποίηση
 7. Δοκιμή
 8. Χρήση του προγράμματος
 9. Διαβίβαση Taxis
 10. Επιλογές εξόδου
 11. Υποστήριξη QR code
 12. Προσθήκη γραφικών σε απλό κείμενο
 13. Σελιδοποίηση
 14. Διαχωρισμός Πακέτων (batch files)
 15. Διαχωρισμός Σήμανσης - Πολλαπλοί εκτυπωτές
 16. Αντίγραφα
 17. Αυτόματη λήψη Ζ
 18. Αυτόματο Fallback
 19. Διαφορά ώρας ΦΗΜ - πραγματικού χρόνου
 20. Ομάδες (δεξαμενές) ΦΗΜ - Load Balancing
 21. Unicode
 22. XML (UTF-8)
 23. ΦΗΜΑΣ/ MyData/ Provider
 24. Σενάρια εγκατάστασης
 25. Εφαρμογές Windows Full Graphics
 26. Ασφάλεια - Φίλτρα TCP/IP
 27. Επιστροφή QR από MyDataSpooler
 28. Application Programming Interface
 29. itaxtcp API (Windows- Unix - AS400)
 30. Oracle API
 31. SAP API
 32. HTTP API
 33. Αυτόματη δημιουργία εγγραφής "Εκτυπωτής Windows/Virtual"
 34. Αλλαγή ταυτότητας (Impersonation)
 35. Ηλεκτρονική τιμολόγηση
 36. Απομακρυσμένη διαχείριση
 37. Backup
 38. Συναγερμός
 39. Clustering
 40. Ειδικό Αυτόματο report
 41. Αυτόματη επανεκκίνηση
 42. Αυτόματη αναβάθμιση
 43. Περιβάλλον και Ασφάλεια
 44. Πληροφορίες συστήματος
 45. Περισσότερα
 46. Συμπίεση αρχείων
 47. Αρχεία log
 48. Βοηθητικές λειτουργίες
 49. User Interface
 50. Αναφορά (reference)
 51. Εσωτερική βάση δεδομένων
 52. Εκκίνηση σαν εκτελέσιμο (όχι service)
 53. Παραδείγματα βήμα-βήμα
 54. Windows Service
 55. Μεταφορά σε άλλον υπολογιστή (άδειες)
Στο Internet:
 • Περισσότερη Βοήθεια
 • Unix - AS400
 • Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις
 • Αδεια Χρήσης
 • Υποστήριξη

Συντακτικό

 • Εντονα γράμματα: σημεία προσοχής
 • Πλάγια γράμματα: εντολές, παράμετροι, μεταβλητές
 • Κείμενο μέσα σε []: optional επιλογές
 • Κείμενο διαχωρισμένο με |: εναλλακτικές επιλογές

Περιγραφή - Δυνατότητες

 • Παραλαμβάνει το πρωτότυπο αρχείο εκτύπωσης σε οποιοδήποτε character set 8 bit ή 7 bit, αφαιρεί τα escape sequences και το μετατρέπει σε 928, στέλνει το αρχείο για ψηφιακή υπογραφή, ενσωματώνει την υπογραφή στο πρωτότυπο, εκτυπώνει το νέο πρωτότυπο (μαζί με την ψηφιακή υπογραφή), αποθηκεύει όπως απαιτεί ο νόμος, το καθαρό (χωρίς τα escape sequences) 928 text αρχείο Α, χωριστά την ψηφιακή υπογραφή (αρχείο Β) και χωριστά τα δεδομένα της διαβίβασης Taxis (αρχείο Ε).
 • Προδηλωμένα character sets: Ελληνικά 437, 928, 869, 875 (EBCDIC), ABΨ, ΑΒΓ, Unicode (με Ελληνικά 928), UTF-8 (με Ελληνικά 928).
 • Αποθηκεύει επίσης το νέο πρωτότυπο (με την ψηφιακή υπογραφή), ώστε ανά πάσα στιγμή επιτρέπεται η επανεκτύπωση, χωρίς την διαδικασία εκ νέου λήψης ψηφιακής υπογραφής.
 • Επιτρέπει την εκτύπωση απευθείας σε dot matrix εκτυπωτές.
 • Επιτρέπει την εκτύπωση σε οποιοδήποτε Windows GDI εκτυπωτή, με οποιαδήποτε true type γραμματοσειρά και οποιαδήποτε ανάλυση γραμμές/σελίδα, χαρακτήρες/γραμμή. Μετατρέπει όλες τις γραμματοσειρές σε fixed size. (Για τις λειτουργίες αυτές απαιτείται η εγκατάσταση του προγράμματος INCA Spooler).
 • Στο ίδιο τερματικό και στον ίδιο εκτυπωτή (ένας μόνο εκτυπωτής), η DOS εφαρμογή μπορεί να στέλνει πάντα ένα φορολογικό έγγραφο πρώτα για υπογραφή μετά για εκτύπωση, ενώ ένα μη φορολογικό έγγραφο απευθείας για εκτύπωση (χωρίς υπογραφή). ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ.
   
 • Εγκαθίσταται σε XP Home/Pro ή νεότερα.
  Μέσω δικτύου και client υποστηρίζει οποιοδήποτε λειτουργικό Windows, Linux, Unix, AS/400, κλπ.
   
 • Υποστηρίζει Σειριακούς (ΕΑΦΔΣΣ) και Δικτυακούς ΦΗΜ.

  Οι Σειριακές συνδέονται αυτόματα στα 115200 bps, εκτός αν δηλώσετε την μεταβλητή περιβάλλοντος COMSPEED, μπορείτε να αλλάξετε αυτή την ταχύτητα.

Προαπαιτούμενα

.NET Framework 3.5

Εγκατάσταση

Οι παράμετροι της εφαρμογής σώζονται στο αρχείο c:\inca hellas\taxspooler.xml

Για να αλλάξετε το path όπου δημιουργείται το αρχείο taxspooler.xml, δημιουργήστε πρώτα στο registry το κλειδί \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\INCA Hellas\MyPath με αξία το νέο path, και μετά επανεκκινήστε τον TaxSpooler.
Σημείωση: το τμήμα Wow6432Node προστίθεται μόνο σε 64bit λειτουργικά.

Μετά από επιτυχή εγκατάσταση, εφόσον η εφαρμογή σας θα στέλνει δεδομένα για υπογραφή μέσω ενός δικτυακού εκτυπωτή, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν εκτυπωτή με όνομα TaxSpooler και τύπο generic text. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή και επιλέξτε Properties. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ports. Εάν η εγκατάσταση ήταν επιτυχής, ο εκτυπωτής θα είναι συνδεδεμένος στο port TAXSPL1: για 32bit Windows ή RPT1: για 64bit Windows.

Η εγκατάσταση θα φροντίσει ώστε το πρόγραμμα σας να ξεκινά κάθε φορά που ξεκινά και ο υπολογιστής σας. Θα δείτε μια εικόνα με μια συνδεδεμένη πρίζα στο tray σας.

Σημαντικό βήμα
Μοιράστε τον εκτυπωτή αυτό με ένα share όνομα, κατά προτίμηση με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά, μέχρι 8 γράμματα, πχ. taxspool .

Αρχικοποίηση

Εισαγωγή στοιχείων εταιρίας. (Επωνυμία, ΑΦΜ, κλπ).
Αφού συνδέσετε τον ΦΗΜ σε μια θύρα του Η/Υ σας, ανοίξτε τον TaxSpooler, επιλέξτε Διόρθωση > Στοιχεία ΦΗΜ > Θύρα ΦΗΜ (πχ. COM1).
Τα στοιχεία που εισάγετε θα εκτυπώνονται στις αποδείξεις που εκδίδει ο ΦΗΜ.
Απαραίτητα εισάγετε την Eπωνυμία, Δραστηριότητα, Διεύθυνση, ΑΦΜ και ΔΟΥ σας.

Άδεια Χρήσης

Με την εγκατάσταση του προγράμματος, επιτρέπεται η κανονική χρήση του, για 10 μέρες δωρεάν.

Απαιτείται χωριστή άδεια χρήσης για κάθε ΦΗΜ που συνδέετε στο σύστημα. Μπορείτε να προσθέσετε όσους ΦΗΜ θέλετε σε έναν Η/Υ.

Δοκιμή

Δοκιμή χωρίς τον ΦΗΜ ή τον emulator

 • Αφού εγκαταστήσετε το πρόγραμμα, στον Πίνακα ελέγχου TaxSpooler πηγαίνετε Μεταβολή > Προτιμήσεις > Ιδιότητες Ελέγξτε ότι η τιμή στο πεδίο Client delay δεν ξεπερνάει τον αριθμό 1000.
 • Στον Πίνακα ελέγχου TaxSpooler, πηγαίνετε Μεταβολή > Προτιμήσεις > Login > Αντιστοίχιση ascii αρχείων. Στο πεδίο Εκτυπωτής (αρχείο) δηλώστε c:\test1.txt, στο πεδίο Προορισμός τον τελικό προορισμό, πχ. DEVICE LPT1 για να τυπώσετε στην θύρα LPT1 του server, στο πεδίο ΦΗΜ TEST. Σώστε τις απαντήσεις.
 • Προσοχή!!! Αρχεία με κατάληξη .sap το σύστημα τα χειρίζεται με ειδικό τρόπο.
  Για τα αρχεία αυτά γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο SAP API.
 • Πηγαίνετε στο DOS prompt, και εκτελέστε dir > c:\test1.txt
 • Η εφαρμογή taxspooler θα ενεργοποιηθεί, θα υπογράψει το έγγραφο και θα το στείλει για εκτύπωση στον εκτυπωτή που βρίσκεται στην θύρα LPT1 (πρέπει να είναι ένας εκτυπωτής που δέχεται κείμενο).
 • Αν θέλετε να στείλετε το αποτέλεσμα σε ένα εκτυπωτή Windows, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε την εφαρμογή INCA Spooler, και στην συνέχεια, να δηλώσετε, στο προηγούμενο παράδειγμα, στο πεδίο Προορισμός την αξία ilpdde -a.
 • Για να δείτε το αποτέλεσμα πηγαίνετε Εμφάνιση > Αρχείο Εκτυπώσεων. Μπορείτε να κάνετε Προεπισκόπηση για να δείτε το ascii αρχείο που αποστάλθηκε για υπογραφή, ή Επανεκτύπωση για να εκτυπώσετε ξανά ένα υπογραμμένο αντίγραφο του παραστατικού, (χωρίς την λήψη νέας υπογραφής).

Δοκιμή με τον emulator της Micrelec

 • Θα χρειαστείτε ένα σειριακό καλώδιο που να συνδέει τις θύρες COM1, COM2: Ενώστε με τα pin 2,3,5 της θύρας COM1 με τα pin 3,2,5 αντίστοιχα της θύρας COM2.
 • Ξεκινήστε τον emulator και βάλτε τον να ακούει στην θύρα COM2.
 • Στο προηγούμενο παράδειγμα, στο πεδίο ΦΗΜ δηλώστε COM1.
 • Πηγαίνετε στο DOS prompt, και εκτελέστε dir > c:\test1.txt
 • Παρατηρήστε το αποτέλεσμα στον emulator.
 • Μπορείτε επίσης να πάρετε Ζ από τον emulator: πηγαίνετε Αρχείο > Ημερήσια Αναφορά Ζ.
  Για να δείτε το αποτέλεσμα, πηγαίνετε Εμφάνιση > Αρχείο Ημερήσιων Ζ.

Capture Πηγαίων αρχείων

 • Για να ενεργοποιήσετε την παγίδευση, πηγαίνετε Ρύθμιση > Παγίδευση Εντύπων
  Η παγίδευση διαρκεί μόνο για την μέρα που την ορίζετε. Την επόμενη αποδηλώνεται αυτόματα.
 • Για να δείτε τα αρχεία αυτά, Ρύθμιση > Κατάλογος Παγίδευσης

Δοκιμή με capture της παράλληλης (με ή χωρίς τον emulator)

 • Σε ένα μηχάνημα Windows 2000/XP, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα dd.exe που συνοδεύει την εφαρμογή:
  dd -d LPT4 C:\test1.txt
 • Στο DOS prompt εκτελέστε dir > LPT4
 • Για να αποδηλώσετε το capture της παράλληλης, δώστε:
  dd -r LPT4
 • Για άλλα λειτουργικά χρησιμοποιήστε την εντολή net use, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Χρήση του προγράμματος.

Χρήση του προγράμματος

Η εφαρμογή TaxSpooler μπορεί να παραλαμβάνει αιτήσεις υπογραφής και εκτύπωσης από μια εμπορική εφαρμογή, με τους εξής τρόπους:
 • Η εμπορική εφαρμογή αποστέλλει την εκτύπωση της σε αρχείο ascii.
 • Η εμπορική εφαρμογή (DOS/Windows) αποστέλλει την εκτύπωση της σε μια θύρα LPT, για την οποία έχει γίνει ανακατεύθυνση στον εκτυπωτή TaxSpooler.
 • Η εμπορική εφαρμογή (Windows/Unix/etc.) αποστέλλει την εκτύπωση της στον μοιρασμένο εκτυπωτή TaxSpooler.
 • Η εμπορική εφαρμογή (Windows/Unix/etc.) αποστέλλει την εκτύπωση της θύρα TCP/IP, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που περιγράφεται στην itaxtcp.

I. Αρχείο ascii

 • Το πλήρες όνομα του αρχείου πρέπει να είναι προκαθορισμένο, πχ. c:\cl\data\noname.prn
 • Στο TaxSpooler Control center, πηγαίνετε Διόρθωση > Προτιμήσεις > Login > Αντιστοίχιση ascii αρχείων.
  Στο πεδίο Εκτυπωτής (αρχείο) δηλώστε c:\cl\data\noname.prn, στο πεδίο Προορισμός τον τελικό προορισμό, πχ. DEVICE LPT1 για να τυπώσετε στην θύρα LPT1 του server, στο πεδίο ΦΗΜ COM1 αν ο ΦΗΜ είναι συνδεμένος στην θύρα COM1 του Η/Υ.

II. Δημιουργία δικτυακής θύρας LPTx σε Windows 32/64-bit

 1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το πρόγραμμα INCA 32/64bit port monitor.
 2. Τρέξτε το πρόγραμμα και από την επιλογή tools εγκαταστήστε το port.
 3. Στα windows, δημιουργήστε ένα εκτυπωτή τύπου generic text και μετονομάστε τον σε taxspooler, με θύρα την RPT1: και μοιράστε τον με share όνομα taxspool (κατά προτίμηση μέχρι 8 γράμματα, όλα λατινικά).
 4. Καθορίστε τις παραμέτρους:
  • Executable + params = "C:\Program Files (x86)\INCA Hellas\nsp64\nsp64run.exe" "%1" "%2" "%3"
  • Printer = TaxSpooler
  • Destination server = localhost ή 127.0.0.1 ή η τοπική IP
  • Protocol = TaxSpooler
  • Port = 20100
  • Timeout = 120

III. Ανακατεύθυνση της θύρας LPTx με την εντολή net use

 • Ακολουθείστε τις οδηγίες στην προηγούμενη παράγραφο II.
 • Η ανακατεύθυνση στο τερματικό γίνεται με τη χρήση της εντολής net use. πχ.
  net use LPT2 \\myserver\taxspool
 • Στο TaxSpooler Control center, πηγαίνετε Διόρθωση > Προτιμήσεις > Login > Αντιστοίχιση εκτυπωτών Windows. Στο πεδίο Εκτυπωτής (αρχείο) δηλώστε το κανονικό όνομα του εκτυπωτή Windows που χρησιμοποιείτε, όχι το μοιρασμένο, πχ. taxspooler, στο πεδίο Προορισμός τον τελικό προορισμό, πχ. DEVICE LPT1 για να τυπώσετε στην θύρα LPT1 του server, στο πεδίο ΦΗΜ COM1 αν ο ΦΗΜ είναι συνδεμένος στην θύρα COM1 του Η/Υ.
 • Για να στείλετε την εκτύπωση σε ένα Windows GDI εκτυπωτή, πχ. ένα εκτυπωτή Laser, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει ήδη την εφαρμογή INCA Spooler. Σε αυτή την περίπτωση, στο πεδίο Προορισμός συμπληρώστε ilpdde -a αντί για DEVICE LPT1, όπως περιγράφεται παραπάνω.
 • Στο τερματικό, αντί για τη θύρα LPT2, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη, πχ. LPT3, ή και LPT4, LPT5,.. (εφόσον το υποστηρίζεται).
 • Στις οδηγίες παραπάνω αναφέρεται ένας εκτυπωτής με όνομα TaxSpooler, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Εκείνο που πραγματικά έχει σημασία, είναι να χρησιμοποιείτε το port RPT1:. Ετσι μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα ή περισσότερους εκτυπωτές Windows με οποιοδήποτε driver (οδηγό), πχ. myprinter1, myprinter2,... και στη συνέχεια να ορίσετε να χρησιμοποιούν το port RPT1:
  Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτούς τους εκτυπωτές, αφού τους μοιράσετε με ένα κοινόχρηστο όνομα, από οποιοδήποτε τερματικό μέσω της εντολής net use, πχ.
  net use \\myserver\myprinter4 LPT2

Ας υποθέσουμε ότι το μηχάνημα που έγινε η εγκατάσταση λέγεται για τα Windows myserver .

Από τη γραμμή διαταγής του DOS στο μηχάνημα Windows που έγινε η εγκατάσταση, ή ένα μηχάνημα δικτύου, δώστε:
net use LPT2 \\myserver\taxspool /PERSISTENT:YES
Ενδέχεται η εντολή net use να μην λειτουργεί στο μηχάνημα Windows 2K που χρησιμοποιείτε. Τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα dd.exe που έρχεται μαζί με την εφαρμογή TaxSpooler, για να κάνετε redirection της πόρτας LPTx.

Από την DOS εφαρμογή σας εκτυπώστε στον εκτυπωτή LPT2. Για παράδειγμα, από το DOS prompt, μπορείτε να δώσετε dir > LPT2.
Την πρώτη φορά που θα εκτελεστεί μια εκτυπωτική εργασία, στον server θα εμφανιστεί ένα παράθυρο, όπου είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τον προορισμό. Μπορείτε να δώσετε device LPT1 για να στείλετε την εκτύπωση απευθείας στην LPT1 του server. Αν έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή INCA Spooler, μπορείτε να δώσετε, αντί για αυτό, ilpdde -a για να στείλετε την εκτύπωση σε ένα εκτυπωτή GDI των Windows.

IV. Χρήση δικτυακού εκτυπωτή από Window/Unix/Linux/AS400/κλπ.

 • Ακολουθείστε τις οδηγίες στην προηγούμενη παράγραφο II.
 • Στο TaxSpooler Control center, πηγαίνετε Διόρθωση > Προτιμήσεις > Login > Αντιστοίχιση εκτυπωτών Windows. Στο πεδίο Εκτυπωτής (αρχείο) δηλώστε το κανονικό όνομα του εκτυπωτή Windows που χρησιμοποιείτε, όχι το μοιρασμένο, πχ. taxspooler, στο πεδίο Προορισμός τον τελικό προορισμό, πχ. DEVICE LPT1 για να τυπώσετε στην θύρα LPT1 του server, στο πεδίο ΦΗΜ COM1 αν ο ΦΗΜ είναι συνδεμένος στην θύρα COM1 του Η/Υ.
  Μπορείτε επίσης να δηλώσετε σαν προορισμό TCPBACK για εφαρμογές τύπου Α ή TCPBACK signature για εφαρμογές τύπου Β, για να στείλετε την εκτύπωση πίσω στον αιτούντα.
 • Από το απομακρυσμένο λειτουργικό, εκτυπώστε στον εκτυπωτή \\myserver\taxspool
Δοκιμή:
Δημιουργήστε μια εγγραφή με τύπο E.TXT 500, για τον εκτυπωτή taxspooler με shared name taxspool, με έξοδο στην οθόνη. Εκτελέστε: dir > \\127.0.0.1\taxspool

Χρήση αρχείου Ascii

Μια εμπορική εφαρμογή μπορεί να στείλει την εκτύπωση της σε ένα ascii file. Για παράδειγμα το Defacto στέλνει την εκτύπωση του προκαθορισμένα στο αρχείο c:\cl\data\noname.prn
Ανοίξτε την εφαρμογή TaxSpooler, επιλέξτε Διόρθωση > Προτιμήσεις, κάντε login, πηγαίνετε στην Αντιστοίχιση redirection, πατήστε το κουμπί [...], στο πρώτο αριστερά κελί συμπληρώστε c:\cl\data\noname.prn και στο δεύτερο DEVICE LPT1 Μπορείτε να αφήσετε το τρίτο κελί κενό. (Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ πάνω στα κελιά). Στο τέλος πατήστε το πλήκτρο OK.

Από την εφαρμογή DOS (στο παράδειγμα το Defacto), στείλτε την εκτύπωση στο ascii αρχείο c:\cl\data\noname.prn

Προσοχή!!! Αρχεία με κατάληξη .sap το σύστημα τα χειρίζεται με ειδικό τρόπο.
Για τα αρχεία αυτά γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο κεφάλαιο SAP API.

Ανακατεύθυνση της θύρας LPT2 με την εντολή dd.exe
Στα Windows 2K μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα dd.exe που έρχεται μαζί με την εφαρμογή TaxSpooler, για να ανακατευθύνετε μια θύρα LPT:
Για παράδειγμα στην γραμμή διαταγής δώστε dd.exe -d LPT2 c:\cl\data\myfile.prn
Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή DOS για να εκτυπώσετε στην θύρα LPT2 και η εκτύπωση σας θα καταλήξει στο αρχείο c:\cl\data\myfile.prn. Πρέπει να φροντίστε η εφαρμογή TaxSpooler να παρακολουθεί το αρχείο αυτό, και να καθορίσετε ποιον εκτυπωτή θα χρησιμοποιήσει τελικά.
Για να σταματήσετε την ανακατεύθυνση του παραδείγματος, δώστε: dd.exe -r LPT2

Εφόσον αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τη λύση της ανακατεύθυνσης με τη χρήση του προγράμματος dd.exe , μπορείτε να το βάλετε να ξεκινάει με τις κατάλληλες παραμέτρους, κάθε φορά που ξεκινάνε τα Windows.

Διαβίβαση Taxis

Γενικές παράμετροι

Πηγαίνετε Μεταβολή > Προτιμήσεις > Login > Διαβίβαση Taxis
 • O TaxSpooler χρησιμοποιεί το πρόγραμμα curl για την διαβίβαση των δεδομένων στο Taxis.
  Σύμφωνα με το manual του curl, μπορείτε να δηλώσετε έναν proxy server ως εξής:
  1. IP:port, πχ. 202.54.1.1:3128
  2. username:port@IP:port, πχ. foo:bar@202.54.1.1:3128
  3. protocol://username:port@IP:port, πχ. http://foo:bar@202.54.1.1:3128

  Προσοχή! Οι διάφοροι proxy δεν μεταφέρουν σωστά όλα τα δεδομένα που στέλνει το Taxis.

  Για να διαπιστώσετε αν ο δικός σας proxy, ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Taxis, δοκιμάστε το εξής:

  1. Μεταβείτε σε command line.
  2. C:
  3. cd "\program files (x86)\inca hellas\taxspooler\web"
  4. curl --head http://tam.gsis.gr/eafdss/myweb/websend.php
   Πρέπει να πάρετε μια απάντηση σαν την παρακάτω:
   HTTP/1.1 200 OK
   Date: Tue, 22 Sep 2020 20:19:10 GMT
   Server: Apache/2.4.6 (CentOS)
   X-Powered-By: PHP/7.3.13
   Expires: Sat, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT
   Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
   Cache-Control: post-check=0, pre-check=0
   Pragma: no-cache
   RepeatPostAfter: 0
   Content-Type: text/plain; charset=windows-1253
   Set-Cookie: ROUTEID=.2; path=/
   Content-Language: en
   
   Ελέγξτε (α) αν εμφανίζεται το πεδίο Date με σωστή τιμή GMT, και (β) αν υπάρχει το πεδίο RepeatPostAfter.
   Αν δεν ισχύει κάτι από τα (α) και (β), ο proxy που χρησιμοποιείτε είναι ακατάλληλος. Αναζητήστε μια άλλη λύση.
 • Δημιουργήστε ένα ή περισσότερα προφίλ σάρωσης.
  Στη συνέχεια, σε κάθε μια εγγραφή στους Εκτυπωτές Virtual/Windows και Ascii files θα δηλώσετε το αντίστοιχο προφίλ σάρωσης.
 • Στην Αντιστοίχιση δηλώστε τις αντιστοιχίες των παραστατικών όπως εμφανίζονται στην Εμπορική σας εφαρμογή, με αυτές του Πίνακα παραστατικών.
  Περισσότερες από μία περιγραφές που παράγει η Εμπορική εφαρμογή, μπορούν να αντιστοιχούν στον ίδιο κωδικό παραστατικού:
  Τιμολολ.- Δ/Α 221# ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤ. 221# ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
  ΤΙΜ/ΓΙΟ - Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 221# ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
 • Καταχωρήστε τα κλειδιά Taxis (AES KEY).
 • Τέλος, ενεργοποιήστε την Αποστολή στο Taxis.
Tip:
 • Για να μην βγαίνει το μήνυμα "Δεν ενεργοποιήσατε το προφίλ Η/Δ για την εγγραφή...", από τις επιλογές της Διαβίβασης Taxis, απενεργοποιήστε την έκδοση του.

Επιστροφή

Απομείωση ομοίων παραστατικών (E.TXT)

Προκειμένου να αποφύγετε την λήψη για δεύτερη φορά υπογραφής, για ένα έγγραφο που είχε ήδη πάρει υπογραφή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Απομείωση ομοίων παραστατικών (E.TXT).

Σε μια τέτοια περίπτωση, συνιστάται να μην ξεπερνάτε τις 2 ημέρες.

Η λειτουργία βασίζεται στο περιεχόμενο του E.TXT και δεν ισχύει για Αντίγραφα και Ακυρωτικά.

Επιστροφή

Δοκιμαστική περίοδος

Μπορείτε μέχρι την έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής του μέτρου να δοκιμάζετε την εφαρμογή και στη συνέχεια να "σβήνετε" όλες τις σχετικές εγγραφές μέχρι σήμερα:
Αφού κάνετε επαναφορά στον TaxSpooler server, επιλέξτε Αρχείο > Επανεκκίνηση Ηλεκτρονικής Διαβίβασης.

Για να δοκιμάζετε την εφαρμογή χωρίς να εμφανίζονται μηνύματα, που διακόπτουν την λειτουργία έκδοσης παραστατικών, μπορείτε να δηλώσετε Διαβίβαση Taxis > Επίπεδο ειδοποίησης για την Διαβίβαση Taxis = Δοκιμαστική Λειτουργία.
Τυχόν λάθη στα αρχεία Διαβίβασης Taxis, θα εμφανίζονται με σήμα Προσοχή στην Εμφάνιση αρχείων υπογεγραμμένων εκτυπώσεων.

Επιστροφή

Γραφικές εκτυπώσεις με χρήση του FGA

Διαβάστε σχετικά το εγχειρίδιο χρήσης του FullGraphics Advanced (FGA).

Επιστροφή

Προφίλ σάρωσης

 • Η Ονομασία προφίλ είναι απλώς ένα υπενθυμιστικό όνομα (alias).
 • Η θέση στοιχείων είναι επεξηγηματική από μόνη της. Αν επιλέξετε Οπουδήποτε με ανίχνευση, πρέπει να δημιουργήσετε τουλάχιστον ένα Προφίλ ανίχνευσης.
 • Η Αφαίρεση από την εκτύπωση αφαιρεί την γραμμή (στο τέλος) από την εκτύπωση και από το αρχείο Α.
 • Η Οργάνωση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται τα δεδομένα στη γραμμή. Συγκεκριμένα, Με αρίθμηση σημαίνει ότι τα πεδία έρχονται στη μορφή 'Αριθ.πεδίου=Περιεχόμενο'. Οι αριθμοί των πεδίων καθορίζονται στον πίνακα Περιεχόμενο αρχείου _e.txt.
  Μερικά πεδία (καθορισμένα) σημαίνει ότι η γραμμή περιέχει μόνο κάποια από τα πεδία. Το ποιά ακριβώς, σ' αυτήν την περίπτωση, καθορίζεται στο πεδίο Καθορισμένα πεδία.
  Τέλος, Όλα τα πεδία σημαίνει ότι η εφαρμογή στέλνει στη γραμμή όλα τα πεδία, ακόμη και αυτά που συμπληρώνονται από τον TaxSpooler. Απλώς, αυτά πρέπει να είναι κενά.
 • Ο Διαχωριστής γραμμής δεδομένων είναι το λεκτικό που πρέπει να προηγείται της γραμμής. Μπορεί να βρίσκεται είτε στην ίδια γραμμή εκτύπωσης, είτε στην αμέσως προηγούμενη.
 • O Διαχωριστής πεδίων είναι ο χαρακτήρας που διαχωρίζει τα πεδία της γραμμής, μεταξύ τους. Αν κάθε πεδίο βρίσκεται σε άλλη γραμμή, πρέπει να είναι ο ειδικός χαρακτήρας \n.
 • Ο Διαχωριστής χιλιάδων θα πρέπει να καθοριστεί εδώ, αν χρησιμοποιείται στα πεδία.
 • Με την παράμετρο Πρόσημα & αξίες καθορίζουμε αν τα πεδία αξιών, έρχονται αυτόματα με το σωστό πρόσημο για το συγκεκριμένο είδος παραστατικού ή αν έρχονται πάντα θετικά και πρέπει να φροντίσει ο TaxSpooler για την τυχόν αλλαγή προσήμων ή μηδενισμό αξιών.
 • Τα υπόλοιπα πεδία είναι επεξηγηματικά από μόνα τους.
  Ειδικότερα για το είδος παραστατικού, αν η εφαρμογή εκτυπώνει μόνο ένα είδος παραστατικού, μπορεί να καθοριστεί εδώ (όπως και η σειρά του), ώστε να μη χρειάζεται ο πίνακας αντιστοίχισης για να βρεθεί ο κωδικός εντύπου που απαιτείται από το Taxis.

  Στην επιλογή είδους παραστατικού φαίνεται πως συμπεριφέρεται το καθένα.
  Document type

Μπορείτε να δημιουργήστε ένα ή περισσότερα προφίλ σάρωσης.
Στη συνέχεια, σε κάθε μια εγγραφή στους Εκτυπωτές Virtual/Windows και Ascii files θα δηλώσετε το αντίστοιχο προφίλ σάρωσης.

Παράδειγμα 1
Θέση στοιχείων Στο τέλος του εγγράφου
Οργάνωση Με αρίθμηση
Διαχωριστής γραμμής δεδομένων ~~~ESEND~~~
Διαχωριστής πεδίων \n
Δ.ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΜ DVD κλπ)
Μ 28570001    15-02-2013 19:51:29

ΑΝΕΜΟΔΕΛΤΑ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 19
11458 ΣΠΑΤΑ, ΑΤΤΙΚΗ
ΑΦΜ 098002010
ΔΟΥ ΦΑΕΕ
-----------------------------------------------------------
ΚΩΔ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ   ΑΞΙΑ
1452  ΓΑΛΕΟΣ           8   12  96
8956  ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ          14   26  364
-----------------------------------------------------------
Καθαρη αξια                      460
ΦΠΑ                          105.8
ΣΥΝΟΛΟ                        565.8
~~~ESEND~~~
2=098002010
9=301
10=Μ
11=28570001
12=460
17=105.8
21=565.8
Παράδειγμα 2
Θέση στοιχείων Στο τέλος του εγγράφου
Οργάνωση Με αρίθμηση
Διαχωριστής γραμμής δεδομένων ~~~ESEND~~~
Διαχωριστής πεδίων ;
ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Γ 96370001    15-02-2013 19:56:12

ΑΝΕΜΟΔΕΛΤΑ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 19
11458 ΣΠΑΤΑ, ΑΤΤΙΚΗ
ΑΦΜ 098002010
ΔΟΥ ΦΑΕΕ
-----------------------------------------------------------
ΚΩΔ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ   ΑΞΙΑ
1452  ΓΑΛΕΟΣ           10   13  130
8956  ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ          18   6  108
-----------------------------------------------------------
Καθαρη αξια                      238
ΦΠΑ                          54.74
ΣΥΝΟΛΟ                        292.74
~~~ESEND~~~
2=098002010;9=260;10=Γ;11=96370001;12=238;17=54.74;21=292.74
Παράδειγμα 2b, με Ακυρωτικό (μετά την ΠΟΛ 1167/2018 καταργείται)
Σαν είδος παραστατικού, στέλνετε αυτό που ακυρώνεται, και όχι το "Ακυρωτικό".
Ιδανικά, σαν αριθμό παραστατικού στέλνετε τον αριθμό του ακυρωτικού, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά τον αριθμό του παραστατικού που ακυρώνεται.
Θέση στοιχείων Στο τέλος του εγγράφου
Οργάνωση Με αρίθμηση
Διαχωριστής γραμμής δεδομένων ~~~ESEND~~~
Διαχωριστής πεδίων ;
ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Γ 96370001    15-02-2013 19:56:12
ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    789
ΑΝΕΜΟΔΕΛΤΑ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 19
11458 ΣΠΑΤΑ, ΑΤΤΙΚΗ
ΑΦΜ 098002010
ΔΟΥ ΦΑΕΕ
-----------------------------------------------------------
ΚΩΔ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ   ΑΞΙΑ
1452  ΓΑΛΕΟΣ           10   13  130
8956  ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ          18   6  108
-----------------------------------------------------------
Καθαρη αξια                      238
ΦΠΑ                          54.74
ΣΥΝΟΛΟ                        292.74
~~~ESEND~~~
2=098002010;9=260;11=789;12=238;17=54.74;21=292.74
Παράδειγμα 3
Θέση στοιχείων Στο τέλος του εγγράφου
Οργάνωση Ολα τα πεδία
Διαχωριστής γραμμής δεδομένων ~~~ESEND~~~
Διαχωριστής πεδίων ;
Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΜ DVD κλπ)
Π 92480001    15-02-2013 19:59:14

ΑΝΕΜΟΔΕΛΤΑ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 19
11458 ΣΠΑΤΑ, ΑΤΤΙΚΗ
ΑΦΜ 098002010
ΔΟΥ ΦΑΕΕ
-----------------------------------------------------------
ΚΩΔ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ   ΑΞΙΑ
1452  ΓΑΛΕΟΣ           5   5  25
8956  ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ          15   15  225
-----------------------------------------------------------
Καθαρη αξια                      250
ΦΠΑ                          57.5
ΣΥΝΟΛΟ                        307.5
~~~ESEND~~~
;098002010;;;;;;;302;Π;92480001;250;;;;;57.5;;;;307.5;
Παράδειγμα 3b, με Ακυρωτικό (μετά την ΠΟΛ 1167/2018 καταργείται)
Σαν είδος παραστατικού, στέλνετε αυτό που ακυρώνεται, και όχι το "Ακυρωτικό".
Ιδανικά, σαν αριθμό παραστατικού στέλνετε τον αριθμό του ακυρωτικού, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά τον αριθμό του παραστατικού που ακυρώνεται.
Θέση στοιχείων Στο τέλος του εγγράφου
Οργάνωση Ολα τα πεδία
Διαχωριστής γραμμής δεδομένων ~~~ESEND~~~
Διαχωριστής πεδίων ;
Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΜ DVD κλπ)
Π 92480001    15-02-2013 19:59:14
ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  789
ΑΝΕΜΟΔΕΛΤΑ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 19
11458 ΣΠΑΤΑ, ΑΤΤΙΚΗ
ΑΦΜ 098002010
ΔΟΥ ΦΑΕΕ
-----------------------------------------------------------
ΚΩΔ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ   ΑΞΙΑ
1452  ΓΑΛΕΟΣ           5   5  25
8956  ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ          15   15  225
-----------------------------------------------------------
Καθαρη αξια                      250
ΦΠΑ                          57.5
ΣΥΝΟΛΟ                        307.5
~~~ESEND~~~
;098002010;;;;;;;302;;789;250;;;;;57.5;;;;307.5;
Παράδειγμα 4
Θέση στοιχείων Στο τέλος του εγγράφου
Οργάνωση Μερικά πεδία (καθορισμένα)
Καθορισμένα πεδία 2,9,10,11,12,17,21
Διαχωριστής γραμμής δεδομένων ~~~ESEND~~~
Διαχωριστής πεδίων ;
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιων) - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών)
Μ 84590001    15-02-2013 20:01:28

ΑΝΕΜΟΔΕΛΤΑ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 19
11458 ΣΠΑΤΑ, ΑΤΤΙΚΗ
ΑΦΜ 098002010
ΔΟΥ ΦΑΕΕ
-----------------------------------------------------------
ΚΩΔ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ   ΑΞΙΑ
1452  ΓΑΛΕΟΣ            18     11  198
8956  ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ           5     10   50
-----------------------------------------------------------
Καθαρη αξια                      248
ΦΠΑ                          57.04
ΣΥΝΟΛΟ                        305.04
~~~ESEND~~~
098002010,226,Μ,84590001,248,57.04,305.04
Ειδικό φίλτρο #1
Στο τέλος υπάρχουν 2 γραμμές, η μία αρχίζει με 3 @ ("@@@") και η άλλη με 4 @ ("@@@@").

Η γραμμή με τα 3 @, ακολουθείται από 9 πεδία διαχωρισμένα με ;
To 1ο παρέχει τον τύπο παραστατικού, το 2ο τον αριθμό παραστατικού. To τρίτο τον αριθμό ταμείου.
Τα πεδία 5,6,7,8,9 δίνουν κατά σειρά τις βάσεις φόρου.

Η γραμμή με τα 4 @, ακολουθείται από 6 πεδία διαχωρισμένα με ; Τα πεδία 1,2,3,4,5 δίνουν κατά σειρά τις αξίες φόρου. Το 6ο πεδία αποτελείται από άλλα 3 υποπεδία διαχωρισμένα με κενά. Το 3ο από αυτά αποτελεί το σύνολο της αξίας του παραστατικού.

Η σειρά στο παραστατικό σχηματίζεται (α) από την προκαθορισμένη αξία σειράς (πχ. κατάστημα) και (β) από την αντιστοίχιση
Αριθμός ταμείου - Σειρά
στην επιλογή TaxSpooler > Μεταβολή > Es Filter.. Η τιμή αυτή είναι αριθμητική αλλά μπορεί να περιέχει και το 0 σαν αρχικό χαρακτήρα, πχ. "02"
Αν δεν υπάρχει η αντιστοίχιση, στην θέση του (β) λαμβάνεται ο αριθμός ταμείου.

Η επιλογή Es Filter ενεργοποιείται από την ύπαρξη του ABPosPrint.exe στον φάκελο win32.

Επιστροφή

Προφίλ ανίχνευσης

Μπορείτε να δημιουργήστε ένα ή περισσότερα προφίλ ανίχνευσης.
Για κάθε ένα από αυτά μπορείτε να ορίσετε ένα ή περισσότερα φίλτρα.
Εφόσον κάποιο παραστατικό δεν ικανοποιεί τα φίλτρα του πρώτου προφίλ, ο έλεγχος μεταφέρεται στο δεύτερο προφίλ, στη συνέχεια στο τρίτο, κλπ. Αν δεν ικανοποιείται κανένα φίλτρο, η λήψη υπογραφής ακυρώνεται και η εκτύπωση αποτυγχάνει.
Η αίτηση υπογραφής για το παραστατικό αυτό μεταφέρεται στις Αναμονές, απ' όπου μπορείτε να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία του αρχείου E.TXT που δεν ανιχνεύθηκαν σωστά (ή καθόλου), και στη συνέχεια να προωθήσετε πάλι το παραστατικό αυτό, για λήψη υπογραφής.

Τα φίλτρα αποτελούν λεκτικό που πρέπει να βρεθεί ως έχει στην περιοχή κειμένου που καθορίζετε, ή μπορούν να λειτουργήσουν σαν regular expressions.

Τα regular expressions είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από το www.pcre.org.
Περισσότερα για τα regular expressions μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ και εδώ http://www.regular-expressions.info/

Παράδειγμα 1, με Ακυρωτικό (μετά την ΠΟΛ 1167/2018 καταργείται)
Η η λέξη Ακυρωτικό μπαίνει στην θέση της περιγραφής παραστατικού και το Ακυρωτικό έχει δική του αρίθμηση.
Δημιουργήστε 2 φίλτρα.

Φίλτρο #1

Φίλτρο #2

Επιστροφή

Παράδειγμα 2, με Ακυρωτικό (μετά την ΠΟΛ 1167/2018 καταργείται)
Η η λέξη Ακυρωτικό μπαίνει σε άλλη θέση από αυτή της περιγραφής παραστατικού και το Ακυρωτικό έχει δική του αρίθμηση.
Δημιουργήστε 2 φίλτρα.

Φίλτρο #1

Φίλτρο #2

Επιστροφή

Ελεγχος ΑΦΜ

Ο έλεγχος ΑΦΜ μπορεί να παρακαμφθεί ή γίνεται μέσω αλγορίθμου.

Δεν θα θέλετε να κάνετε έλεγχο ΑΦΜ, εφόσον τιμολογείτε σε πελάτες του εξωτερικού.

Για να παρακάμψετε τον έλεγχο ΑΦΜ για συγκεκριμένα ΑΦΜ:
Μεταβολή > Προτιμήσεις > Login > Διαβίβαση > Taxis > Αντιστοίχιση > Εξαιρούμενα ΑΦΜ

Επιστροφή

Αρχείο Windows script

Οι οδηγίες εδώ αφορούν αποκλειστικά developers!

Καθορίστε ένα αρχείο .WSF που θα πάρει σαν παράμετρο ένα αρχείο με Ελληνικά 928 (τύπου Α.ΤΧΤ) και θα παράγει ένα αρχείο με ίδιο όνομα, αλλά κατάληξη .928es

To αρχείο εξόδου, θα περιέχει γραμμές της μορφής:

field_number=value
όπου field_number είναι ο αριθμός πεδίου στο Ε.ΤΧΤ.

Παράδειγμα, τμήμα κώδικα σε javascript:

var fnameIN = WScript.Arguments(0);
var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
var fnameOUT = fso.GetParentFolderName(fnameIN)+'\\'+fso.GetBaseName(fnameIN)+'.928es';

Επιστροφή

Πρώτο Ζ για αποστολή

Αν δεν κάνετε κάποια ειδική ρύθμιση, η εφαρμογή θα στείλει στο Taxis, όλα τα Ζ, από το 1ο για το οποίο θα βρει αντίστοιχο S.TXT.

Μπορείτε να το αλλάξετε αυτό.
Ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης σας, ενδεχομένως να μην είστε υποχρεωμένοι να στείλετε όλα τα Ζ ανέκαθεν, αλλά μόνο από κάποια ορισμένη ημερομηνία ενεργοποίησης και μετά, πχ. από 1/9/2020 και μετά.

Αλλαγή 1ου Ζ προς αποστολή
Πατήστε το κουμπί [Taxis], δεξί κλικ πάνω σε μια εγγραφή, Reset πρώτο Ζ.
Καθορίζετε την ημερομηνία από την οποία θα αρχίσουν να αποστέλλονται τα Ζ, αν δεν έχετε ήδη αποστείλει κάποιο Ζ.

Αποστολή

Μπορείτε να δηλώσετε τα παρακάτω σχήματα στο πεδίο URL υποβολής
 1. http://server_name_or_IP[:port]/path: URL του TAXIS.
 2. proxytax://server_name_or_IP[:port]: TaxSpooler protocol, default port = 20100
  Στην περίπτωση αυτή τα κλειδιά επικοινωνίας με το Taxis, πρέπει να δηλωθούν στον proxy server.
  Τον ρόλο του proxy server παίζει ένας TaxSpooler εγκατεστημένος σε έναν άλλον Η/Υ.
 3. proxyweb://server_name_or_IP[:port];IP2[:port];IP3[]:port];...: http protocol, default port = 80
  Στην περίπτωση αυτή τα κλειδιά επικοινωνίας με το Taxis, πρέπει να δηλωθούν στον proxy server (web).
  Αν δηλώσετε 2 proxy server, και οι 2 πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια βάση δεδομένων.
  Παράδειγμα: proxyweb://192.168.178.5;192.168.178.17
 4. Αν δηλώσετε 2 proxyweb server, το πρόγραμμα (TaxSpooler) θα χρησιμοποιήσει τυχαία έναν από τους 2, και αν δεν ανταποκρίνεται, θα δοκιμάσει με τον άλλον.

Επιστροφή

Μεταφορά αρχείων στον proxy web server

Εφόσον το πρωτόκολλο για αποστολή στο Taxis είναι το proxyweb:// όλες οι εγγραφές του abmaiex μεταφέρονται σε έναν από τους proxyweb server, αρχής γενομένης από την ημερομηνία ProxyWebDate1.
Η αξία ProxyWebDate1 είναι μη συντηρούμενη στο XML, και έχει default τιμή 210101 (yymmdd).

Οι εγγραφές που μεταφέρονται ενημερώνουν το πεδίο abmaiex.WEBPROXYSENT, με την τρέχουσα τιμή time().

Αλλες τεχνικές πληροφορίες
 • Η μεταφορά των στοιχείων (αν υπάρχουν δεδομένα) πραγματοποιείται κάθε 1 λεπτό.
 • Η μεταφορά των στοιχείων γίνεται με το path /myweb/taxesendv2.php?FU=5, τυχαία σε έναν απ όλους τους server.
 • O destination HTTP server σώζει τα αρχεία στον κατάλογο {ClientSaveDir}/proxy.
 • Στην περίπτωση που έχετε καθορίσει 2 proxy server (load balancing/ fail over), τότε σε κάθε έναν από αυτούς, στον TaxSpooler, πρέπει να καθορίσετε τον Proxy Twin Server (Name or IP).
  Ο TaxSpooler αντιγράφει τα εισερχόμενα στον κατάλογο proxy, στους καταλόγους for_twin και for_rdbms και στο τέλος τα μεταφέρει στον κατάλογο final.
 • Ο κάθε proxy server, κάθε 3 sec, ελέγχει μέσω του TaxSpooler, τον κατάλογο for_twin
  Αποστέλλει τα αρχεία στο URL http://server_IP/myweb/taxesendv2.php, function 7 για A/B/E package ή function 8 για single files.
 • O destination HTTP server σώζει τα αρχεία στον κατάλογο {ClientSaveDir}/final.
 • Ο κάθε proxy server ελέγχει τον κατάλογο final κάθε 20 sec, και μεταφέρει το περιεχόμενο στον τελικό προορισμό {ClientSaveDir} του TaxSpooler.
Twin proxy server

Με τον παραπάνω περιγραφόμενο τρόπο, αν υπάρχουν 2 proxy server (twin proxy), ο καθένας κρατάει χωριστό αντίγραφο backup, και αν "πέσει" ο ένας, μετά την επάνοδο συγχρονίζονται αυτόματα.

Επιστροφή

Επιστροφή λαθών Taxis

1 = Λάθος στην μεταφορά δεδομένων
 • Δεν υπάρχει το πεδίο τύπου αρχείου με όνομα "S_TXT_FILE" κατά την υποβολή (το ίδιο όνομα πεδίου χρησιμοποιείται είτε κατά την υποβολή S.TXT είτε κατά την υποβολή S.TMP )
 • Upload file error, πχ.
  • The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form (if set).
  • The uploaded file was only partially uploaded.
  • No file was uploaded.
 • Λάθος μήκος ονόματος αρχείου (όχι 31).
 • Filename error (does not follow rules, 3 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες - 22 αριθμητικοί, πριν το _S.TXT ή _S.TMP)
 • Year in filename error < 12 (2012)
 • Month in filename error (επιτρέπεται από 1-12).
 • Day in filename error (επιτρέπεται από 1-31).
 • Date in filename error , πχ δεν επιτρέπεται η 170231 (2017-02-31). Επίσης δεν επιτρέπεται ημερομηνία στο μέλλον.
 • Time in filename error (επιτρέπεται ώρα 0-23 και λεπτά 0-59).
2 = FHM not registered
 • Λάθος S/N ΦΗΜ, πχ. δεν είναι καταχωρημένος στην βάση του Taxis.
 • Ο ΦΗΜ είναι σε παύση.
3 = Το Ζ έχει ήδη υποβληθεί
 • Το Z με α/α ... έχει ήδη υποβληθεί.

Ακολουθεί 3ο πεδίο με τον αριθμό τελευταίου υποβληθέντος Ζ.

4 = Δεν έχει υποβληθεί το προηγούμενο Ζ
 • Λείπει το προηγούμενο Z ...

Ακολουθεί 3ο πεδίο με τον αριθμό τελευταίου υποβληθέντος Ζ.

5 = Πιθανό λάθος στην κωδικοποίηση / κρυπτογράφηση
 • Λείπει η τελευταία γραμμή (κενό αρχείο).
 • Λάθος στην υποβληθείσα ΠΑΗΠΣ (η υπογραφή D δεν είναι 40 hex χαρακτήρες). Πιθανό λάθος στο κλειδί AES.
 • Ελλιπής γραμμή E.TXT (δεν περιέχει υπογραφή του E.TXT ή δεν είναι 40 hex χαρακτήρες).
6 = Δεν συμφωνούν οι υπογραφές
 • Δεν συμφωνούν οι υπογραφές με το d.txt ή d.tmp.
7 = Πολύ γρήγορη αποστολή δεδομένων
 • Πολύ γρήγορη επικοινωνία.
99 = Internal server error
Διάφορες αιτίες (παρακαλούμε απευθύνεστε στον διαχειριστή του Taxis).

Επιστροφή

Report παραστατικών

 1. Πηγαίνετε Προβολή > Report παραστατικών.
 2. Επιλέξτε τα φίλτρα που θέλετε, και το είδος της ανάλυσης. Αν επιλέξετε προσαρμοσμένη, μπορείτε επιπλέον να διαλέξετε και τις στήλες που θα συμμετέχουν.
 3. Πατήσετε OK ή μεταβείτε στο tab Report.
 4. Μπορείτε να ζητήσετε εκτύπωση ή εξαγωγή σε αρχείο.
 5. Μπορείτε να μεταβείτε στο tab Ανάλυση για να δείτε τις εγγραφές που δημιουργούν το report.
Αυτόματη εξαγωγή report
Για να λάβει υπόψη του το report τις τρέχουσες επιλογές φίλτρων και ανάλυσης, τσεκάρετε τα [Στοιχεία τρέχοντος report].

Αν θέλετε σε ένα report που είχατε δημιουργήσει κάποια στιγμή, να αλλάξετε εκ των υστέρων το ID ή τον κατάλογο εξόδου, ΜΗΝ τσεκάρετε το πεδίο αυτό.

To report θα δημιουργηθεί με το όνομα EsReport_Report_ID_YYMMDD, όπου YYMMDD είναι έτος (2 ψηφία)/μήνας/μέρα, στον κατάλογο που επιλέγετε.

Αν χρησιμοποιήσετε το iForm για την αποθήκευση, τότε ο κατάλογος δεν χρειάζεται να είναι ορατός (προσβάσιμος) από τον TaxSpooler, αλλά από το iForm.

Για Ειδικά report, διαβάστε εδώ.

Επιστροφή

Υπογραφή μέσω provider

 • Δημιουργήστε μια μηχανή τύπου VIRT.
 • Στην Διαβίβαση Taxis δημιουργήστε ένα προφίλ με θέση στοιχείων = Provider
 • Στις Προτιμήσεις/ Ιδιότητες/ Provider, καθορίστε τις παραμέτρους επικοινωνίας.
Αν κάτι δεν πάει καλά στην υποβολή, στον κατάλογο ...\userdata\inspect θα δημιουργηθούν 3 αρχεία:
 • json: το αρχείο json που υποβάλλεται.
 • cfg: το αρχείο configuration για την κλήση του curl.
 • out: το αρχείο απάντηση του provider.
Μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία αυτά με έναν text editor.

Αρχεία που δεν παίρνουν υπογραφή για λόγους μη επικοινωνίας, τυπώνονται χωρίς υπογραφή και κρατούνται για μελλοντική λήψη υπογραφής.
Στις Προτιμήσεις/ Ιδιότητες/ Provider, μπορείτε να καθορίσετε κάθε πότε το σύστημα προσπαθεί να δοκιμάσει να υπογράψει τα ανυπόγραφα.

Μπορείτε να δείτε τις αναμονές ανυπόγραφων, από την επιλογή Προβολή > Ηλεκτρονικά τιμολόγια > Αναμονές provider.

Επιστροφή

Επιλογές εξόδου

 • DEVICE LPT1,2,3,4... [[BytesIn[,BytesOut],]C]: μια τοπική ή απομακρυσμένη θύρα (συνδεμένη μέσω net use) εκτυπωτή. Χρησιμοποιήστε τον τρόπο αυτό για εκτύπωση σε DotMatrix εκτυπωτές.
  Η παράμετρος C καθορίζει ότι θα τυπωθεί σαν clear text, δηλαδή αφού αφαιρεθούν όλα τα escape sequences.
  Η παράμετρος BytesIn ορίζει μια σειρά από bytes που αναπαρίστανται με τις δεκαεξαδικές αξίες σε χώρο 2 χαρακτήρων το καθένα, συνεχόμενα, και που θα πάνε στην έξοδο (πχ. εκτυπωτής) πριν το κυρίως αρχείο.
  Η παράμετρος BytesOut ορίζει μια σειρά από bytes που αναπαρίστανται με τις δεκαεξαδικές αξίες σε χώρο 2 χαρακτήρων το καθένα, συνεχόμενα, και που θα πάνε στην έξοδο (πχ. εκτυπωτής) μετά το κυρίως αρχείο.
  Παράδειγμα 1: DEVICE LPT3 C : εκτύπωση στην LPT3, clear text.
  Παράδειγμα 2: DEVICE LPT1 FB0F,C : εκτύπωση στην LPT1, clear text, αφού προηγουμένως σταλούν τα byte 0xFB, 0x0F, δηλαδή δεκαδικά 27, 18, που βάζουν τον εκτυπωτή σε condensed mode (IBM και Epson dot-matrix).

  Στη θέση του LPTx μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το UNC pathname (δικτυακό όνομα) μιας θύρας. πχ.: \\server2\EpsonLX300
   

 • PRDIRECT printer
  Απευθείας στην θύρα του εκτυπωτή, εφόσον ο εκτυπωτής υποστηρίζει to raw format που στέλνει η Εμπορική εφαρμογή.

  Για να διαπιστώσετε αν ισχύει κάτι τέτοιο, στείλτε το αρχείο που παράγει η Εμπορική εφαρμογή, απευθείας στην θύρα του εκτυπωτή.
  Αν ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεμένος σε μια θύρα LPT που μπορεί να δει η Εμπορική εφαρμογή, τότε για να κάνετε την δοκιμή σας, δημιουργήστε ένα shared όνομα για τον εκτυπωτή και μετά δημιουργήστε μια θύρα LPT με την εντολή NET USE, πχ.:
  NET USE LPT3 \\myserver\myprinter
  και εκτυπώστε στην θύρα LPT3.

  Προσοχή! Δεν υποστηρίζεται QR code.

 • PRWIN printer,font,maxlines,cpi[,C,LM,TM,FW,BN] : εκτύπωση σε εκτυπωτή Windows. Παράδειγμα:
  PRWIN "EPSON FX-80,Lucida Console,66,10,C"
  (Στο παράδειγμα χρησιμοποιήσαμε εισαγωγικά επειδή το όνομα του εκτυπωτή, αλλά και της γραμματοσειράς, περιέχουν κενά).
  • H παράμετρος cpi, αν είναι θετική καθορίζει την αξία character per inch, ενώ αν είναι αρνητική καθορίζει την αξία character pitch.
  • H παράμετρος C καθορίζει ότι θα τυπωθεί σαν clear text, δηλαδή αφού αφαιρεθούν όλα τα escape sequences.
  • H παράμετρος LM καθορίζει το left margin, σε δέκατα του mm, πχ. 1 cm = 10 mm = 100 1/10mm.
   Αν δεν καθορισθεί, σαν left margin λαμβάνεται το φυσικό περιθώριο του εκτυπωτή.
  • H παράμετρος TM καθορίζει το top margin.
   Αν δεν καθορισθεί, σαν top margin λαμβάνεται το φυσικό περιθώριο του εκτυπωτή.
  • Η παράμετρος FW καθορίζει το Font Weight και παίρνει τις εξής αξίες: Thin, Extralight, Light, Normal, Medium, Semibold, Bold, Extrabold, Heavy.
  • Η παράμετρος BN καθορίζει αρχείο bitmap, που αν υπάρχει στον κατάλογο της εφαρμογής, θα εκτυπωθεί σαν background. Αν είναι BN=0 (default) το αρχείο είναι το back.bmp. Αν είναι BN=1,2,3,..., το αρχείο είναι αντίστοιχα back1.bmp, back2.bmp, back3.bmp, κ.λ.π.
  • Lines per inch:
   Αφού δημιουργήσετε τον προορισμό με τον μάγο του TaxSpooler, στην δεύτερη ομάδα παραμέτρων, προσθέστε την αξία lines per inch: δεκαδικός αριθμός με διαχωριστή τελεία. Πχ.
   PRWIN "HP710,Courier New,66,-9,C,0,0,,0" "PrnToFile;0"

   PRWIN "HP710,Courier New,66,-9,C,0,0,,0,4.5" "PrnToFile;0"
   που σημαίνει 4.5 lines per inch.
  • Ο TaxSpooler χρησιμοποιεί την μέθοδο DT_EDITCONTROL και DT_EXPANDTABS των Windows:
   DT_EDITCONTROL
   Duplicates the text-displaying characteristics of a multiline edit control. Specifically, the average character width is calculated in the same manner as for an edit control, and the function does not display a partially visible last line.
  • Εκτύπωση σε αρχείο:
   Στην τρίτη ομάδα παραμέτρων, δηλώστε PrnToFile;1;Output_Folder;Extension
   πχ. PrnToFile;1;c:\tmp\outs;PDF
   

  Tip: Για καλύτερα οπτικά αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε Fixed size fonts.

  2ο παράδειγμα:
  PRWIN "Xerox Phaser 1235 PCL 5C,Courier New,66,12,C,0,0,,2"
  = 66 γραμμές/ σελίδα, 12 χαρακτήρες στην ίντσα, υπόβαθρο back2.bmp, εκτυπωτής "Xerox Phaser 1235 PCL 5C".

 • ilpdde -a : εκτύπωση με την χρήση του προγράμματος INCA Spooler
   
 • TCPBACK : επιστροφή της εκτύπωσης (αρχείο με ενσωματωμένη την ψηφιακή υπογραφή) στο socket από όπου έγινε η αίτηση TCP/IP.
   
 • TCPBACK Signature : επιστροφή μόνο της ψηφιακής υπογραφής (77) στο socket από όπου έγινε η αίτηση TCP/IP.
   
 • TCPBACK QRSignature : επιστρέφει
  Ψηφιακή υπογραφή (77), new line
  URL για QR code.
 • TCPBACK Proxy : επιστρέφει
  s11;z no.(4);daily no.(4);progressive no.(8);ημ/νία(YYMMDDhhmm);sign hex (40), new line
  URL για QR code
 • TCPBACK QRProxy : ταυτόσημο με TCPBACK Proxy.
   
 • TCPBACK ORACLE : επιστροφή σύμφωνα με το πρωτόκολλο ORACLE.
   
 • TCPBACK ENSEMBLE : επιστροφή για Retalix POS.
  Υπογραφή, new line, bitmap QR code  
 • DEVICE COM1 96,n,8,1,x : εκτύπωση σε σειριακό εκτυπωτή.
   
 • ASCIIBACK where extension [FULL] : επιστροφή της ψηφιακής υπογραφής σε αρχείο ascii, σε προκαθορισμένο κατάλογο where και με προκαθορισμένη κατάληξη extension.
  Αν η λέξη where είναι η παύλα, τότε θα αντικατασταθεί από τον κατάλογο προέλευσης.
  Η κατάληξη extension δεν χρειάζεται να περιέχει την τελεία: αν δεν την έχει, το σύστημα θα την προσθέσει αυτόματα.

  Αν ακολουθεί η λέξη FULL (optional), το επιστρεφόμενο αρχείο περιέχει το αρχικό + την ψηφιακή υπογραφή.

  Αν η λέξη FULL ΔΕΝ περιλαμβάνεται στο τέλος, το επιστρεφόμενο αρχείο περιέχει 3 γραμμές.
  Η 1η δίνει το error code, που πρέπει να είναι μηδέν, η 2η την υπογραφή (77 χαρακτήρες μαζί με τα ενδιάμεσα κενά), και η 3η τον αριθμό επόμενου Ζ στο οποίο αντιστοιχεί η υπογραφή.

Περιγραφή θέσης client

Δώστε μια σύντομη περιγραφή του Γεωγραφικού χώρου προέλευσης για τις αιτήσεις αυτές (πχ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΑΘΗΝΑ,...), ώστε να μπορεί αργότερα το σύστημα να κάνει διαχωρισμό των αρχείων Α και Β με βάση την γεωγραφική προέλευση.

Αρχείο Escape Sequences

Αν δεν δηλώσετε τίποτα, το σύστημα θα χρησιμοποιήσει αυτόματα το αρχείο generic.esc που περιέχει τα βασικά Escape Sequences για εκτυπωτές τύπου Epson και IBM Proprinter. Υπάρχει επίσης το αρχείο scs.esc για ΙΒΜ TwinAxial εκτυπωτές (Ελληνικά EBCDIC-875) και με τον καιρό μπορεί να προστίθενται κι άλλα αρχεία.
Αν δεν σας κάνει κάποιο από αυτά, τότε δημιουργήστε ένα αντίγραφο του και διορθώστε το, με ένα text editor.

Κάθε γραμμή περιέχει και ένα Escape Sequence. Κάθε ένα από αυτά αποτελείται από μια σειρά bytes σε δεκαδική αναπαράσταση, χωρισμένα με κενά. Επίσης στην θέση ενός byte μπορεί να υπάρχει η συμβολοσειρά ?x (πχ. ?2) που σημαίνει ότι ακολουθούν x bytes άγνωστης αξίας.

Προσοχή! Μην διορθώνετε τα αρχεία της διανομής, γιατί στην επόμενη αναβάθμιση, θα χάσετε τις διορθώσεις σας. Χρησιμοποιείτε πάντα αντίγραφα.

Χαρακτήρες συμπύκνωσης υπογραφής

Ascii αξία χαρακτήρων για συμπίεση της υπογραφής, πχ. είσοδος/έξοδος σε condensed mode, εφόσον μπορούν να περάσουν απευθείας στον εκτυπωτή, όπως στην περίπτωση εκτύπωσης σε DEVICE. Η αξία δίνεται σε δεκαδική μορφή. Περισσότεροι χαρακτήρες χωρίζονται μεταξύ τους με κενά.

Οι χαρακτήρες μπορούν να εισάγονται σε δεκαδική μορφή πχ. 32, σε μορφή octal πχ. 040, ή hexadecimal 0x20.

Το πεδίο Αρχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μετακίνηση της υπογραφής δεξιά. πχ. για να μετακινήσετε την υπογραφή 3 κενά δεξιά, δώστε:
Αρχή= 32 32 32

Αντίστοιχα σε AS400, με EBCDIC/875 δώστε:
Αρχή= 64 64 64

Fixed record length

Σε κάποιες περιπτώσεις (κυρίως AS400) το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή το εκτυπώσιμο αρχείο με ενσωματωμένη την ψηφιακή υπογραφή, πρέπει να έχει σταθερό μήκος ανά γραμμή.
Το πεδίο αυτό, εφόσον δεν είναι μηδενικό, καθορίζει το μήκος του record, δηλαδή το πλήθος των χαρακτήρων, πριν το χαρακτήρα αλλαγής γραμμής.
Το ίδιο ισχύει για την γραμμή εισαγωγής της ψηφιακής υπογραφής, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτήρων συμπίεσης/αποσυμπίεσης της υπογραφής.
Ετσι αν πχ. το αρχικό μήκος του αρχείου ήταν 200 bytes (άρα αποστέλλονται 199 καθαρά + 1), στο πεδίο αυτό θα δηλώσετε 199.

Χαρακτήρες αλλαγής γραμμής

Προστίθενται μετά την υπογραφή. Αν επιλέξετε NULL δεν προστίθεται τίποτα.

Φίλτρο τύπου Α

Αφορά την καλύτερη αναπαράσταση του αρχείου Α κυρίως σε εφαρμογές Logic/DIS Ορίζοντες Παραθυρικό .

Στην πραγματικότητα αφορά την καλύτερη αναπαράσταση του αρχείου Α σε όλες τις περιπτώσεις που το πηγαίο αρχείο δεν αναπαριστά γραμμικά το παραστατικό με την χρήση διαστημάτων (κενά), αλλά περιέχει escape sequences οριζόντιας και κάθετης μετακίνησης της κεφαλής του εκτυπωτή.

Batch: χειρισμός CR σαν NL

Μερικές εφαρμογές (πιο πολύ αυτές στις οποίες εφαρμόζεται το φίλτρο Α) δεν περιέχουν χαρακτήρες NL (New Line) για τον διαχωρισμό των γραμμών, παρά μόνο CR (Carriage Return). Aν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι οπωσδήποτε απαραίτητο να κάνετε αυτή την επιλογή, για να δουλέψει σωστά το υποσύστημα διαχωρισμού batch.

Custom character set

Δημιουργήστε ένα αρχείο κειμένου με όνομα custom.txt εκεί όπου εγκαταστάθηκε η εφαρμογή (πχ. c:\Program Files\INCA Hellas\TaxSpooler).
Κάθε γραμμή του αρχείου περιέχει τις ascii αξίες, σε δεκαδική μορφή, από δύο χαρακτήρες: α) τον χαρακτήρα που στέλνει η Εμπορική εφαρμογή, και β) τον αντίστοιχο χαρακτήρα σε Ελληνικά 928. Παράδειγμα αρχείου για Digital 64 Unix:
209 208
210 209
241 240
242 241

Προσοχή! Η εφαρμογή TaxSpooler φορτώνει το αρχείο αυτό μόνο την πρώτη φορά που θα το χρειαστεί. Συνεπώς οποιαδήποτε αλλαγή στο αρχείο αυτό, για να γίνει αντιληπτή, απαιτεί επανεκκίνηση της εφαρμογής.

Background εικόνα για την μέθοδο PRWIN

 • Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα back.bmp στον κατάλογο που είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή, πχ. c:\program files\inca hellas\taxspooler\back.bmp
 • Φροντίστε ώστε οι διαστάσεις της εικόνας του αρχείου να ταιριάζουν όσο γίνεται περισσότερο με τις διαστάσεις της σελίδας που θα εκτυπώνετε.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικές (περισσότερες) εικόνες background χρησιμοποιώντας την παράμετρο BN στην εντολή PRWIN.
 • Με ίδιο όνομα με αυτό της εικόνας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο .INI, πχ. c:\program files (x86)\inca hellas\taxspooler\back2.ini, με τον τομέα [Print] και τις παρακάτω εγγραφές:
  • FitMethod = 0/1/2: Ολη η σελίδα/ κέντρο + ποσοστό πλάτους, ύψους/ πάνω αριστερό περιθώριο + ποσοστό πλάτους, ύψους
  • BorderLeftM10 = Αριστερό περιθώριο σε δέκατα του mm.
  • BorderTopM10 = Πάνω περιθώριο σε δέκατα του mm.
  • FitPercentHorz = % πλάτος
  • FitPercentVert = % ύψος

PRWIN με wizard και δοκιμή εκτύπωσης

 1. Για την δοκιμή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν εκτυπωτή με έξοδο σε αρχείο.
  Αφού τελειώσετε με τις δοκιμές, δηλώστε έναν φυσικό εκτυπωτή.
 2. Προτιμάτε πάντα true type fixed fonts.
 3. Οι γραμμές ανά σελίδα, είναι ο κανόνας αλλαγής σελίδας μόλις ξεπεραστούν.
 4. Η παράμετρος lines/ inch καθορίζει την κατακόρυφη πυκνότητα.
 5. Μπορείτε να ορίσετε την οριζόντια πυκνότητα ή το μέγεθος των χαρακτήρων.
 6. Ορίστε το αριστερό περιθώριο σε δέκατα του mm.
 7. Ορίστε το πάνω περιθώριο σε δέκατα του mm.
 8. Ορίστε το αρχείο εικόνας (υπόβαθρο). Πχ. η αξία 1 αναφέρεται στο αρχείο {application path}\back1.bmp.
 9. Πατήστε το κουμπί [Δοκιμή] για να έχετε μια δοκιμαστική εκτύπωση.

Εξαγωγή PDF

 1. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα FGA (FullGrahicsAdvanced).
 2. Βάλτε τον TaxSpooler να τρέχει με το όνομα ενός χρήστη. (θα πρέπει να δώσετε αντίστοιχα δικαιώματα στους καταλόγους που χρησιμοποιεί).
 3. Επιλέξτε την μέθοδο PRWIN και δηλώστε σαν εκτυπωτή τον INCA Imager 1, με την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιείται ήδη για incoming requests.
 4. Στον FGA δηλώστε ότι όλα τα εισερχόμενα δεν χρειάζονται υπογραφή.
 5. Στον FGA δηλώστε σαν έξοδο έναν εκτυπωτή PDF που θα παράγει αυτόματα αρχεία, πχ. τον PDF Creator (αφού δημιουργήσετε πρώτα ένα profile auto save).
Παρατήρηση: επειδή απαιτείται παράλληλα η λειτουργία του FGA, το σύστημα θα λειτουργεί, μόνο αφού κάνετε login στον σταθμό εργασίας που βρίσκονται τα προγράμματα TaxSpooler και FGA.

Εξαγωγή XPS

 1. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα FGA (FullGrahics Advanced).
 2. Βάλτε τον TaxSpooler να τρέχει με το όνομα ενός χρήστη. (θα πρέπει να δώσετε αντίστοιχα δικαιώματα στους καταλόγους που χρησιμοποιεί).
 3. Επιλέξτε την μέθοδο PRWIN και δηλώστε σαν εκτυπωτή τον INCA Imager 1, με την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιείται ήδη για incoming requests.
 4. Στον FGA δηλώστε ότι όλα τα εισερχόμενα δεν χρειάζονται υπογραφή.
 5. Στον FGA δηλώστε σαν έξοδο τον εκτυπωτή XPS document writer και σαν κατάλογο εξόδου την αξία \\FILE:XPS:c:\mycatalog για να παράγει αυτόματα αρχεία στην θέση c:\mycatalog.
Παρατήρηση: επειδή απαιτείται παράλληλα η λειτουργία του FGA, το σύστημα θα λειτουργεί, μόνο αφού κάνετε login στον σταθμό εργασίας που βρίσκονται τα προγράμματα TaxSpooler και FGA.

Tip. Για να αναγκάσετε το σύστημα σας να παράγει πάντα αρχεία XPS και όχι OXPS, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Ανοίξτε το Edit Group Policy.
 2. Στο Group Policy control panel, επιλέξτε Local Computer Policy\Computer Configuration\Administrative Templates\Printers στο δένδρο αριστερά στην οθόνη. Μετά ανοίξτε το "Change Microsoft XPS Document Writer (MXDW) default output format to the legacy Microsoft XPS format (*.xps)".
 3. Επιλέξτε Enabled για να παράγονται αρχεία XPS αντί για OXPS.

Υποστήριξη QR code

Προσοχή! Μόνο οι παρακάτω επιλογές εξόδου υποστηρίζουν δημιουργία QR code:
 • Μέσω Windows (text)
 • Εκτύπωση μέσω FullGraphics Advanced (FGA)
Και κατόπιν συνεννόησης:
 • Επιστροφή μέσω TCP/IP (κατόπιν συνεννόησης)
 • Εξοδος ASCII (κατόπιν συνεννόησης)
Αντίθετα οι παρακάτω επιλογές εξόδου ΔΕΝ υποστηρίζουν δημιουργία QR code:
 • Απευθείας στην θύρα
 • Windows Printer Direct
 • Επιστροφή μέσω TCP/IP (γενικά)
 • Εξοδος ASCII (γενικά)
 • Εξωτερικό πρόγραμμα

QR code σε εκτύπωση μέσω FullGraphics Advanced

Στον TaxSpooler, σαν προορισμό, ορίστε TCPBACK QRsignature.
Ολη η υπόλοιπη παραμετροποίηση πραγματοποιείται μέσω FullGraphics Advanced.

QR code εκτύπωση μέσω windows

Κάνετε διπλό κλικ σε μια εγγραφή, από το tab [Παράμετροι Taxis] επιλέξτε τα στοιχεία για την εκτύπωση του QR code.

QR code σε επιστροφή ascii

Στην παραμετροποίηση της επιστροφής ascii, μπορείτε να επιλέξετε:
 1. Προσθήκη του URL στο τέλος του αρχείου.
 2. Δημιουργία PNG αρχείου.
  Στην περίπτωση αυτή το ελάχιστο μέγεθος της εικόνας σε pixel καθορίζεται από το tab [Παράμετροι Taxis].

QR code σε επιστροφή TCP/IP τύπου Β

Σαν προορισμό, ορίστε TCPBACK QRsignature για να πάρετε πίσω το URL του QR code, μετά την υπογραφή.

Προσθήκη γραφικών σε απλό κείμενο

Χρησιμοποιήστε όποιο πρόγραμμα θέλετε για να προσθέσετε γραφικά στην απλή εκτύπωση κειμένου.

Προσθέστε γραφικά, δηλαδή εικόνες, λογότυπα, γραμμές κάθετες και οριζόντιες, πλαίσια, υδατογραφήματα, επιπλέον κείμενο, κλπ., σε οποιαδήποτε εκτύπωση απλού κειμένου, από DOS, Unix, Linux, AS/400,...

Σε 5 απλά βήματα:

 1. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα FullGraphics Advanced.
  Στον TaxSpooler, χρειάζεστε επίσης μια άδεια Προσθήκης γραφικών.
 2. Σχεδιάστε το παραστατικό σας, με το πρόγραμμα της επιλογής σας: Word, Excel, Corel,...
 3. Σώστε το αρχείο με όνομα "TaxSpooler Template κάτι", πχ. TaxSpooler Template invoice.doc, TaxSpooler Template ΤΠΥ.xls, ...
 4. Τυπώστε το αρχείο στον εκτυπωτή INCA Imager 1.
 5. Στον TaxSpooler επιλέξτε εκτύπωση μέσω Windows και στον α/α εικόνας, επιλέξτε αυτές που αρχίζουν με T. Με το κουμπί [Προεπισκόπηση] μπορείτε να δείτε το αρχείο με το default πρόγραμμα προβολής, ενώ με το κουμπί [Ρυθμίσεις], ρυθμίζετε τις λεπτομέρειες εκτύπωσης.

Σελιδοποίηση

Μπορείτε να δημιουργήσετε δική σας σελιδοποίηση για έγγραφα συνεχόμενης ροής κειμένου, και ακόμη να παρακάμψετε την σελιδοποίηση του εισερχόμενου εγγράφου (αν υπάρχει).

Επιλέξτε Μεταβολή > Προτιμήσεις > Login > Αντιστοίχιση..., double click σε μία εγγραφή, καρτέλα Σελιδοποίηση, Εφαρμογή σελιδοποίησης ΝΑΙ, Επικεφαλίδα (αν θέλετε), Γραμμές πριν το κείμενο (ελάχιστο 0), Γραμμές ανά σελίδα, Υποσέλιδο (αν θέλετε).

Πρώτα εκτυπώνονται οι γραμμές της επικεφαλίδας, μετά οι γραμμές πριν το κείμενο (κενές), μετά το κείμενο, μετά το υποσέλιδο.
Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε σελίδα.

Για να εισάγετε κενές γραμμές στην επικεφαλίδα ή το υποσέλιδο χρησιμοποιήστε τους χαρακτήρες \n
πχ. η επικεφαλίδα \n\nMy text θα τυπώσει 2 κενές γραμμές και μετά το κείμενο My text

Για να συμπεριλάβετε τον τρέχοντα αριθμό σελίδας, χρησιμοποιήστε τους χαρακτήρες %p
Για να συμπεριλάβετε τον συνολικό αριθμό σελίδων, χρησιμοποιήστε τους χαρακτήρες %s
Για να συμπεριλάβετε την τρέχουσα ημερομηνία, χρησιμοποιήστε τους χαρακτήρες %d
Για να συμπεριλάβετε την τρέχουσα ώρα, χρησιμοποιήστε τους χαρακτήρες %t

Tip: Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την μέθοδο εκτύπωσης PRWIN, αυξήσετε τις γραμμές/σελίδα του PRWIN σε ένα αριθμό αρκετά μεγαλύτερο από γραμμές/σελίδα που δηλώνετε στη σελιδοποίηση.
πχ. αν στη σελιδοποίηση δηλώσετε 70 γραμμές/σελίδα, στην PRWIN δηλώστε 140.
Προσοχή! Στην PRWIN, μην ξεπερνάτε τις 1200 γραμμές/σελίδα.

Διαχωρισμός Πακέτων (batch files)

Πρόκειται για αρχεία τα οποία περιέχουν περισσότερα από ένα παραστατικά, και το καθένα από αυτά μπορεί επίσης να περιέχει μία ή περισσότερες σελίδες.

Η υπογραφή λαμβάνεται χωριστά για κάθε ένα παραστατικό, και μόνο μια φορά για ένα παραστατικό, ανεξάρτητα από το πόσες σελίδες περιλαμβάνει το παραστατικό.

Μέθοδοι διαχωρισμού batch:

 • Χωρίς
  Δεν εφαρμόζεται διαχωρισμός, τα υπόλοιπα πεδία, δεν έχουν σημασία.
 • Συνήθης
  Με ανεύρεση λεκτικού σε μια ορισμένη σειρά και θέση στο παραστατικό (κοινή μέθοδος) ή με την μέθοδο του
 • Πρωτόκολλο ORACLE
 • Συνενωμένα
  Χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό συνενωμένων πολυέντυπων, όπου υπογράφεται το ένα μέρος μόνο.
  Παράδειγμα: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ μαζί με ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, όπου μόνο το ΤΔΑ υπογράφεται, και η ΑΠΟΔΕΙΞΗ πιθανόν κόβεται (περφορέ).
  Χρησιμοποιείται μόνο το πεδίο Bytes εντοπισμού συνενωμένου. Ολα τα υπόλοιπα πεδία δεν έχουν καμία σημασία.
  Το πεδίο αυτό περιέχει μια σειρά από αντικείμενα (λέξεις) που χωρίζονται μεταξύ τους με ένα κενό. Τα αντικείμενα αυτά μπορεί να είναι:
  1. Αριθμοί
   Αποτελούν ascii αξίες από bytes που πρέπει να ταυτισθούν.
  2. Το σημείο #
   Σημαίνει τα ψηφία 0-9
  3. Το σημείο *
   Σημαίνει οποιοδήποτε χαρακτήρα.
  4. Οποιοσδήποτε άλλος χαρακτήρας
   Λαμβάνεται ως έχει.
  Tip: Για να εισάγετε τον χαρακτήρα κενό χρησιμοποιήστε την ascii αξία του, δηλαδή τον αριθμό 32. To ίδιο ισχύει για τον χαρακτήρα αστεράκι, για τον χαρακτήρα 7, κλπ.

  Το πρόγραμμα χωρίζει τα έντυπα, στην τελευταία γραμμή που θα συναντήσει, που θα υπακούει στον κανόνα αυτό.

Για την κοινή μέθοδο, στις Προτιμήσεις κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

 • Λεκτικό: υποχρεωτικό. Είναι η λέξη ή η φράση που πρέπει να συναντήσει το πρόγραμμα για να κάνει διαχωρισμό, πχ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
 • Γραμμή: υποχρεωτικό. Αριθμός γραμμής στον οποίο συναντάται το λεκτικό.
 • Θέση: μη υποχρεωτικό. Θέση στην γραμμή, όπου συναντάται το λεκτικό. Αν δεν δηλωθεί ή είναι 0, τότε γίνεται ανίχνευση σε οποιαδήποτε θέση της γραμμής.
 • Υψος σελίδας: υποχρεωτικό. Χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό σελίδων, σε συνεχόμενες γραμμές χωρίς form feed. Αν υπάρχει χαρακτήρας form feed, έχει προτεραιότητα.
 • Γραμμή, στήλη, πλάτος αριθμητή: μη υποχρεωτικά. Χρησιμοποιούνται για να αντιληφθεί η εφαρμογή, εξαιτίας της μη αλλαγής του αριθμητή, ένα πολυσέλιδο παραστατικό, και να μην το διαχωρίσει σε χωριστές σελίδες και το υπογράψει χωριστά. Αν δεν δηλωθούν τα στοιχεία αυτά, κάθε σελίδα υπογράφεται χωριστά. Αν τα περιεχόμενα παραστατικά είναι πάντα μονοσέλιδα, η ρύθμιση αυτή δεν χρειάζεται.
 • Bytes εντοπισμού: μη υποχρεωτικό. Χρησιμοποιείται εναλλακτικά με το πεδίο Στήλη αριθμητή. Σε κάποιες εμπορικές εφαρμογές το text αρχείο που αποστέλλεται στον εκτυπωτή δεν περιέχει τον αριθμητή σε συγκεκριμένη θέση, όπως φαίνεται στην εκτύπωση, αλλά περιέχει εντολές εκτύπωσης του τύπου πήγαινε στη στήλη 57. Στο πεδίο συμπληρώνουμε ascii αξίες από bytes που προηγούνται του αριθμητή.
 • Bytes επικεφαλής: μη υποχρεωτικό. Σε διάφορες batch εκτυπώσεις προηγείται μια ομάδα bytes, τα οποία χρησιμοποιούνται για να κάνουν αρχικοποίηση στον εκτυπωτή, αλλά δεν επαναλαμβάνονται σε κάθε παραστατικό.
  Στο πεδίο αυτό συμπληρώνουμε το πλήθος των bytes αυτών.
 • Bytes τέλους: μη υποχρεωτικό. Η έννοια είναι ίδια με τα bytes επικεφαλής, αλλά αναφέρονται στο τέλος, και χρησιμοποιούνται πιθανόν για reset του εκτυπωτή (άλλες φορές για προώθηση του χαρτιού, κλπ).

Διαχωρισμός Σήμανσης - Πολλαπλοί εκτυπωτές

Κανονικά η εφαρμογή υπογράφει όλα τα έγγραφα που καταλήγουν σε μια θύρα ή σε ένα κατάλογο που παρακολουθεί, και επίσης, για κάθε μία αίτηση υπογραφής αντιστοιχεί ένας προορισμός.

Αυτό γίνεται για να αποφύγετε την επίπονη και επικίνδυνη διαδικασία της Εκπαίδευσης.

Αν όμως θέλετε τελικά να διαχωρίζετε τα έγγραφα που φθάνουν στην εφαρμογή, σε υπογράψιμα και μη, μπορείτε να δηλώσετε ότι Δεν θέλετε υπογραφή όλων των εντύπων και να καθορίσετε από ένα Λεκτικό για τα έντυπα που θέλετε να υπογράφονται.

Τα έντυπα που περιέχουν το Λεκτικό, που θα δηλώσετε, θα παίρνουν υπογραφή, ενώ τα υπόλοιπα όχι.

Αν θέλετε παράλληλα με την διαχωρισμό υπογραφής να έχετε και διαχωρισμό εκτυπωτών, μπορείτε, αμέσως μετά το Λεκτικό, να δηλώσετε και μια ετικέτα που παραπέμπει στην Αντιστοίχιση Εκτυπωτών Windows/ Virtual. Τα έντυπα που παίρνουν υπογραφή θα ακολουθήσουν τις οδηγίες της συγκεκριμένης ετικέτας, ενώ τα υπόλοιπα τις οδηγίες της αρχικής εγγραφής.

Παράδειγμα διαχωρισμού εκτυπωτών (μόνο)

Στον κατάλογο c:\mycatalog αφήνετε διάφορα ascii αρχεία.
Θέλετε τα αρχεία που περιέχουν το λεκτικό "ΠΑΡΟΧΗΣ" να εκτυπωθούν στην LPT1 ενώ αυτά που περιέχουν το λεκτικό "ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ" να εκτυπωθούν στην LPT2.
Δημιουργήστε μια εγγραφή SEP1 στην καρτέλα Αντιστοίχιση εκτυπωτών Windows/Virtual που να εκτυπώνει στην θύρα LPT1, και άλλη μία SEP2, που να εκτυπώνει στην θύρα LPT2.
Στην καρτέλα Αντιστοίχιση Ascii δηλώστε Προορισμός=DEVICE NULL.
Στην καρτέλα Διαχωρισμός Σήμανσης, δηλώστε [*] Εφαρμογή Διαχωρισμού και:

ΠΑΡΟΧΗΣ SEP1
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ SEP2

Αντίγραφα

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα για το πρωτότυπο, πχ. ένα ένα ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ και ένα για το ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, εντοπίστε στην φόρμα σας μια λέξη (φράση) κλειδί που θα αντικατασταθεί από τις ονομασίες των αντιγράφων. Η λέξη (φράση) αυτή μπορεί να είναι και κάτι ακατάληπτο, πχ. abcd-@-z1
Ο TaxSpooler θα αντικαταστήσει την λέξη φράση αυτή με τις ονομασίες των αντιγράφων.

Τα αντίγραφα εκτυπώνονται συνενωμένα (το ένα ακολούθως του άλλου), σαν μία ενιαία εκτύπωση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι σε περίπτωση που ο φυσικός εκτυπωτής έχει πολλές εργασίες προς εκτέλεση, πχ. ταυτόχρονες εκτυπώσεις από διάφορα τερματικά ή από διάφορες εφαρμογές, τα αντίγραφα θα βγουν στη σειρά, το ένα μετά το άλλο.

Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλετε αυτή την συμπεριφορά, επιλέξτε [x] Χωριστά αντίγραφα

Για παράδειγμα θα χρειαστεί να επιλέξετε χωριστά αντίγραφα, αν εκτυπώνετε αντίγραφα σε duplex εκτυπωτή. Διαφορετικά, σε περίπτωση που το κάθε αντίγραφο αποτελείται από μονό αριθμό σελίδων, το 2ο αντίγραφο θα αρχίσει να εκτυπώνεται στην πίσω όψη του τελευταίου φύλλου του 1ου αντιγράφου.

Προσοχή!

1:
Πρώτα εφαρμόζονται οι κανόνες διαχωρισμού σήμανσης και μετά εφόσον έχουμε έγγραφο που σημαίνεται, εφαρμόζονται οι κανόνες αντιγράφων.

Οι κανόνες αντιγράφων ΔΕΝ εφαρμόζονται σε μη σημαινόμενα έγγραφα.

2:
Τα λεκτικά των κανόνων διαχωρισμού σήμανσης και αντιγράφων πρέπει να είναι διαφορετικά.

Αυτόματη λήψη Ζ

Μπορείτε να παίρνετε αυτόματα Ζ με 2 τρόπους:
 1. Αυτόματο Ζ ανά (x) υπογραφές ή με την παρέλευση 24ώρου από το τελευταίο Ζ.
 2. Αυτόματο Ζ σε μία συγκεκριμένη ώρα.
  Για να συμβεί αυτό, πρέπει (α) η προγραμματισμένη ώρα να είναι διαφορετική από 00:00, (β) να έχει παρέλθει η συγκεκριμένη ώρα, (γ) να μην έχει ήδη ληφθεί Ζ από την προγραμματισμένη ώρα, και (δ) o ΦΗΜ να μην ανοίκει σε cluster client.
Πρέπει επίσης να ενεργοποιήσετε την Αυτόματη λήψη κενού Ζ αν θέλετε οι παραπάνω διαδικασίες να εκτελούνται, ακόμη κι αν το Ζ είναι κενό.
Επίσης κατά την Αυτόματη λήψη κενού Ζ, προκειμένου να μην εμφανίζεται παράθυρο στην οθόνη, που έτσι είναι και επιθυμητό πιο συχνά, πρέπει να ενεργοποιήσετε και την ήσυχη συμπεριφορά.

Σε τυχόν περίπτωση που κατά την προγραμματισμένη ώρα λήψης Ζ το service δεν έτρεχε, το αυτόματο Ζ θα ληφθεί αργότερα, εφόσον η εκκίνηση του service γίνει μέσα στο προγραμματισμένο χρονικό περιθώριο, πχ. αν το αυτόματο Ζ ήταν προγραμματισμένο για τις 21:00, και το service δεν έτρεχε στις 21:00, και το χρονικό περιθώριο είναι 2 ώρες, το αυτόματο Ζ θα εκτελεστεί οποιαδήποτε στιγμή αν το service ξεκινήσει μέχρι τις 23:00.

Για να αποφασίσει ο TaxSpooler την αυτόματη έκδοση Ζ, εφαρμόζει συνέχεια τους παρακάτω υπολογισμούς:

 1. Υπολογίζει την ώρα της ημέρας που πρέπει να ληφθεί, σε μέρη της ημέρας, πχ. αν επρόκειτο να ληφθεί στις 23:00, υπολογίζει 23/24 της ημέρας = 0,95833 ημέρες.
 2. Υπολογίζει το άνω χρονικό όριο, πχ, με ένα περιθώριο 2 ωρών, αυτό είναι (23+2)/24 της ημέρας = 1,04166 ημέρες.
 3. Υπολογίζει την τρέχουσα ώρα, πχ. στις 23:15 ο υπολογισμός δίνει 23/24 + 15/60/24 της ημέρας = 0,96875 ημέρες.
  Στις 00:25 της επόμενη ημέρας ο υπολογισμός δίνει 25/60/24 της ημέρας = 0,01805 ημέρες.
 4. Ελέγχει αν η τρέχουσα ώρα βρίσκεται μεταξύ της καθορισμένης ώρας για Ζ, και του άνω χρονικού ορίου, ή αν ο υπολογισμός "τρέχουσα ώρα + 1 ημέρα" έχει μικρότερη αξία από το άνω χρονικό όριο.

  Πχ. για τις 23:15, ο υπολογισμός θα γίνει ως εξής: 23:15 = 0,96875 ημέρες, +1 μας δίνει 1,96875 ημέρες
  0,95833 < 0,96875 < 1,04166, είτε 1,96875 < 1,04166, ΣΩΣΤΟ (το Α)

  Για τις 00:25, ο υπολογισμός θα γίνει ως εξής: 00:25 = 0,01805 ημέρες, +1 μας δίνει 1,01805 ημέρες
  0,95833 < 0,01805 < 1,04166, είτε 1,01805 < 1,04166, ΣΩΣΤΟ (το Β)

  Για τις 02:45, ο υπολογισμός θα γίνει ως εξής: 02:45 = 2/24 + 45/60/24 = 0,11458 ημέρες, +1 μας δίνει 1,11458 ημέρες
  0,95833 < 0,11458 < 1,04166, είτε 1,11458 < 1,04166, ΛΑΘΟΣ

  Για τις 19:20, ο υπολογισμός θα γίνει ως εξής: 19:20 = 19/24 + 20/60/24 = 0,80555 ημέρες, +1 μας δίνει 1,80555 ημέρες
  0,95833 < 0,80555 < 1,04166, είτε 1,80555 < 1,04166, ΛΑΘΟΣ

 5. Αν έχουν περάσει τουλάχιστον 12 ώρες (α) από την τελευταία λήψη Ζ ή (β) από την εντολή λήψης Ζ.
  Τυχόν επενεκκίνηση του service μηδενίζει το (β).

Tip 1: Αν ένα w/s συμμετέχει σε ένα cluster σαν cluster client, το αυτόματο Ζ δεν εκτελείται για τους ΦΗΜ που συμμετέχουν στο cluster.
Tip 2: Φροντίστε να μην έχετε προγραμματίσει την ίδια ώρα αυτόματη επανεκκίνηση.

Ανάγνωση logbook

 • dlz = Date Last Z
 • tnow = Time Now
 • AZC = Automatic Z on Clock
Οι ώρες είναι πιθανόν να καταγράφονται σε αλγεβρική μορφή (βλέπε παρακάτω).

Μετατροπή ώρας

Μετατροπή αλγεβρικής ώρας, σε human readable:
TaxSpooler > Βοήθεια > Logbook > [Μετατροπή ώρας]

Αυτόματο Fallback

Για να λειτουργήσει το Αυτόματο Fallback πρέπει πρώτα από τις ιδιότητες να ενεργοποιήσετε την ήσυχη συμπεριφορά. Στη συνέχεια, για κάθε μια μηχανή ΦΗΜ, μπορείτε να ορίσετε μια εναλλακτική. Οταν η πρώτη παρουσιάσει πρόβλημα, το πρόγραμμα θα μεταπηδήσει αυτόματα στην δεύτερη.

Εφόσον έχετε περισσότερους από 2 ΦΗΜ, και ενεργοποιήσετε το Load Balancing, μπορείτε επίσης να δηλώσετε σαν εναλλακτική την αξία ALL SAME GROUP, οπότε λειτουργούν σαν εναλλακτικές, αυτόματα, όλοι οι ΦΗΜ του ιδίου GROUP.

Διαφορά ώρας ΦΗΜ - πραγματικού χρόνου

O TaxSpooler διαχειρίζεται την διαφορά ώρας σύμφωνα με τις ακόλουθες παραμέτρους:
Ονομασία Επεξήγηση Προκαθορισμένη αξία
Διαφορά ώρας ΦΗΜ για Alarm Για πόση διαφορά ώρας θα εκδίδεται προειδοποιητικό μήνυμα. 5 λεπτά
Διαφορά ώρας ΦΗΜ για Stop Sign Για πόση διαφορά ώρας θα σταματάει η έκδοση υπογραφών. 15 λεπτά
Ελεγχος διαφοράς ώρας κάθε Κάθε πόση ώρα θα κάνει έλεγχο και θα ειδοποιεί τον χρήστη σχετικά. 60 λεπτά

Ομάδες (δεξαμενές) ΦΗΜ - Load Balancing

Μπορείτε να καθορίσετε ομάδες (δεξαμενές) ΦΗΜ προκειμένου να αυξήσετε την συνολική ταχύτητα ανταπόκρισης του συστήματος.

Αν βάλετε σε μια ομάδα την COM1, COM2 και COM4, και οι αιτήσεις της Εμπορικής Εφαρμογής κατευθύνονται πάντα, μόνο στην COM1, ο TaxSpooler θα μοιράσει αυτόματα τις αιτήσεις ανάμεσα στις ΦΗΜ της ίδια ομάδας, ανάλογα με το φορτίο τους.

Επειδή το μοίρασμα γίνεται ανάλογα με το φορτίο και όχι με κάποια σειρά, πχ. αλφαβητική, κυκλική, κλπ., μπορείτε να αναμείξετε γρήγορες (NETx) και αργές (COMx) μηχανές ΦΗΜ.

Αν όλες οι μηχανές ΦΗΜ που διαθέτετε αναφέρονται στον ίδιο ΑΦΜ, μπορείτε να τις τοποθετήσετε όλες σε μια και μοναδική ομάδα (δεξαμενή).

Αν στον χώρο σας διαχειρίζεστε περισσότερους από έναν ΑΦΜ, θα χρειαστείτε τόσες ομάδες (δεξαμενές), όσες και οι ΑΦΜ που διαχειρίζεστε:
Ολοι οι ΦΗΜ μιας ομάδας πρέπει να ανήκουν στον ίδιο ΑΦΜ.

Για να προσθέσετε ένα ΦΗΜ σε μια ομάδα, δηλώστε πρώτα τον ΦΗΜ στον πίνακα Αντιστοίχισης Windows/ Virtual ή Αντιστοίχισης Ascii, έστω και χωρίς να κάνει τίποτα, και μετά δηλώστε τον στην ομάδα που θέλετε, από:
Κέντρο Ελέγχου TaxSpooler > Μεταβολή > Προτιμήσεις > Login > Ομάδες ΦΗΜ, με drag & drop των διαθέσιμων.

Για να αποτελούν όλοι οι ΦΗΜ μιας ομάδας ως εναλλακτικοί η ένας στον άλλο, δηλώστε σε κάθε ένα από αυτούς σαν εναλλακτικό, την αξία ALL SAME GROUP.

Unicode

Η χρήση Unicode γίνεται μόνο μέσω TCP/IP, με την χρήση itaxtcp και του flag -uni .

Για να λειτουργήσει, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα Regional Settings στον Η/Υ που τρέχει ο TaxSpooler, να είναι Ελληνικά, και το κείμενο να περιέχει μόνο χαρακτήρες που μπορούν να αντιστοιχιστούν σε English character set ή σε Ελληνικά 928.
Προσοχή! Τεχνικά, ένα κείμενο Unicode είναι δυνατόν να περιέχει πολλά character sets ταυτόχρονα. Η συμπεριφορά όμως του TaxSpooler για άλλα sets εκτός από τα πιο πάνω αναφερόμενα, είναι απροσδιόριστη.

Ρυθμίσεις TaxSpooler:

 • Σαν character set δηλώνουμε παντού Ελληνικά 928.

XML (UTF-8)

Για να λειτουργήσει, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα Regional Settings στον Η/Υ που τρέχει ο TaxSpooler, να είναι Ελληνικά, και το κείμενο να περιέχει μόνο χαρακτήρες που μπορούν να αντιστοιχιστούν σε English character set ή σε Ελληνικά 928.
Προσοχή! Τεχνικά, ένα κείμενο UTF-8 είναι δυνατόν να περιέχει πολλά character sets ταυτόχρονα. Η συμπεριφορά όμως του TaxSpooler για άλλα sets εκτός από τα πιο πάνω αναφερόμενα, είναι απροσδιόριστη.

Ρυθμίσεις TaxSpooler:

 • Σαν character set δηλώνουμε παντού Ελληνικά 928.
 • Σαν αρχείο Escape sequences δηλώνουμε ένα αρχείο XML προδιαγραφών, τις οποίες πρέπει και να καθορίσουμε.
Προκειμένου να αρχικοποιήσουμε ένα αρχείο προδιαγραφών XML , μπορούμε να εισάγουμε ένα αρχείο δεδομένων XML, όπως το παράγει η Εμπορική εφαρμογή.

Συντήρηση προδιαγραφών:

 • Τα εικονίδια ετικέτας αναπαριστούν ένα κόμβο XML.
  Τα εικονίδια με ένα μεγεθυντικό φακό αναπαριστούν ιδιότητες του κόμβου.
  Τα εικονίδια με 3 επικαλυπτόμενα τετράγωνα καθορίζουν την ζώνη εκτύπωσης μέσα στο έγγραφο.
  Τα εικονίδια με ένα κατακόρυφο χάρακα καθορίζουν την γραμμή εκτύπωσης (μέσα στην ζώνη). Η αρίθμηση αρχίζει από το 1. Αξίες με 0 αγνοούνται.
  Τα εικονίδια με ένα οριζόντιο χάρακα καθορίζουν την στήλη εκτύπωσης. Η αρίθμηση αρχίζει από το 1. Αξίες με 0 αγνοούνται.
  Τα εικονίδια με ένα διπλό βέλος ανάμεσα σε μπάρες καθορίζουν το πλάτος του πεδίου. Αν είναι 0, σημαίνει απεριόριστο πλάτος πεδίου. Αν είναι μεγαλύτερο από 0 σημαίνει ορισμένο πλάτος πεδίου, που επιπλέον είναι στοιχισμένο δεξιά.
 • Το πεδίο LPP καθορίζει τις γραμμές ειδών (πλήθος ειδών) ανά σελίδα. Αν είναι 0, το έγγραφο εκτυπώνεται πάντα σε μια σελίδα. Αλλιώς, διαχωρίζεται στον απαραίτητο αριθμό σελίδων.
 • Το έγγραφο περιέχει πέντε ζώνες. Η ζώνη 1st page εκτυπώνεται στην αρχή του εγγράφου. Ακολουθούν οι ζώνες Header, Items και Footer, επαναληπτικά για κάθε σελίδα του εγγράφου. Στο τέλος ακολουθεί η ζώνη Last page.
  Ακολουθούν παραδείγματα εκτύπωσης.
  Εγγραφο 1ας σελίδας   Εγγραφο 3ων σελίδων
  1st page
  Header
  Items
  Items
  Last page
  1st page
  Header
  Items
  Items

  Header
  Items
  Items

  Header
  Items
  Items
  Last page
 • Για να ορίσετε που θα τυπωθεί ο α/α σελίδας, χρησιμοποιήστε τον κόμβο __TaxSpoolerPageNo__.
 • Για να ορίσετε που θα τυπωθεί ο α/α γραμμής, χρησιμοποιήστε τον κόμβο __TaxSpoolerLineNo__.
 • Για να προσθέσετε σταθερό κείμενο, χρησιμοποιήστε τον κόμβο __TaxSpoolerFixedText__, προσθέτοντας μία ιδιότητα για κάθε τμήμα κειμένου. Το κείμενο καθορίζεται από την ονομασία (ετικέτα) της ιδιότητας.
Tips
 • Για να βρείτε μια εγγραφή με βάση το κείμενο της, αφού φορτώσετε ένα αρχείο δεδομένων XML, χρησιμοποιείστε το κουμπί ανεύρεσης ή τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl-F.
 • Για να βρείτε την επόμενη εγγραφή πατήστε F3.
 • Για να ξεκινήσετε την διόρθωση μιας εγγραφής, κάντε κλικ στην εγγραφή και κρατήστε το ποντίκι πατημένο για λίγο, ή επιλέξτε την εγγραφή και πατήστε F2.

ΦΗΜΑΣ/ MyData/ Provider

Προγραμματίστε:

 1. Τον ΦΠΑ: Μεταβολή > Προτιμήσεις > Διαβίβαση Taxis > Παράμετροι > Ποσοστό ΦΠΑ...
 2. Τον ΑΦΜ που ανήκει κάθε ΦΗΜ συμπεριλαμβανομένων των TEST:
  Μεταβολή > Προτιμήσεις > Διαβίβαση Taxis > Κλειδιά Taxis > ΑΦΜ.
 3. Την κατηγορία ΦΠΑ που ανήκει ο ΑΦΜ της εταιρίας:
  Μεταβολή > Προτιμήσεις > Διαβίβαση Taxis > Κατηγορία ΦΠΑ.
 4. Την αντιστοίχιση (ΦΗΜΑΣ) κάθε τύπου παραστατικού και σειράς, σε είδος εσόδου και αιτία εξαίρεσης ΦΠΑ.
  O TaxSpooler θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να:
  • Συμπληρώσει το πεδίο 26# myDATA, αν δεν είναι ήδη συμπληρωμένο από το ERP.
  • Συμπληρώσει το πεδίο Income Classification Type, που αποστέλλει στον ΦΗΜΑΣ
  • Αποφασίσει την πληρωμή ή όχι, με χρήση κάρτας (EFTPOS).

Κατηγορία ΦΠΑ

Μια εταιρία υπάγεται μόνο σε μια κατηγορία ΦΠΑ (κανονικός/μειωμένος) και αντίστοιχος είναι ο ΦΠΑ στις πωλήσεις Λιανικής που κάνει, αλλά μπορεί να πουλάει στη Χονδρική και στις 2 κατηγορίες (ή μόνο στην 1, αν θέλει).
Ανάλογα τι θα επιλέξετε, επηρεάζεται ο υπολογισμός του ποσοστού ΦΠΑ στην E-LINE, για την δημιουργία του πεδίου #26 myDATA της γραμμής E-LINE, που αποστέλλει στον ΦΗΜΑΣ (εφόσον δεν είναι προσυμπληρωμένη).

Pairing EFTPOS (Α 1098/2022)

Αφού δηλώσετε τον ΦΗΜΑΣ και η εφαρμογή τον βλέπει, πηγαίνετε Μεταβολή > Παράμετροι ΦΗΜΑΣ > ΝΕΤ1
Αφού φορτώσει η σελίδα, πηγαίνετε EFTPOS, συμπληρώστε τα στοιχεία που θέλετε, Save.
Στη συνέχεια EFTPOS connection > EFTPOS Initialize και αφού σας πει "Επιτυχημένη ενέργεια" κάντε refresh, για να βλέπετε τι διάβασε.

Από την επιλογή EFTPOS connection > EFTPOS Echo μπορείτε να επιβεβαιώνετε την σύνδεση ΦΗΜΑΣ - EFTPOS.

Πληρωμή με κάρτα ή όχι

 • Αν η γραμμή E-LINE δεν περιέχει το 23ο πεδίο, ή το πεδίο αυτό είναι κενό, εφαρμόζονται οι κανόνες αντιστοίχισης ΦΗΜΑΣ:
  Το πρόγραμμα ελέγχει πρώτα αν υπάρχει αντιστοίχιση για το είδος παραστατικού και την σειρά, και μετά για το είδος παραστατικού με κενή σειρά.
  Για να γίνει χρήση κάρτας, η αντιστοίχιση πρέπει να αναφέρει Χρήση κάρτας ΝΑΙ και το TID (Terminal Id) του EFTPOS.
  Σε περίπτωση χρήσης κάρτας, ολόκληρο το ποσό πληρώνεται με κάρτα.
 • Αν η γραμμή E-LINE περιέχει το 23ο πεδίο και αυτό έχει αξία από 1 ως 12 και επιπλέον περιέχει το 24ο πεδίο και αυτό έχει μη μηδενική αξία, τότε γίνεται πληρωμή με κάρτα, χρησιμοποιώντας το EFTPOS που ορίζει το 23ο πεδίο, για το ποσό που καθορίζει το 24ο πεδίο. Το υπόλοιπο ποσό (αν υπάρχει) πληρώνεται με μετρητά ή άλλη μέθοδο.
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν γίνεται χρήση κάρτας.

Σενάρια εγκατάστασης

Χονδρική σε myDATA (μόνο), Λιανική σε ΦΗΜ

 1. Χρειάζεστε την άδεια #500 (για τον TaxSpooler)
 2. ΦΗΜ = TEST (QWRxxxxxxxx)
 3. Προώθηση Λιανικής = κανονικός... (πχ. NET1)
 4. QR code σχεδίαση: myDATA only/ Esend if myDATA not available
 5. Online αποστολή σε myDATA: Αποστολή αξιακών μόνο (χονδρική)
 6. MyDataSpooler agent Id: Πραγματική αποστολή
 7. Στον MyDataSpooler θα δημιουργήσετε μια εγγραφή με τον ΑΦΜ σας, με τύπο Επίσημος. Σε λειτουργικά παλιότερα από Windows 10, ενδέχεται να χρειαστεί να δηλώσετε Επίσημος (LP = Local Proxy). Σ αυτή την περίπτωση θα χρειατείτε επίσης να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα PHP.
 8. Για δοκιμές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν myDATA developer account. Σ αυτή την περίπτωση, θα δηλώσετε τύπο DEV ή DEV (LP).
  Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε δοκιμές δημιουργώντας μια επιπλέον εγγραφή ενός άλλου ΑΦΜ (Agent Id) στον MyDataSpooler κσι δηλώνοντας MyDataSpooler agent Id: xxx προσομοίωση, όπου xxx είναι το Agent Id που δημιουργήσατε. Π.χ. δηλώστε τον ΑΦΜ 999999993.

Χονδρική και σε ΦΗΜ και myDATA ταυτόχρονα, Λιανική σε ΦΗΜ

 1. Χρειάζεστε την άδεια #500 (για τον TaxSpooler)
 2. ΦΗΜ = κανονικός... (πχ. NET1)
 3. QR code σχεδίαση: Esend + myDATA
 4. Ακολουθείστε τα βήματα 5 και ύστερα, του προηγούμενου σεναρίου.

Χονδρική + Λιανική σε Provider (Parochos.gr)

 • Χρειάζεστε την άδεια #510 (για τον TaxSpooler)
 • ΦΗΜ = TEST (QWRxxxxxxxx)
 • Στον MyDataSpooler θα ορίσετε Τύπος = Parochos
 • QR code σχεδίαση: myDATA only, always
 • Online αποστολή σε myDATA: Αποστολή αξιακών μόνο
 • Στον MyDataSpooler, ορίστε τον τύπο της εταιρίας ως "Parochos" ή ως "Parochos (DEV)" αν κάνετε δοκιμές.
  θα χρειατεί να συμπληρώσετε το User id, το Subscription key και το Password.

Σύνδεση TaxSpooler/ MyDataSpooler, σε διαφορετικά PC

 • Στον TaxSpooler δηλώστε την IP του MNyDataSpooler:
 • Στον MyDataSpooler δηλώστε την πόρτα που ακούει:

Εφαρμογές Windows - Full Graphics Advanced

Εκτύπωση από οποιαδήποτε παραθυρική εφαρμογή σε οποιοδήποτε εκτυπωτή Windows (GDI)

Διαβάστε τη που συνοδεύει την εφαρμογή FullGraphics TaxSpooler .

Ασφάλεια - Φίλτρα TCP/IP

H ασφάλεια TCP/IP αφορά όλες τις επικοινωνίες μέσω TCP/IP, όπως FullGraphics Advanced, Unix, Linux, AS/400,...

Στο TaxSpooler Control center, πηγαίνετε Διόρθωση > Προτιμήσεις > Login > Ασφάλεια TCP/IP και προσθέστε μια ή περισσότερες Επιτρεπόμενες ή Μη επιτρεπόμενες IP διευθύνσεις.

Αν δεν καθορίσετε καμία επιτρεπόμενη διεύθυνση, όλες οι διευθύνσεις θεωρούνται επιτρεπόμενες.

Κάθε IP διεύθυνση, αποτελείται από 4 μέρη.
Για κάθε μέρος καθορίστε ένα μονό αριθμό, ή μια ομάδα αριθμών διαχωρισμένων με κόμμα, η μια περιοχή αριθμών διαχωρισμένων με παύλα.

Παραδείγματα:

Επιστροφή QR από MyDataSpooler

Εκτύπωση χωρίς QR: default = ΝΑΙ

Application Programming Interface

Οταν στέλνετε στον TaxSpooler ένα παραστατικό στο οποίο θα ενσωματώσει την ψηφιακή υπογραφή, η μέθοδος ονομάζεται σύμφωνα με τον νόμο, τύπου Α.

Οταν στέλνετε στον TaxSpooler ένα παραστατικό για το οποίο θα σας επιστρέψει την ψηφιακή υπογραφή, για να την χειριστείτε εσείς, η μέθοδος ονομάζεται σύμφωνα με τον νόμο, τύπου B. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται πιστοποίηση του εκδότη του λογισμικού έκδοσης των παραστατικών (πχ. ERP), από τον κατασκευαστή του ΦΗΜ.

Για τον τύπο Β, υπάρχουν οι εξής μέθοδοι επικοινωνίας:

 1. Μέσω ascii files. Αφήνετε ένα αρχείο ascii με το περιεχόμενο του παραστατικού σε ένα κατάλογο της επιλογής σας, και παίρνετε πίσω την υπογραφή.
  Διαβάστε σχετικά Επιλογές εξόδου, επιστροφή ASCIIBACK.
 2. Μέσω command line. Δημιουργείτε ένα αρχείο ascii με το περιεχόμενο του παραστατικού και καλείτε μια εντολή του λειτουργικού. Υποστηρίζει τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα: Windows, Unix, Linux, AIX, AS/400, ...
  Διαβάστε σχετικά itaxtcp command line.
 3. Με την χρήση μιας DLL.
  Διαβάστε τις επιλογές itaxtcp, χρήση DLL.
 4. Μέσω ενός HTTP request.

Χρήση TCP/IP API

itaxtcp command line

Σύνταξη εντολής (Α):
itaxtcp [διακόπτες...] windows_host fileIn [fileOut]
Σύνταξη εντολής (B):
itaxtcp [διακόπτες...] fileIn
Σύνταξη εντολής (C):
itaxtcp -fParamFileName [...]
Διακόπτες:
-h2{SecondHost} Δεύτερο IP ή DNS name για PC failover
-i{StringId} String Id (μέχρι 56 χαρακτήρες)
Can embed commands in the format: x:command_id:embeded_string_id
-v Κατάσταση verbose
-r Επιστροφή αποτελέσματος (return code) στο stdout
-re{ErroFile} Επιστροφή αποτελέσματος (return code) στο αρχείο ErrorFile
-t{Timeout} Timeout σε δευτερόλεπτα, για λήψη ή αποστολή δεδομένων σε μια επικοινωνία
-rl{RecordLength} Μήκος record, για αρχείο προέλευσης με συνεχόμενα record ίδιου μήκους (AS400)
-f{ParamFileName} Αρχείο παραμέτρων.

Περιέχει στη σειρά τα παρακάτω πεδία: host, file_in, file_out, secondary_host, string_id, result_file, record_length, timeout.

Τα πεδία χωρίζουν μεταξύ τους με ένα ή περισσότερα κενά ή tabs ή χαρακτήρες αλλαγής γραμμής. Πεδία που αρχίζουν με τον χαρακτήρα '#' αγνοούνται.

Παράδειγμα: η εντολή itaxtcp -fmmp
με το αρχείο mmp να περιέχει την γραμμή:
192.168.0.1 mm1 mm2 # unix mm3 200 30
αντιστοιχεί με την εντολή:
itaxtcp 192.168.0.1 mm1 mm2 -iunix -remm3 -rl200 -t30

-uni File content is utf-8 (windows only).
-rtf File content is RTF (windows only).
-k1={integer} Key part #1. Integer, optional.
Both keys #1 and #2 must be defined, if needed.
-k2={integer} Key part #2. Integer, optional.

Παράδειγμα:
itaxtcp 192.189.45.10 -iKriti4 Filein Fileout -reFileErr -t120

 • Στη θέση της παραμέτρου windows_host μπορεί να μπει η IP address, και μπορεί επίσης να συνοδεύεται από :port, εφόσον το port διαφοροποιείται από το προεπιλεγμένο, που είναι 20100.
  Αν δεν δηλωθεί καθόλου (σύνταξη Β), αποκτά αξία από την μεταβλητή περιβάλλοντος ITAXHOST
 • Στη θέση fileIn μπαίνει το προς υπογραφή αρχείο.
 • Στη θέση fileOut μπαίνει το αρχείο επιστροφής δεδομένων. Αυτό μπορεί να είναι ίδιο με το fileIn, οπότε γίνεται overwrite. Αν είναι το σημείο - (παύλα), η επιστροφή γίνεται στο standard output.
  Αν η παράμετρος fileOut δεν δηλωθεί, τότε η αξίας της είναι fileIn με επέκταση .sigs
 • Ο διακόπτης -i καθορίζει την αντιστοίχιση StringId με τον server.
 • Ο διακόπτης -t καθορίζει το Timeout στις επικοινωνίες, σε δευτερόλεπτα. Αν δεν καθοριστεί, τότε το Timeout ορίζεται από την μεταβλητή περιβάλλοντος ITAXTIME. Αν δεν υπάρχει ούτε αυτή, τότε δεν υπάρχει Timeout: η αναμονή είναι απεριόριστη.
Η εντολή επιστρέφει 0, αν όλα πήγαν καλά, ή αριθμό λάθους σε κάθε άλλη περίπτωση.
Με την παράμετρο -r η επιστροφή εκτυπώνεται και στο standard output.

Τιμές επιστροφής

Που θα βρείτε την εντολή
Στην θέση που εγκαταστάθηκε το πρόγραμμα (TaxSpooler), υποκατάλογος win32,
πχ. c:\program files (x86)\inca hellas\taxspooler\win32

Επιστροφή

Λήψη Ζ από command line

itaxtcp -iComName windows_host ISSUE_Z [fileOut]

Παράδειγμα:
itaxtcp -iNET4 192.189.45.10 ISSUE_Z -r

Επιστροφή

Λήψη QR code από command line

itaxtcp -iIDS windows_host QR_CODE [fileOut]
όπου στην θέση IDS στέλνετε τον σειριακό αριθμό του ΦΗΜ, τον προοδευτικό α/α και το ελάχιστο μέγεθος σε pixel (πλάτος ή ύψος), διαχωρισμένα με παύλα.
Το αποτέλεσμα είναι ένα αρχείο PNG.

Παράδειγμα:
itaxtcp -iQWR00000000-00002789-300 192.189.45.10 QR_CODE -r

Επιστροφή

Λήψη πληροφοριών κατάστασης από command line

 1. itaxtcp -iANY windows_host QUERY_ALL [fileOut]

  Το περιεχόμενο του αρχείου fileOut, περιγράφεται στην Κλήση C++ API (itaxapi DLL), περίπτωση QUERY_ALL.

 2. itaxtcp -iANY windows_host QUERY_VERSION [fileOut]

  Το αρχείο fileOut περιέχει την τρέχουσα έκδοση του TaxSpooler.

 3. itaxtcp -iFileIn windows_host QUERY_SEIRA FileOut

  H αξία FileIn και το περιεχόμενο του αρχείου FileOut, περιγράφονται στην Κλήση C++ API (itaxapi DLL), περίπτωση QUERY_SEIRA.

Επιστροφή

* Για να μπορείτε να πάρετε και μηδενικό Ζ με την εντολή, πρέπει να βάλετε στις ιδιότητες Αυτόματη λήψη κενού Ζ = Ναι

Επιστροφή

Μεταφορά σε άλλο Υπολογιστή (Windows)

Xρησιμοποιήστε το πρόγραμμα itaxtcp.exe ή itaxtcpw.exe.

Πρέπει στον ίδιο κατάλογο που θα βρίσκεται το EXE να μεταφέρετε και το αρχείο itaxapi.dll (θα το βρείτε στον κατάλογο που εγκαταστάθηκε το πρόγραμμα, υποκατάλογος win32), καθώς και τις παρακάτω DLL (θα τις βρείτε στον κατάλογο c:\windows\system32), είτε στον ίδιο κατάλογο με την itaxapi.dll, είτε στον κατάλογο c:\windows\system32:

 • vcl60.bpl
 • rtl60.bpl
 • xmlrtl60.bpl
 • cc3260mt.dll
 • stlpmt45.dll

Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα για αρχεία RTF, πρέπει επίσης να μεταφέρετε και το αρχείο rtf2text.exe
Στον υπολογιστή εγκατάστασης, πρέπει επίσης να είναι εγκατεστημένο το .NET Framework 3.5.

Μεταφορά σε άλλα Λειτουργικά Συστήματα

 • Χρειάζεστε ένα C compiler και υποστήριξη βιβλιοθηκών για TCP/IP.
 • Στον υποκατάλογο src_unix της εφαρμογής (πιθανόν c:\program files\INCA Hellas\TaxSpooler\src_unix) θα βρείτε μια σειρά αρχείων. Μεταφέρετε τα αρχεία αυτά με FTP στο Unix, με τύπο TEXT.
 • Εκτελέστε στο Unix:
  make
  To αποτέλεσμα θα είναι να παραχθεί το εκτελέσιμο itaxtcp
 • Αν έχετε πρόβλημα, ανοίξτε με vi το αρχείο makefile και διορθώστε το σύμφωνα με τα περιεχόμενα σχόλια.

Επιστροφή

Μετάφραση σε μορφή συνάρτησης (.so library) στο Unix

 • Στον υποκατάλογο src_unix της εφαρμογής (πιθανόν c:\program files\INCA Hellas\TaxSpooler\src_unix) θα βρείτε μια σειρά αρχείων. Μεταφέρετε τα αρχεία αυτά με FTP στο Unix, με τύπο TEXT.
 • Προσθέστε στα defines -DRETNEGATIVE -DWO_MAIN και μεταφράστε.
 • Function: int unix_main(char *IP, char *stringid, char *fileIn, char *fileOut, int timeout)
 • Παράμετροι κλήσης:
  IP:
  IP διεύθυνση ή όνομα του μηχανήματος όπου τρέχει o TaxSpooler Server. Μπορεί να περιλαμβάνει και το port με διαχωριστή ':'
  stringid:
  Δημιουργεί την αντιστοίχιση στον πίνακα Κέντρο Ελέγχου -> Μεταβολή -> Προτιμήσεις -> Login -> Αντιστοίχιση Εκτ.Windows/Virtual.
  fileIn:
  Αρχείο εισόδου
  fileOut:
  Αρχείο εξόδου
  timeout:
  timeout σε δευτερόλεπτα. Συνιστώμενη τιμή: 120
 • Τιμές επιστροφής: 0=o.k., οποιαδήποτε άλλη τιμή = λάθος. Βλέπε παραπάνω περιγραφή του API.

Επιστροφή

Αναβάθμιση υπάρχουσας έκδοσης itaxtcp

 • Κρατήστε backup από την προηγούμενη έκδοση. Είναι πιθανόν να συναντήσετε προβλήματα στην μετάφραση μιας νέας έκδοσης εξαιτίας της προσθήκης νέων κλήσεων βιβλιοθηκών, λόγω νέων δυνατοτήτων που προστέθηκαν.
 • Ακολουθείστε τα βήματα του προηγούμενου κεφαλαίου Μεταφορά σε άλλα Λειτουργικά Συστήματα.

Επιστροφή

Αυτοματοποίηση κλήσης itaxtcp (Unix)

Σύνταξη εντολών:
Εναρξη: unixda
Παύση: unixda1 -stop

Διαβάζει το αρχείο /etc/default/taxspooler/dircheck και με βάση αυτό προετοιμάζει τις μεταβλητές περιβάλλοντος με τις οποίες καλεί το πρόγραμμα unixda1

Tο πρόγραμμα unixda1 διαβάζει τα directories που πρέπει, για ορισμένα αρχεία, καλεί την εντολή itaxtcp και επιστρέφει το αποτέλεσμα σε νέα αρχεία.

Τα αρχεία unixda και unixda1 πρέπει να εγκατασταθούν στον κατάλογο /usr/bin του Unix. Θα τα βρείτε στον υποκατάλογο sco_unix της εφαρμογής εκεί όπου έγινε εγκατάσταση στα Windows. Και τα δύο πρέπει να αποκτήσουν δικαιώματα rx (read, execute).
Η εντολή unixda, πρέπει να τοποθετηθεί σε κάποιο αρχείο εκκίνησης του Unix, πχ. στο /etc/rc.

Μεταβλητές που περιέχονται στο αρχείο dircheck με τη μορφή NAME=VALUE ανά γραμμή. Γραμμές που αρχίζουν με #, δεν λαμβάνονται υπόψη.

 • TAX_ITAXTCP : full pathname for itaxtcp
  No default
 • TAX_DNSIP : DNS or IP, optionally including port no, to be passed to itaxtcp, i.e. winserver:20100
  No default
 • TAX_DIR1,2,3,... : directories to be searched. If a directory is not defined, enumeration stops there. I.e. if TAX_DIR4 is not defined, the program will not check for either for TAX_DIR5,6,..., even if they are defined.
  No default
 • TAX_DIREXT1,2,3,... : extension for input file to be processed, i.e. ".f1", corresponding to each one directory TAX_DIR1,2,3,...
  Default=.tax
 • TAX_DIR2XT1,2,3,... : extension for output file to be processed, i.e. ".f1", corresponding to each one directory TAX_DIR1,2,3,...
  Default=.sin
 • TAX_IDSTR1,2,3,... : String Id to be passed after -i parameter into itaxtcp
  Default=unix
 • TAX_DDELAY : delay in milliseconds, for repeating directory lookup
  Default=200

Επιστροφή

Κλήση C++ API (itaxapi DLL)

 • DLL: itaxapi.dll (θα την βρείτε στον κατάλογο που εγκαταστάθηκε το πρόγραμμα, υποκατάλογος win32)
 • Απαιτούμενες DLL (σε περίπτωση μεταφοράς σε άλλο υπολογιστή):
  Αυτές που αναφέρονται στο κεφάλαιο Μεταφορά σε άλλο Υπολογιστή (Windows).
 • Functions:

  extern "C" int _maicomm(const char *stringid,const char *IP, const char *instr,int inlen,char *outbuf, int bufsize)
  (καταργήθηκε)

  calling convention cdecl:
  extern "C" int _maicomm2 (const char *stringid,const char *IP, const char *instr,int inlen,char *outbuf, int bufsize, int timeout)
  (deprecated)

  calling convention stdcall:
  extern "C" int __stdcall _maicomm2sc (const char *stringid,const char *IP, const char *instr,int inlen,char *outbuf, int bufsize, int timeout)
  (deprecated)


  calling convention cdecl: (NEW)
  extern "C" int _maicomm4 (int stationId, int requestId, const char *stringid, const char *IP, const char *instr, int inlen, char *outbuf, int *bufsize, int timeout, int command)

  calling convention stdcall: (NEW version 2.4.0.0)
  extern "C" int _maicomm4sc (int stationId, int requestId, const char *stringid, const char *IP, const char *instr, int inlen, char *outbuf, int *bufsize, int timeout, int command)

  calling convention cdecl: (NEW)
  extern "C" int _maicomm4W (int stationId, int requestId, const wchar_t *stringid, const wchar_t *IP, const wchar_t *instr, int inlen, wchar_t *outbuf, int *bufsize, int timeout, int command)  
   
 • Παράμετροι κλήσης:
  stationId IN: Οποιοσδήποτε αριθμός, μπορεί να είναι και 0 (βλέπε παρατηρήσεις).
  requestId IN: Οποιοσδήποτε αριθμός, μπορεί να είναι και 0 (βλέπε παρατηρήσεις).
  stringid IN: δημιουργεί την αντιστοίχιση στον πίνακα Κέντρο Ελέγχου -> Μεταβολή -> Προτιμήσεις -> Login -> Αντιστοίχιση Εκτ.Windows/Virtual
  IP IN: διεύθυνση IP ή όνομα του μηχανήματος όπου τρέχει o TaxSpooler Server. Μπορεί να περιλαμβάνει και το port με διαχωριστή :
  instr IN: buffer με μήκος inlen σε char ή wchar_t, ή όνομα αρχείου null terminated (inlen=0)
  inlen IN: καθορίζει το μήκος του instr σε char ή wchar_t. Αν είναι 0, τότε το instr αποτελεί όνομα αρχείου null terminated.
  outbuf IN: if bufsize is 0 on input, this is the name of a file to be used for data output.
  OUT: output buffer; not changed if it is the name of a output file
  Αν έχει ορισθεί τύπος επιστροφής TCPBACK QRSignature στην πλευρά του TaxSpooler, επιστρέφονται 2 γραμμές, η 1η περιέχει την υπογραφή όπως θα τυπωθεί, και η 2η το URL που θα μετατραπεί σε QR code.
  bufsize IN: μέγεθος output buffer σε char ή wchar_t; if 0, outbuf on input is the name of a file to be used for data output
  OUT: πλήθος char ή wchar_t που γράφηκαν στο outbuf.
  timeout IN: χρόνος timeout σε δευτερόλεπτα, για τις επικοινωνίες.
  command IN: 0 = instr content is ascii
  256 = instr content is utf-8
  512 = instr content is unicode
  768 = instr content is RTF
  all other values = reserved for internal use.
  Attention! Setting this parameter with other values, may lead to unspecified - and maybe dangerous - behaviour of TaxSpooler
 • Τιμές επιστροφής
 • Παράδειγμα κλήσης:
  HINSTANCE hinst;
  int (*f)(int,int,const char *,const char *,const char *,int,char *,int *,int,int);
  static char *id="IMAGER1"; // arbitrary string Id, but must be setup in TaxSpooler for "TCPBACK Signature"
  static char *ip="192.168.178.10";
  char instr[32000]; // arbitrary size, but enough to hold Invoice data
  char outbuf[1024];
  int bufsize=sizeof(outbud);
  int timeout=120; // seconds
  int ret;
  
  strcpy(instr, "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-Δ/Α 145 17-4-2012\n"
    "Πελάτης: ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ\n"
    "...\n"
    "...\n"
    "...\n"); // ELOT928 encoding
  
  int inlen = strlen(instr);
  
  if ((hinst=LoadLibrary("itaxapi.dll"))!=NULL) {
    if ((f=GetProcAddress(hinst,"_maicomm4"))!=NULL) {
      ...
      ret=f(0,0,id,ip,inst,inlen,outbuf,&bufsize,timeout,0);
      ...
    }
    FreeLibrary(hinst);
  }
  
 • Ενεργοποίηση verbose mode (console UI)

  _maicomm4(0,0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, 0, 0);
   
   
 • Call to get Z
  _maicomm4(0,0, "COM1" /*stringid*/, const char *IP, "ISSUE_Z" /*instr*/, 0 /*inlen*/, char *outbuf, 32 /*bufsize*/, 3600)
   
  COM1 is the name of the port. It could be COM2, NET1,...
  outbuf should have a size of 32 bytes (at least) and initialized to all zeros, before calling. After succesful return, it will contain name of port and Z number, i.e. "NET2 414"
  3600 is the timeout in seconds. It must be set to a sufficiently big number, because time required is incremental based on number of Z. It could reach 20 minutes (1200 sec.) when Z reaches its limit, i.e. 1700, and you have a "slow" machine.
   
 • Κλήση για λήψη πληροφοριών αριθμού έκδοσης

  _maicomm4(0,0, "ANY" /*stringid*/, const char *IP, "QUERY_VERSION" /*instr*/, 0 /*inlen*/, char *outbuf, 64 /*bufsize*/, int timeout)
   
  H αξία QUERY_VERSION στην θέση της μεταβλητής instr είναι υποχρεωτική.
  Χρειάζεται ένα μέγεθος buffer 64 bytes για να επιστρέψει ο αριθμός έκδοσης.
   
 • Κλήση για λήψη πληροφοριών σειράς (εσωτερική χρήση)

  _maicomm4(0,0, FileIn /*stringid*/, const char *IP, "QUERY_SEIRA" /*instr*/, 0 /*inlen*/, char *outbuf, 64 /*bufsize*/, int timeout)
   
  H αξία FileIn έχει την μορφή S11(exactly 11 chars.)P8(progressive number, exactly 8 chars.).extension(possibly 3 chars.).
  H αξία QUERY_SEIRA στην θέση της μεταβλητής instr είναι υποχρεωτική.
  Χρειάζεται ένα μέγεθος buffer 64 bytes για να επιστρέψουν οι πληροφορίες.
   
 • Επιστρέφει στην μεταβλητή outbuf το string S11(exactly 11 chars.)seira(exactly 4+ 2 chars.)date(DDMMYY).extension(initial, possibly 3 chars.)
   
 • Κλήση για λήψη πληροφοριών κατάστασης

  _maicomm4(0,0, "ANY" /*stringid*/, const char *IP, "QUERY_ALL" /*instr*/, 0 /*inlen*/, char *outbuf, 100000 /*bufsize*/, int timeout)
   
  H αξία ΑΝΥ στην θέση της μεταβλητής stringid είναι ενδεικτική. Απλά χρειάζεται μια αξία, που το σύστημα την αγνοεί.
  H αξία QUERY_ALL στην θέση της μεταβλητής instr είναι υποχρεωτική.
  O αριθμός 100000 στην θέση της μεταβλητής bufsize είναι ενδεικτικός. Απλά χρειάζεται ένα μέγεθος buffer ικανοποιητικό για να επιστρέψουν οι πληροφορίες.
   
 • Επιστροφή από την λήψη πληροφοριών κατάστασης:

  Επιστρέφει στην μεταβλητή outbuf μια σειρά εγγραφών που διαχωρίζονται με newline (\r\n) και περιλαμβάνει τους παρακάτω τύπους:

  Τύπος #1
  Η κάθε εγγραφή περιέχει τα παρακάτω πεδία διαχωρισμένα με tab:

  1. String Id ή κατάλογος (προδιαγραφές) παρακολούθησης για ascii αρχεία
  2. Α/α αναφερόμενης μηχανής ΦΗΜ. 1= κανονική, 2= εναλλακτική, 3= επόμενη εναλλακτική
  3. Ονομασία θύρας, πχ. COM2 ή NET4
  4. Σειριακός (11 χαρακτήρες)
  5. ΦΗΜ Vendor string
  6. ΦΗΜ Model string
  7. ΦΗΜ Version number
  8. Open Time, μορφή ΥΥΥΥ-ΜΜ-DD hh:mm:ss.mse
  9. Ημ/νία + ώρα 1ης υπογραφής μέσα στο Ζ
  10. Ημ/νία + ώρα τελευταίου Ζ
  11. Αριθμός τελευταίου Ζ
  12. Προοδευτικός α/α από αρχής λειτουργίας του ΦΗΜ
  13. Ημερήσιος α/α
  14. Χρόνος από την τελ. επικοινωνία, σε second
  15. Τελευταία o.k. λειτουργία
  16. Τελευταία λάθος λειτουργία
  17. Last Error Code (0-255)
  18. Last Device Hardware Status (0-255)
  19. Last Device Application Status (0-255)
  Οι εγγραφές μπορεί να διακόπτονται από την θέση του 4ου πεδίου, με την ένδειξη Not available.

  Τύπος #2
  Η κάθε εγγραφή περιέχει τα παρακάτω πεδία διαχωρισμένα με tab:

  1. To string ~~~ESEND~~~
  2. Σειριακός (11 χαρακτήρες)
  3. To πρώτο S.TXT (α/α), που δημιουργήθηκε (αν υπάρχει).
  4. To πρώτο S.TXT (α/α), που δεν αποστάλθηκε (αν υπάρχει) ή δεν αποστάλθηκε επιτυχώς.
  5. Την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του πρώτου S.TXT (ημερ), που δεν αποστάλθηκε, μορφή ΥΥΥΥ-ΜΜ-DD hh:mm
  6. Tην απάντηση (error code), εφόσον αποστάλθηκε ανεπιτυχώς.

  Τύπος #3
  Η κάθε εγγραφή περιέχει τα παρακάτω πεδία διαχωρισμένα με tab:

  1. To string ~~~TIMEX~~~
  2. Τον χαρακτηρισμό DEV ή WIN
  3. Τον σειριακό (11 χαρακτήρες) ή την IP, αντίστοιχα για τον χαρακτηρισμό DEV ή WIN.
  4. Tην ώρα του ΦΗΜ, στην μορφή ΥΥΥΥ-ΜΜ-DD hh:mm:ss.
  5. Tην ώρα συστήματος, όταν ρωτήθηκε ο ΦΗΜ, στην μορφή ΥΥΥΥ-ΜΜ-DD hh:mm:ss.

  Τύπος #4
  Η κάθε εγγραφή περιέχει τα παρακάτω πεδία διαχωρισμένα με tab:

  1. To string ~~~WMIC~~~
  2. Το node (computer name) που συμμετέχει σε ένα cluster.
  3. Το group των πληροφοριών.
  4. Τον αριθμό ομάδας εγγραφών.
  5. Το όνομα μιας παραμέτρου πληροφοριών.
  6. Την ημερομηνία που καταγράφηκε η πληροφορία, σε μορφή ΥΥΜΜDD.
  7. Την ώρα που καταγράφηκε η πληροφορία, σε μορφή HHMMSS.

  Παράδειγμα για τον τύπο #1:

  C:\TMP\1\*.TXTtab1tabTESTtabNot available
  C:\TMP\2\*.*tab1tabTESTtabNot available
  IMAGER1tab1tabTESTtabNot available
  C:\TMP\1\*.TXTtab1tabCOM4tabABC03000000tabMICRELECtabDEMO FISCALBOX DM-100tab02.24tab2011-05-05 15:07:18.265tab0000-00-00 00:00:00.000tab2011-02-23 13:37:00.000tab530tab16066tab1tab2661tab0000-00-00 00:00:00.000tab0000-00-00 00:00:00.000tab0tab0tab0
  C:\TMP\2\*.*tab1tabNET2tabFBG88000004tabMICRELECtabPDM-1000tabEStab2011-05-05 15:07:19.171tab2011-03-28 15:42:00.000tab2011-03-28 15:42:00.000tab403tab616tab2tab2660tab0000-00-00 00:00:00.000tab0000-00-00 00:00:00.000tab0tab0tab0
  

Επιστροφή

Comments
Fields stationId and rerquestId, together, determine the identity of a sign request, if they are not 0.

You can think of stationId as permanent identifier of your workstation, while you should change rerquestId on every request.

Both fields are optional.

In case that communication with TaxSpooler, is stopped after having taken a signature but has not returned to caller (DLL), when the caller requests a new signature with same identity, TaxSpooler will not create a new signature, but instead will return the already created previously.

Επιστροφή

Πίνακας Device Hardware Status
 +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
 +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | BATOK | FCONN | USER | PCONN | CMOS | PP.END | FATAL | BUSY  |
 +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

Bit 0: Device busy
    This bit when set to '1' indicates that the device is currently busy
    executing a previous command or other task. When busy, the device may
    execute some non critical commands and refuse to execute others
    replying an error 'Device busy - Unable to execute' (See error codes).
    The host must check this bit (requesting a 'status') before issuing
    any critical commands, or, must keep sending the command until the
    command is executed (or failed by other reason). BUSY state is a
    temporary state but, due to very different tasks the device may
    cause the BUSY state, the time which the BUSY flag will be found set
    is varying from a few milliseconds to few minutes. A host may
    inform the user after (for example) one minute, that the device is
    busy in other task and ask for a 'retry' or 'cancel' of the requested
    operation. An example in which a BUSY flag will be set for long time
    is a fiscal report issuing: When the host (or the device user)
    requests a fiscal report with many records, the report will take long
    time to finish, thus keeping the BUSY flag set for long. It is
    highly recommended though that a host should NOT produce a 'device
    busy' error message to the application user before (at least) ten
    (10) seconds. It is also recommended that the host application must
    allow the user to cancel or retry the operation.
Bit 1: Fatal error
    This bit indicates that (when set to one) the device detected a fatal
    hardware related error and cannot process most of the commands. Fatal
    errors may be a bad fiscal unit, a RAM integrity error or others. From
    application point of view, this bit means that other critical commands
    should not be sent, and a service to the device is required.
Bit 2: Printer Paper End
    This bit indicates (when set to one) that the printer is out of paper,
    and must be replaced before the previous task completed its printing
    duty. Usually, when this flag is set, the 'device busy' flag may be set
    also, if a previous command that used the printer caused the paper end
    error. So, it is recommended that the paper end bit MUST be checked
    before the busy bit. Host application may inform the user of the need
    to insert new role of paper to the printing mechanism. After doing so,
    this bit will be cleared and the command (that detected the paper end)
    may be retransmitted normally.
Bit 3: CMOS reset indication
    This bit indicates (when set) that the device has perform a CMOS reset
    (complete clearing of its system memory). When the host application
    finds this bit set, a user warning must be issued, in order to start
    a recovery procedure.
Bit 4: Printer online
    This bit indicates (when zero) that the printing device is not
    responding to printing commands. Recommended action is to power off
    the printer and on again and retry the command. If the problem persists,
    the device needs to be serviced.
Bit 5: User operation in progress
    This bit indicates that the device is currently being used through its
    keyboard driven menu system by the operator. This causes a BUSY state,
    in which no command execution is allowed through the protocol mechanism
    until the operator finishes browsing the device. Any command transmit-
    tion will fail with error code 0x17 (see error codes). Applications
    should either tolerate this delay indefinitely or inform user about
    this situation after a while.
Bit 6: Fiscal unit online
    This bit indicates (when zero) that a fiscal physical unit is not
    responding to commands. Because this is a critical error, bit 1 may be
    also set. Device may need to be serviced.
Bit 7: Battery Good
    This bit indicates (when set) that the board's battery is in good
    condition. If this bit is zero, commands may return error.

Επιστροφή

Πίνακας Device Application Status
 +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
 +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | FFULL | DFULL | FWARN |  --  | RCVR | SIP  | DAY  |  --  |
 +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

Bit 0: (Reserved, set to zero)
Bit 1: This flag indicates that there is an open day in the device. This
    means that one or more signatures or reports have been issued after
    a daily closure report. The day open flag will be zero after the
    issuing of a Z report and before issuing anything else, reports or
    signatures. A 'day' is defined in as the period between two Z
    closures.
Bit 2: Signature In Progress
    This flag is indicating that a signature is currently in 'open' state
    in the device. An application can prevent errors in commands by
    detecting this bit. For example, a command 'issue Z report' will fail
    if this bit is set. This bit is set upon reception of an 'open
    signature block' command. It is cleared after a block termination or
    cancelation.
Bit 3: Recover in progress
    This flag indicates (when set) that the host application has initiated
    a daily signature list recover procedure. This flag is set by the
    device upon reception of the first 'open signature block' command in
    'recovery' mode. It is cleared after a Z closure report.
Bit 4: (Reserved, set to zero)
Bit 5: Fiscal warning indicator
    This bit becomes set when the firmware detects that the fiscal unit
    has no more than 50 records remaining capacity. This may serve as a
    warning to the host application; the user should be informed as soon
    as possible. When this bit is initially set, it will remain set all
    the way to the remaining 50 records. Also, the Z closures will have
    a fiscal warning line printed. The host must treat this information
    as a warning condition rather than an error condition.
Bit 6: This bit indicates that the device has reached the maximum number of
    signatures that can hold for a single day. Having this bit set, all
    signature issuing commands will fail with error code 0x18 (see error
    codes). To resolve this, the host must issue a z closure to clear the
    day and continue normally.
Bit 7: This flag indicates that the fiscal file used to store daily data after
    a 'Z' closure report is now full. When this happens, the device is
    unable to issue signatures, reports of any kind except the fiscal
    periodical report.

Επιστροφή

Καταγραφή λαθών API (itaxapi DLL)

Η itaxapi.dll δημιουργεί log με ενδεχόμενα λάθη στον κατάλογο
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\INCA Hellas\itaxapi\ (Windowx XP)
ή στον κατάλογο
c:\ProgramData\INCA Hellas\itaxapi\ (Windows Vista, 7, 8,...)

Επιστροφή

Κλήση C++ API απο .NET (itaxapi DLL)

[DllImport("itaxapi.dll", CharSet = CharSet.Ansi, CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]
static extern Int32 _maicomm2(string stringid, string IP, string instr, Int32 inlen, StringBuilder outbuf, Int32 bufsize, Int32 timeout);

[DllImport("itaxapi.dll", CharSet = CharSet.Ansi, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
static extern Int32 maicomm2sc(string stringid, string IP, string instr, Int32 inlen, StringBuilder outbuf, Int32 bufsize, Int32 timeout);

[DllImport("itaxapi.dll", CharSet = CharSet.Unicode, CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]
static extern Int32 _maicomm4W(Int32 stationId, Int32 requestId, string stringid, string IP, string instr, Int32 inlen, StringBuilder outbuf, out Int32 bufsize, Int32 timeout, Int32 cmd);

private void call_CDECL()
{
  StringBuilder sb = new StringBuilder(256);

  try
  {
    int ret = _maicomm2(textBoxSid.Text, textBoxIp.Text, textBoxDoc.Text, textBoxDoc.Text.Length, sb, sb.Capacity, 120);

    if (ret==0)
    {
     MessageBox.Show("sign = " + sb.ToString() );
    }
    else {
     MessageBox.Show("ret = " + ret.ToString() );
    }
  }
  catch (Exception e1)
  {
    MessageBox.Show(e1.Message, "Test itaxapi.dll");
  }
}

private void call_STDC()
{
  StringBuilder sb = new StringBuilder(256);

  try
  {
    int ret = maicomm2sc(textBoxSid.Text, textBoxIp.Text, textBoxDoc.Text, textBoxDoc.Text.Length, sb, sb.Capacity, 120);

    if (ret==0)
    {
     MessageBox.Show("sign = " + sb.ToString() );
    }
    else {
     MessageBox.Show("ret = " + ret.ToString() );
    }

  }
  catch (Exception e1)
  {
    MessageBox.Show(e1.Message, "Test itaxapi.dll");
  }
}

private void call_CDECL4W()
{
  //
  // Set TaxSpooler to wait for 928 char.set
  //
  StringBuilder sb = new StringBuilder(256);
  Int32 sbSize = sb.Capacity;

  try
  {
    int ret = _maicomm4W(0, 0, textBoxSid.Text, textBoxIp.Text, textBoxDoc.Text, textBoxDoc.Text.Length, sb, out sbSize, 120, 0);

    if (ret==0)
    {
     MessageBox.Show("sign = " + sb.ToString() );
    }
    else {
     MessageBox.Show("ret = " + ret.ToString() );
    }
  }
  catch (Exception e1)
  {
    MessageBox.Show(e1.Message, "Test itaxapi.dll");
  }
}
Προσοχή! Η DLL είναι 32bit και συνεπώς η εφαρμογή σας πρέπει να είναι 32bit.

Κατεβάστε παραδείγματα Microsoft Visual Studio 2008 solution και Microsoft Visual Studio 2010 solution.

Επιστροφή

Κλήση .NET Framework 2.0 API (itaxtcp2 DLL)

cTAXCLIENT class
Constructors
cTAXCLIENT()
Properties
string IP = IN: IP or name of TaxSpooler server int Port = IN: port number of TaxSpooler server (default=20100) string StrId = IN: mathcing string Id of TaxSpooler server int StationID = IN: Any number, see comments (default 0) int RequestID = IN: Any number, see comments (default 0) string retStr = OUT: signature returned (77 chars.)
Methods
int GetSign(string src)
See return values of C++ API
Namespace
com.incahellas
Κατεβάστε παράδειγμα για Microsoft Visual Studio 2008.

Επιστροφή

Troubleshooting

Το πρόγραμμα itaxtcp.exe ή itaxtcpw.exe, ή η βιβλιοθήκη itaxapi.dll σε περίπτωση που συναντήσει λάθος με τα sockets, μπορεί να βγάζει μήνυμα στην οθόνη.
Για να αποτρέψετε την εμφάνιση μηνυμάτων, δημιουργήστε στο registry το παρακάτω κλειδί:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\INCA Hellas\TaxSpooler\iTaxDll
και το παρακάτω ζευγάρι αξία=τιμή:
NoShowMessages="1"
σε κάθε τερματικό που μεταφέρετε το πρόγραμμα itaxtcp.exe.
Αντίθετα, για να επιβάλετε την εμφάνιση μηνυμάτων, δηλώστε:
NoShowMessages="0"

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε καταγραφή των αρχείων που παραλαμβάνει η itaxapi.dll (και κατ' επέκταση τα προγράμματα itaxtcp.exe ή itaxtcpw.exe), χρησιμοποιώντας το παραπάνω κλειδί και την αξία:
NeedCapture=1 (DWORD)
Στην περίπτωση αυτή, τα αρχεία θα δημιουργηθούν στον κατάλογο CommonAppDataFolder\INCA Hellas\itaxapi
To πεδίο CommonAppDataFolder εξαρτάται από το λειτουργικό, πχ.
Windows Xp = "c:\Documents and Settings\All Users\Application Data"
Windows Vista/7/8 = "c:\ProgramData"

Επιστροφή

Quick start (test)

 1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε τον TaxSpooler.
 2. Πηγαίνετε Κέντρο Ελέγχου TaxSpooler > Μεταβολή > Προτιμήσεις > Login > Αντιστοίχιση Windows/Virtual και δηλώστε:
  Εκτυπωτής windows = IMAGER1
  Τελικός προορισμός = TCPBACK signature
  ΦΗΜ = TEST
  Πηγαίο = 928
  Εξοδος = Οπως η είσοδος
 3. Μην ξεχνάτε: πρέπει να μεταφέρετε όλες τις DLL που αναφέρονται στο κεφάλαιο Μεταφορά σε άλλο Υπολογιστή (Windows).
 4. Στις δοκιμές σας χρησιμοποιείστε το string Id IMAGER1. Καλή επιτυχία.

HTTP request

Prerequisites

HTTP server capable of running PHP, version specified at the time of installation. Examples: Apache, IIS.

There are 3 parts involved in the communication, (1) the requestor (signature consumer), (2) the HTTP server, and (3) TaxSpooler.
Each one can be on a diffirent machine. Especially (1) and (2) may communicate over the WEB, and can be of any operating system (including but not limited to, Windows, Linux, Android, macOS, ...).

Short description
The script acts as a proxy between the user application and TaxSpooler. It communicates with TaxSpooler via TCP/IP.
 
Transfer Encoding

UTF-8

However, content is automatically converted into ELOT-928, so in TaxSpooler you define "928".

Fields to be sent
STRINGID = string, up to 56 latin characters or digits, identifier of request method in TaxSpooler, described as a virtual printer entry in TaxSpooler setup, the same way FGA is paired with TaxSpooler. Required. May be always of the same value.
DOCTEXT = text to be signed (document contents) including the E-LINE. Required.
As always, only semantic fields that change in each document to be signed, need to be included in E-LINE. I.e if field #9 is always the same, there is no need to be included.
SERVER = TaxSpooler server IP or name, optionally followed by semicolon and port. The whole field is optional; default if not specified: localhost:20100
ID1 = integer, 1 - max.signed integer 32 bit value. Optional, see comments.
ID2 = integer, 1 - max.signed integer 32 bit value. Optional, see comments.
 
Attention
Though UTF-8 encoding is used for DOCTEXT, only characters that can fit into the Greek ELOT-928 character set, should be sent.
HTTP server setup
 • In TaxSpooler installation folder "web" you will find 2 files, taxsign.php and taxsign.lib.php.
 • In your HTTP server, document root, make a subfolder, i.e. say "myweb" and copy the above 2 files there.
 • If you follow the above example, your URL to make requests is http://myserver/myweb/taxsign.php (or maybe https://...)
TaxSpooler setup

In EAFDSS/Windows virtual, create a record matching STRINGID post field, use 928 for character set, and TCPBACK QRSignature for return type.

Comments

Every request has its own set of ID1, ID2.
I.e. ID1 can encode document type and sequence notation, whereas ID2 can be the document (sequential number).
or
ID1 may refer to requesting workstation and ID2 may refer to a sequential number, unique per workstation.

Though ID1 and ID2 are not "technically required" it is strongly recommended to use them.

Together they form a document ID unique in TaxSpooler.

TaxSpooler keeps track of ID1. ID2 sets and signature assigned.
When the same set if ID1, ID2 is sent, the saved previous signature is returned, not a new one.

If any of ID1, ID2 is missing or 0, TaxSpooler does not keep track of issued signature.

Answer Back
Text in 2 lines separated by a new line character.
1st line contains signature, i.e. 561C2452BFD69E8BF476D6DAA5825FF4AE77D07E 0144 00001245 2005281615 QWR00000000
2nd line contains URL to be encoded in QR code, i.e. https://www1.aade.gr/tameiakes/myweb/q1.php?SIG=QWR00000000000012450D89E713D3F44B994AE852E0DA7F1CF15E32CBDC0.00

On socket error, the answer is:
SOCKET ERROR x action description.

If TaxSpooler sends an error, the answer is:
TAX ERROR x description
Description is only returned for error 0 (which should not happen).

For any other error, the answer is:
ERROR description

Example request #1 (curl)
curl -d "STRINGID=parking1&DOCTEXT=This%20is%20an%20example%20of%20ticket%20contents%20to%20be%20signed~~~~~12345;AB;10;2.4;12.4&SERVER=localhost:20100&ID1=100&ID2=128232" http://mytaxserver/myweb/taxsign.php
 
Example request #2 (Javascript)
var fData = new FormData();
fData.append('DOCTEXT', "This is an example of ticket contents to be signed.\r\n" +
     "~~~~~12345;AB;10;2.4;12.4");
fData.append('STRINGID', 'parking1');
fData.append('SERVER', 'localhost:20100'); // TaxSpooler server
fData.append('ID1', '100');
fData.append('ID2', '128232');

var oReq = new XMLHttpRequest();
oReq.onload = function(e) {
  window.alert(this.responseText);
};
oReq.onerror = function (e) {
  window.alert('Some communication error occured');
};
oReq.open('POST', 'https://mytaxserver/myweb/taxsign.php');
oReq.send(fData);

 
Example #3

You can use http://mytaxserver/myweb/taxsign.php from your web browser.

Example of return value
AAA6DCC010166EAC6575CF616F5802EB86E8A280 1125 00001519 2006041812 QWR00000000
http://192.168.1.4/tamyweb/q3.php?SIG=QWR000000000000151940F85FEDBF28C82F1850591E60F597751053D1100.00
 
Further recommendations
We recommend you to operate the whole system inside a private network, otherwise take more provisions against security threats.
Extra security steps might be using https instead of http, limit IPs through firewall, etc.
 
How to test
You can send a request to https://www.metafuture.biz/myweb/taxsign.php using SERVER=example.com and STRINGID=WEBEX or you may use this page.
 
License required

(a) #410 and (b) #230 or #240.

License #410 is required for every single EAFDSS controled by the same TaxSpooler.

Oracle API

Setup
 • Χρησιμοποιείτε την μέθοδο TCP/IP για επικοινωνία.
 • Στο Κέντρο Ελέγχου, στις Ιδιότητες, θέστε την αξία Διαχωρισμός Batch=Τύπου Oracle
 • Στις επιλογές Εκτυπωτές Windows/Virtual, στον προορισμό, ορίστε την αξία TCPBACK Oracle
Περιγραφή λειτουργίας
 • Η εφαρμογή αποστέλλει ένα αρχείο batch, που περιέχει 1 ή περισσότερα παραστατικά.
 • Κάθε παραστατικό αποτελείται από μία ή περισσότερες σελίδες.
 • Κάθε παραστατικό αρχίζει ή τελειώνει με μια γραμμή που περιέχει τον ειδικό διαχωριστή <<<!!!$$$>>>keyword
  Το keyword τελειώνει με την αλλαγή γραμμής και μπορεί να έχει μήκος μέχρι 30 χαρακτήρες.
 • Παράδειγμα (a - πριν):
  ...<<<!!!$$$>>>doc1
  περιεχόμενο εγγράφου doc1
  ...
  ...
  
  ...<<<!!!$$$>>>doc2 περιεχόμενο εγγράφου doc2 ... ...
  Παράδειγμα (b - μετά):
  περιεχόμενο εγγράφου doc3
  ...
  ...
  ...<<<!!!$$$>>>doc3
  
  περιεχόμενο εγγράφου doc4 ... ... ...<<<!!!$$$>>>doc4
 • Ο TaxSpooler server επιστρέφει ένα αρχείο που επιστρέφει όλες τις επιτυχείς υπογραφές, καθώς και ενδεχόμενη περιγραφή λάθους, ως εξής:

  Θέσεις 1-50:ενδεχόμενη περιγραφή λάθους
  Θέσεις 51-80:keyword
  Θέσεις 81-157:υπογραφή

 • Ο TaxSpooler server τηρεί αρχείο αντιστοίχισης keywords- υπογραφών, και πριν χορηγήσει μια νέα υπογραφή, ελέγχει αν για το συγκεκριμένο keyword έχει ήδη δοθεί υπογραφή στο παρελθόν, οπότε και - στην περίπτωση αυτή - επιστρέφει την ήδη δοθείσα υπογραφή.

SAP API

 1. Βάλτε το πρόγραμμα SAP listener c:\program files (x86)\inca hellas\taxspooler\sap\SapEafdssSrv.exe να τρέχει σύμφωνα με τις οδηγίες της SAP.
  Παράδειγμα κλήσης:
  SapEafdssSrv.exe -aCOM1 -glocalhost -xtaxspoolsvc

  Για να βάλετε το πρόγραμμα αυτό να τρέχει, αρκεί να το δηλώσετε στον TaxSpooler ή στο startup των windows.
  Για να το δηλώσετε στον TaxSpooler, πηγαίνετε στην Αντιστοίχιση ascii > Περισσότερα > Αλλες πληροφορίες και καταχωρήστε την κατάλληλη εντολή.

  Επειδή το πρόγραμμα SAP listener τρέχει σε console mode ενδέχεται ανάλογα με το λειτουργικό, να μην μπορεί να το τρέξει ο TaxSpooler σε service mode, οπότε αν πρέπει οπωσδήποτε να το τρέχετε μέσα από τον TaxSpooler, πρέπει να δηλώσετε στο service του TaxSpooler να μην ξεκινάει και να ξεκινάτε τον TaxSpooler με το αρχείο console.bat, βάζοντας το στο startup των windows.

  Σημείωση: στον ίδιο κατάλογο με το SapEafdssSrv.exe ή στο path με τα εκτελέσιμα γενικά, θα χρειαστείτε και το αρχείο librfc32.dll
  Το αρχείο αυτό είναι μέρος του SAP R/3.
 2. Το πρόγραμμα SAP listener παράγει αρχεία με κατάληξη .SAP σε έναν κατάλογο, πχ. στον κατάλογο c:\myforlder

  Στον TaxSpooler, στην Αντιστοίχιση ascii, στην είσοδο δηλώστε c:\myfolder\*.SAP και στην έξοδο ASCIIBACK - .tax
 3. Στο SAP φροντίστε την Ελληνικοποίηση σύμφωνα με τις οδηγίες του SAP book.
 4. Αν δεν χρειάζεστε αρχεία Ε.ΤΧΤ, δηλώστε στον TaxSpooler, μηδενικά Ε.
 5. Αν χρειάζεστε σωστά συμπληρωμένα αρχεία Ε.ΤΧΤ, δηλώστε στον TaxSpooler, Διαβίβαση Taxis > Προφίλ > Θέση στοιχείων = SAP type-B και αντίστοιχα ρυθμίστε το SAP να παράγει τα κατάλληλα αρχεία .SAP
  Οι πληροφορίες Ε.ΤΧΤ βρίσκονται στην αρχή του αρχείου. Σχετικές οδηγίες μπορείτε να λάβετε από την SAP.

Αυτόματη δημιουργία εγγραφής "Εκτυπωτής Windows/Virtual"

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη εκεί όπου χρησιμοποιείται το πρόγραμμα itaxtcp και η κλήση γίνεται από λειτουργικό που χρησιμοποιεί character set διαφορετικό από το standard ascii, ακόμη και για τους πρώτους 127 χαρακτήρες.

Πηγαίνετε Κέντρο Ελέγχου > Μεταβολή > Προτιμήσεις και ορίστε Ησυχη συμπεριφορά=ΟΧΙ

Κάντε επαναφορά στον TaxSpooler. Πηγαίνετε Εμφάνιση > Βοηθητικά προγράμματα.

Στείλτε μια αίτηση με itaxtcp, με μια εγγραφή που δεν υπάρχει. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί συμπληρώστε τον προορισμό, πχ. notepad.exe και τον ΦΗΜ, πχ. TEST.

Οταν τελειώσετε μπορείτε να κλείσετε τα παράθυρα των βοηθητικών προγραμμάτων, και να επαναφέρετε την Ησυχη συμπεριφορά, αν θέλετε.

Αλλαγή ταυτότητας (Impersonation)

Αυτό μπορείτε να το κάνετε ορίζοντας έναν άλλο χρήστη για το service, από το control panel των Windows.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Μπορείτε να κοθορίσετε διάφορα προφίλ και σε κάθε προφίλ, να ορίσετε μια delimited λίστα ΦΗΜ για τις οποίες ισχύει το προφίλ ή την λέξη ALL σαν catch all.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι Ηλεκτρονικής τιμολόγησης:

 1. HIGH Security (EMAIL): Ασφαλής και κρυπτογραφημένη αποστολή αρχείων Α, Β, PDF με ανταλλαγή ψηφιακών κλειδιών. Καταργήθηκε
 2. Low Security (EINV): Απλή αποστολή αρχείων Α, Β, Ε, PDF (ή XPS) με email. Καταργήθηκε
 3. Single Files: Απλή εξαγωγή των αρχείων Α, Β, Ε, PDF (ή XPS) σε κατάλογο που επιλέγει ο χρήστης.
 4. Single Files + Original file name
 5. ZIP: Ολα τα αρχεία μεταφέρονται μέσω email.
 6. WEB Complete data
 7. WEB - Virtual

Για τους λόγους αυτούς, χρειάζεται να δηλώσετε (α) έναν mail server, δηλαδή αυτόν που σας δίνει o internet provider σας, τον web server για την αυθεντικοποίηση, και ένα λογαριασμό πρόσβασης σ' αυτόν τον web server.

Τον δεύτερο τον αποκτάτε δηλώνοντας τον αριθμό παραστατικών που θέλετε να εκδώσετε μέσω του συστήματος.

Για να δηλώσετε τα στοιχεία αυτά στον TaxSpooler, πηγαίνετε:
Κέντρο ελέγχου > Μεταβολή > Προτιμήσεις > Login > E-Invoice

Στις μεθόδους (1) και (2), μπορείτε να επισυνάψετε και ένα πιστοποιητικό ταυτοποίησης του αποστολέα.

Στην μέθοδο WEB High Security, το πρόγραμμα αποστέλλει ένα παραστατικό (αρχείο PDF ή XPS), μαζί με τα αντίστοιχα αρχεία Α, Β και Ε, σε έναν server στο internet, με τον οποίο η επικοινωνία γίνεται με κρυπτογράφηση SSL.

Στην μέθοδο WEB High Security υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των email ειδοποίησης (α) άμεσα με κάθε παραστατικό, (β) overnight συγκεντρωτικά ένα για κάθε παραλήπτη email, ή (γ) καθόλου.
Η δυνατότητα αυτή καθορίζεται χωριστά σε κάθε προφίλ.

SMTP synchronous mode
 • Ναι Συνιστάται
 • Οχι Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι η αποστολή email δουλεύει άψογα.
  Προσοχή! Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, ο TaxSpooler θεωρεί όλες τις αποστολές email επιτυχημένες, απλά και μόνο με την έναρξη διαδικασίας αποστολής. Δεν μπορεί να γνωρίζει το αποτέλεσμα.

Η ώρα αποστολής overnight καθορίζεται για όλα τα προφίλ, στις παραμέτρους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, και πρέπει να είναι διαφορετική από 00:00.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω FullGraphics Advanced

Διαβάστε την σχετική

Ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω κειμένου

Χρησιμοποιήστε σαν έξοδο την εντολή:
EINVOICE printer,font,maxlines,cpi[,C,LM,TM,FW]
Η σύνταξη της είναι ίδια με αυτή της PRWIN.
Στην θέση του εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε τον Microsoft XPS Document Writer ή ένα εκτυπωτή παραγωγής PDF, που o driver που διαθέτει να υποστηρίζει την αυτόματη ονοματοδοσία αρχείου μέσω του API StartDoc, μέλος lpszOutput της δομής DOCINFO, των Windows.

Παράδειγμα:
EINVOICE "Microsoft XPS Document Writer,Lucida Console,66,10,C"

Tip: Για καλύτερα οπτικά αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε Fixed size fonts.

To πρόγραμμα διαβάζει τα email αποστολής, από οποιοδήποτε σημείο μέσα στο κείμενο.
Περισσότερα από ένα email, μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές γραμμές κειμένου, ή να διαχωρίζονται με κενά, ή με delimiter (;).

Σε περίπτωση που το κείμενο περιέχει και email που δεν προορίζονται σαν email αποδεκτών, πχ. περιέχει το email του εκδότη (το δικά σας) ή άλλα σταθερά πληροφοριακά email, μπορείτε να δηλώσετε τα email αυτά σαν εξαιρέσεις:
Δημιουργείστε ένα αρχείο με όνομα emailexc.txt στον κατάλογο εγκατάστασης της εφαρμογής, πχ. c:\program files\inca hellas\taxspooler, και σε κάθε μια γραμμή του, εισάγετε ένα email εξαίρεσης.

Χρήση SMTP του Gmail

 • Δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό Google Gmail.
 • Αφού κάνετε login στον λογαριασμό σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο Google Account (πάνω δεξιά) για να ανοίξει η σελίδα Google Account.
 • Από το μενού αριστερά, επιλέξτε security.
 • Ενεργοποιείστε την επιλογή 2-step verification.
 • Αφού ολοκληρώσετε το προηγούμενο βήμα, πηγαίνετε στο setup του 2-step verification και μετά App passwords
 • Προσθέστε ένα νέο:
  Στο όνομα της εφαρμογής ορίστε το TaxMail, και στο password, αυτό που θέλετε.
  Το ίδιο αυτό password θα χρησιμοποιήσετε στο προφίλ του TaxSpooler.
 • Στον TaxSpooler, δηλώστε SMTP Host=smtp.gmail.com, port=587, SMTP user και SMTP From τον χρήστη του Gmail.
 • Χρησιμοποιήστε την τελευταία έκδοση του προγράμματος TaxMail4:
  TaxSpooler > Εργαλεία > Ενημέρωση λογισμικού > Taxmail4 > Λήψη web + Εγκατάσταση.
  Αν συναντήσετε πρόβλημα, θα βρείτε το πρόγραμμα TaxMail4 εδώ:
  https://www.metafuture.biz/ftp/taxmail4/
  Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του .ZIP στον κατάλογο του TaxSpooler.

Απομακρυσμένη διαχείριση

Μπορείτε να διαχειρίζεστε τον TaxSpooler από οποιοδήποτε τερματικό του δικτύου σας.

Αρχικά εγκαταστήστε τον TaxSpooler σε ένα τερματικό. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε κάποια άδεια στο τερματικό. Επίσης, μπορείτε να αφαιρέσετε τον TaxSpooler από το Startup, στο τερματικό αυτό.

Στον κεντρικό Η/Υ, πηγαίνετε:
Κέντρο ελέγχου TaxSpooler > Μεταβολή > Προτιμήσεις > Login > Remote login, και ορίστε όσους απομακρυσμένους χρήστες θέλετε.
Υπόψη ότι όταν ξαναδείτε τα στοιχεία που καταχωρίσατε ή κάνετε refresh, το password δεν εμφανίζεται.

Στον απομακρυσμένο Η/Υ, πηγαίνετε:
Κέντρο ελέγχου TaxSpooler > Tab [Remote login] > Δώστε τα στοιχεία σύνδεσης με ον κεντρικό Η/Υ και τα στοιχεία του χρήστη, όπως τον δηλώσατε στον κεντρικό Η/Υ > Πατήστε [Login]
Αν η σύνδεση πετύχει, η καρτέλα [Σύνδεση] θα αναφέρει τον TaxSpooler server που είστε συνδεμένοι και το κουμπί [Αποσύνδεση] θα είναι ενεργοποιημένο.

Ολες οι επιλογές στα μενού που έχουν σαν εικονίδια δύο συνδεμένους υπολογιστές, λειτουργούν πλέον για τον απομακρυσμένο Η/Υ.

Απομακρυσμένη λήψη Ζ

Αφού κάνετε μια απομακρυσμένη σύνδεση, σύμφωνα με τα παραπάνω, πηγαίνετε:
Μεταβολή > Λήψη απομακρυσμένου Ζ

Tip: Για να επιτρέπεται η λήψη και κενού Ζ, πρέπει στον απομακρυσμένο Η/Υ, στις ιδιότητες, να είναι Αυτόματη λήψη κενού Ζ = Ναι

Backup

Ο TaxSpooler μπορεί να παίρνει αυτόματα backup σε άλλους 2 καταλόγους, εκτός από τον βασικό, και σε 1 βάση δεδομένων με την οποία συνδέεται μέσω κάποιου ADO driver (άρα και μέσω ODBC driver). Η λήψη του (των) backup γίνεται αμέσως μετά την δημιουργία των αρχείων Α, Β (και Ε), αλλά ασύγχρονα. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ενός μέσου, το πρόγραμμα δεν θα "κολλήσει".

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ενός μέσου, ο TaxSpooler θα πάρει αυτόματα backup μόλις η διαθεσιμότητα επανέλθει, ακόμη και μετά από παύση και επανεκκίνηση του προγράμματος.

Backup σε remote server

Στον remote server χρειάζεται να έχετε εγκαταστήσει τον TaxSpooler.
Δεν χρειάζεστε απομακρυσμένη πρόσβαση στους καταλόγους του remote server. Αρκεί να ξέρετε το πλήρες όνομα του καταλόγου, όπως το βλέπει ο remote server.

Στον κατάλογο backup του κανονικού TaxSpooler, εισάγετε μια αξία της μορφής:
Remote_catalog_name@Remote_IP_or_name

Παραδείγματα:
D:\my catalog\eafdss@192.168.178.2
E:\my catalog\eafdss@my_backup_server

Το τμήμα Remote_catalog_name καθορίζει το όνομα του καταλόγου όπως το βλέπει ο Remote TaxSpooler server (και το οποίο δεν υφίσταται για τον τοπικό TaxSpooler όπου γίνεται η παραμετροποίηση), ενώ το τμήμα Remote_IP_or_name καθορίζει την IP ή το δικτυακό όνομα του Remote TaxSpooler server, όπου τελικά εκτελείται το backup.

Backup σε network drive

Το SYSTEM account, με το οποίο τρέχει το service του TaxSpooler, by default δεν έχει πρόσβαση στο δίκτυο.
Γι αυτό χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε σαν service login account το όνομα κάποιου χρήστη με δικαίωμα πρόσβασης στο δίκτυο, και UNC path (πχ. \\server2\path1).

Προσοχή!

 • To mapping ενός drive letter ισχύει μόνο για τον χρήστη που έκανε το mapping. Οι άλλοι χρήστες δεν το βλέπουν!
 • Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει αποσύνδεση.

Γενικά αποφύγετε την χρήση network drive, καθώς με την χρήση άλλου χρήστη για login του service, μπορεί να προκύψουν προβλήματα δικαιωμάτων, virtualization, κ.α.

Αντί γι αυτό, χρησιμοποιήστε το backup σε remote server.

Backup με φίλτρα

Αν ορίσετε φίλτρο:
 • Το φίλτρο συμπεριφέρεται σαν regular expression.
  Περισσότερα για τα regular expressions μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ.
 • O TaxSpooler παίρνει backup μόνο τα αρχεία a, b, e.txt και εφόσον τα αρχεία a.txt περιέχουν σαν λεκτικό το καθορισμένο φίλτρο.
 • Χρησιμοποιεί για την μεταφορά το πρόγραμμα iForm.
 • Επίσης, ο TaxSpooler μεταφέρει στον κατάλογο backup τα αρχεία PDF που θα συναντήσει στον κατάλογο userdata, με destination overwrite.

Προσοχή! Αν ορίσετε φίλτρο και στους 2 καταλόγους backup και η μεταφορά στον 2o κατάλογο αποτύχει, ο TaxSpooler δεν θα ξαναπροσπαθήσει να μεταφέρει το αρχείο, καθώς μετά την όλη διαδικασία, η επιτυχής μεταφορά στον 1ο κατάλογο θα προκαλέσει διαγραφή του αρχείου από τον κατάλογο userdata.

Διαφοροποίηση Backup ανά ΦΗΜ

Πηγαίνετε Μεταβολή > Προτιμήσεις > Login > ΦΗΜ > Μηχανές > ...επιλογή ΦΗΜ... > Κατάλογος backup #1/2
Η ονοματολογία από εκεί και πέρα, ακολουθεί αυτήν των κυρίων καταλόγων.

Ελεγχος και εξαγωγή backup

Κέντρο Ελέγχου TaxSpooler > Συγχρονισμός > Backup

Συναγερμός

USB/ Σειριακή σύνδεση

 1. H USB σύνδεση δημιουργεί μια virtual σειριακή θύρα.
 2. Κατεβάστε και εγκαταστήστε τους drivers:
  www.ftdichip.com > Drivers > VCP (Virtual Com Port) Drivers
 3. Κέντρο Ελέγχου TaxSpooler > Μεταβολή > Προτιμήσεις > Login > Συναγερμός > Κουμπί [Wizard]:
  • Baud rate = 9600
  • Parity = none
  • Data bits = 8
  • Stop = 1
  • No protocol

Δικτυακή σύνδεση

Λάβετε οδηγίες από την Metafuture. Σε όλες τις περιπτώσεις, αν θέλετε να κλείσετε τον συναγερμό ενώ έχει ενεργοποιηθεί, πατήστε το κουμπί [mute] στην κεντρική κονσόλα του TaxSpooler.

Clustering

Clustering + Proxy Sign

 1. Τοπολογία A: ο τοπικός TaxSpooler - cluster client επικοινωνεί με έναν απομακρυσμένο Cluster controller για την λήψη υπογραφής.

  Για να το επιτύχετε αυτό, στον τοπικό (cluster client) δηλώνετε σαν ΦΗΜ την εγγραφή
  Remote_String_ID@Remote_IP_or_NAME[:Remote_port][#timeout]

  Το τμήμα :Remote_port είναι προαιρετικό και έχει προκαθορισμένη τιμή 20100.
  Το τμήμα #timeout είναι επίσης προαιρετικό, και έχει προκαθορισμένη τιμή 120. Μετριέται σε δευτερόλεπτα.

  Στον απομακρυσμένο TaxSpooler - cluster controller, δηλώνετε μια εγγραφή στην Αντιστοίχιση Windows Virtual με όνομα Remote_String_ID, τύπο επιστροφής TCPBACK Proxy, και character set In/Out 928.

  Επίσης:

  • Στον TaxSpooler - cluster client: TaxSpooler > Μεταβολή > Προτιμήσεις > Login > Επικοινωνίες > Clustering > Client setup, και δηλώνετε ALL και την IP του TaxSpooler - cluster controller.
  • Στον TaxSpooler - cluster controller η αντίστοιχη ρύθμιση πρέπει να είναι κενό (να μην υπάρχει), και στο tab Server setup να βάλετε Ignores any not same error.

 2. Τοπολογία B: δύο ή περισσότεροι TaxSpooler προσπελαύνουν τον ίδιο ΦΗΜ.

  Ο ένας απ όλους θεωρείται ως Master ή αλλιώς Cluster controller, και είναι αυτός που συγκεντρώνει τα στοιχεία για έναν ΦΗΜ.

  Σε όλους τους άλλους TaxSpooler εκτός από τον Cluster controller, δηλώστε στο tab Clustering τους ΦΗΜ και τον Cluster controller που ανήκουν.

  Tip: αντί να δηλώνετε κάθε ΦΗΜ χωριστά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φορά την λέξη ALL

  Παρατήρηση:
  Γενικά απαγορεύεται 2 TaxSpooler να προσπελαύνουν (ταυτόχρονα) τον ίδιο ΦΗΜ!
  Θα βρεθείτε όμως σ αυτή την κατάσταση σε 2 περιπτώσεις:

  1. Οταν έχετε εγκαταστήσει έναν backup TaxSpooler server (για καταστάσεις TaxSpooler server failover).
  2. Οταν σε έναν TaxSpooler cluster client έχετε δηλώσει σαν 2η εγγραφή ασφαλείας, έναν ΦΗΜ (ή μια ομάδα) του server.

Clustering + proxy Data

Τοπολογία: ο τοπικός TaxSpooler λειτουργεί ως proxy για data (file) collection.

Για να αποστέλλει αυτόματα τα αρχεία που βρίσκει σε ένα κατάλογο, σε έναν άλλο απομακρυσμένο TaxSpooler, στο κάθετο tab proxy data καθορίστε το φίλτρο ανάγνωσης (DOS wildcards), την IP του απομακρυσμένου TaxSpooler και το λεκτικό σύνδεσης.

Αν αφήσετε τα 2 πρώτα πεδία κενά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί [default] για να συμπληρωθούν αυτόματα.

Mirror setup

Από το μηχάνημα στο οποίο θέλετε να μεταφερθούν οι ρυθμίσεις ενός άλλου, δίνετε: TaxSpooler > Αρχείο > Εισαγωγή όλων (καθρέφτης)
και εισάγετε την IP ή το όνομα του πηγαίου, από όπου θα μεταφερθούν οι ρυθμίσεις του TaxSpooler.

Στη συνέχεια, και μετά από 10', αν το πηγαίο μηχάνημα είναι κύριος server και το νέο δευτερεύον (backup server) ή cluster client:

 1. Στο νέο μηχάνημα: TaxSpooler > Μεταβολή > Προτιμήσεις > Login > Επικοινωνίες > Clustering > Client setup και δηλώνετε ALL και την IP του server.
 2. Στο παλιό μηχάνημα (πηγαίο) η αντίστοιχη ρύθμιση πρέπει να είναι κενό (να μην υπάρχει), και στο tab Server setup να βάλετε Ignores any not same error.
 3. Στο νέο μηχάνημα αφαιρέστε κάθε αυτόματη ρύθμιση για Ζ.

Clustering + Συνδυασμένα PDF (προέλευση ABPosPrint)

Στην Διαχείριση PDF Αποδείξεων Λιανικής, δηλώστε:
 • Δημιουργία συνδυασμένου PDF (default επιλογή) και στον cluster server και στους cluster client,
  ή
 • Διαγραφή σε τουλάχιστον ένα από τα κομβικά σημεία, τον server ή τους client.

Ειδικό Αυτόματο report

Για να δημιουργεί το σύστημα αυτόματα ένα ειδικό report, καθορίστε στις ιδιότητες την ώρα και τον τύπο για Auto report.

Αν ή ώρα είναι 0, το σύστημα δεν θα δημιουργήσει report.

Για να συμπληρωθεί αυτόματα η default τιμή στον κατάλογο, καθαρίστε το περιεχόμενο του πεδίου και πατήστε [default].

Αυτόματη επανεκκίνηση

Αν ή ώρα είναι διαφορετική από 00:00, η επανεκκίνηση συμβαίνει ακριβώς μέσα σε ένα λεπτό από τον προγραμματισμένο χρόνο (αν το service τρέχει εκείνη την στιγμή) και εφόσον δεν έχει γίνει επανεκκίνηση τα προηγούμενα 10 λεπτά.

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα αυτή, μόνο αν το service τρέχει 24 ώρες, ασταμάτητα (δηλαδή ο υπολογιστής δεν κλείνει ποτέ).

Αυτόματη επανεκκίνηση λόγω εξάντλησης των resources

O TaxSpooler έχει προκαθορισμένο ένα όριο μνήμης που χειρίζεται, στα 100 ΜΒ περίπου.

Αν και το θεωρητικό όριο είναι τα 2 GB, πολλά λειτουργικά έχουν πρόβλημα πάνω από τα 100 MB.

Ενας τεχνικός μπορεί να αλλάξει το προκαθορισμένο όριο, χρησιμοποιώντας την παράμετρο MAXWORKINGSETSIZE στο αρχείο TaxSpooler.xml, αφού πρώτα πάρει backup το αρχείο αυτό.

Παράδειγμα για 200 MB:
<?xml version="1.0"?><TaxSpooler><MAXWORKINGSETSIZE>200000000</MAXWORKINGSETSIZE>...

Διάφορες συνθήκες λειτουργίας, που δεν προέρχονται οπωσδήποτε από τον TaxSpooler, μπορεί να απαιτήσσουν αυξημένη χρήση μνήμης.
Αν όμως αυτό συμβαίνει συχνά, ζητήστε βοήθεια, από έναν τεχνικό.

Αυτόματη αναβάθμιση

Αν το Clustering είναι συμπληρωμένο, το μηχάνημα θεωρείται Cluster client, ενώ αλλιώς Server.

Αυτόματη αναβάθμιση Server (Cluster controller) από το Web

TaxSpooler > Μεταβολή Προτιμήσεις > Login > Ιδιότητες > Αυτοματισμοί > Αυτόματο upgrade > ώρα... πχ. 23:00

Η διεύθυνση ενημέρωσης λαμβάνεται από το TaxCenter, στο τοπικό μηχάνημα.

Για να παραλάβει ένα μηχάνημα Server νεότερη έκδοση, από το WEB/ TaxCenter:
Στοιχεία ΦΗΜ > κατάστημα... > κλικ > Update > επιλέγετε έκδοση...

Στο TaxCenter μπορείτε να δείτε τα καταστήματα με σειρά έκδοσης TaxSpooler, πατώντας [Sort].

Αυτόματη αναβάθμιση Cluster client

TaxSpooler > Μεταβολή Προτιμήσεις > Login > Ιδιότητες > Αυτοματισμοί > Αυτόματο upgrade > ώρα... πχ. 23:30
Συστήνεται η ώρα να είναι 30' αργότερα από τον server.

Η διεύθυνση ενημέρωσης λαμβάνεται από το Clustering.

Ενημέρωση TaxCenter στο web

 • Το service TaxCenter αποστέλλει data στο url /myweb/taxinfo.php.
 • Αν έχει καθοριστεί η μεταβλητή TAX_Catalog στο ishop_db.php, τα δεδομένα αποθηκεύονται στον κατάλογο αυτό, και ανεβαίνουν στην βάση αργότερα, μέσω του taxinfoload.php
 • Η δραστηριότητα του taxinfoload.php, καταγράφεται στο αρχείο {TAX_Catalog}\logfile.txt
 • Ο κατάλογος {TAX_Catalog}\err\ περιέχει καταγραφές λαθών.
 • Μπορείτε να τρέχετε τo πρόγραμμα taxinfoload.php μέσω του scheduler του iForm, ή με οποιονδήποτε άλλο scheduler θέλετε.

Αναβάθμιση TaxSpooler τοπικά (patch)

Αφού κατεβάσετε το patch:

Κλείστε τον TaxSpooler (UI) και ανοίξτε τον ξανά με την επιλογή Run as administrator.
Δεν χρειάζεται, και δεν πρέπει, να σταματήσετε το service. Πηγαίνετε:
Εργαλεία > Ενημέρωση λογισμικού > TaxSpooler > Εισαγωγή, και στη συνέχεια Εγκτάσταση.
Περιμένετε... Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μέχρι 7 λεπτά, αλλά ο TaxSpooler θα σταματήσει ναα υπογράφει μόνο για 1 λεπτό.

Tip: αν η έκδοση TaxSpooler που έχετε δεν διαθέτει την επιλογή Εισαγωγή, μπορείτε να αντιγράψετε το αρχείο patch στον κατάλογο C:\ProgramData\INCA Hellas\taxspooler\upgrades

Αν θέλετε να βλέπετε την εξέλιξη, μπορείτε από πριν να ανοίξετε τον Task Manager. Σχεδόν αμέσως με το ξεκίνημα της ενημέρωσης, θα ξεκινήσει το process taxfresh.exe. Μόλις κλείσει, μπορείτε να ανοίξετε ξανά το UI.

Δημιουργία patch

Από έναν TaxSpooler με νεότερη έκδοση, δημιουργήστε ένα patch για να ενημερώσετε έναν TaxSpooler με παλαιότερη έκδοση (που βρίσκεται σε άλλο PC).

Πηγαίνετε:
Εργαλεία > Ενημέρωση λογισμικού > TaxSpooler > Νέο πακέτο
Ακολουθείστε την προηγούμενη παράγραφο για να ενημερώσετε τον άλλο TaxSpooler.

Περιβάλλον και Ασφάλεια

Συγχρονισμός ώρας O/S

Με την προϋπόθεση ότι τρέχει με elevation, δηλαδή σαν service με system account:
 1. TaxSpooler Cluster server
  Ενημερώνει την ώρα ενός cluster client από τον cluster server.
 2. Upload URL Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
  Οπως το περιγράφει ο τίτλος.
 3. TAXIS upload URL
  Αυτόματος συγχρονισμός από το Taxis (URL υποβολής S.TXT).

Πληροφορίες συστήματος

Για τις περισσότερες πληροφορίες απαιτείται το πρόγραμμα wmic.exe, που υπάρχει από τα Windows XP Pro και μετά.

Παραμετροποίηση:
Αν το πρόγραμμα wmic.exe δεν είναι στο path, πηγαίνετε Κέντρο Ελέγχου TaxSpooler > Μεταβολή > Προτιμήσεις > Login > Clustering > Server setup > WMIC path
Συνήθως βρίσκεται στην θέση c:\windows\system32\wbem\

Οι πληροφορίες βρίσκονται:
Κέντρο Ελέγχου TaxSpooler > Προβολή > Πληροφορίες συστήματος
και είναι οργανωμένες έτσι: Node (computer) / Group (ομάδα) / Εγγραφή / Ιδιότητες + Αξίες

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή στον τρόπο εμφάνισης με τα κουμπιά [Οργάνωση ανά υπολογιστή] και [Συγκριτική παρουσίαση] κάτω αριστερά.

Οι περισσότερες ομάδες έχουν μια εγγραφή (πχ. BIOS) αλλά μερικές έχουν πολλές εγγραφές (πχ. Environment).

Στις πληροφορίες συγκεντρώνονται αυτόματα όλοι οι υπολογιστές που έχουν ίδιο clustering.
Για να προσθέσετε έναν ακόμη υπολογιστή του δικτύου, εγκαταστήστε στον υπολογιστή αυτό, το πρόγραμμα TaxSpooler και δηλώστε στο clustering την μηχανή XXX12345678 και την IP του server όπου θα συγκεντρώνονται οι πληροφορίες.

Εφόσον έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα TaxCenter, οι ίδιες πληροφορίες εμφανίζονται εκεί κάνοντας κλικ σε μια μηχανή, στο μενού, επιλογή Πληροφορίες.

Οι ομάδες που η ονομασία τους ξεκινάει με _ (underscore) αφορούν πληροφορίες που συγκεντρώνονται από το πρόγραμμα TaxSpooler.
Η ομάδα _FILE_VERSION αφορά εκδόσεις προγραμμάτων.
Η ομάδα _TAX_FILEINFO αφορά πληροφορίες καταλόγων.

Συγκριτική παρουσίαση

Κέντρο Ελέγχου TaxSpooler > Προβολή > Πληροφορίες συστήματος

Περισσότερα

 • Πεδίο Αλλες πληροφορίες στην καρτέλα αντιστοίχιση Εκτυπ./Αscii:
  Χρησιμοποιείται για προσθήκη σχολίων.
  Αν η πρώτη λέξη είναι #CMD, τότε ακολουθεί μία command, οι παράμετροι της εντολής, και ο κατάλογος εκκίνησης. πχ. σε περιβάλλον Win2k, το σχόλιο
  #CMD "C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe" "Copy of phones.htm" "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents"
  θα προκαλέσει άνοιγμα του αρχείου C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Copy of phones.htm με wordpad.

  Για να δηλώσουμε περισσότερες από μία παραμέτρους, πρέπει να δηλώσουμε και τον κατάλογο εκκίνησης, έστω και με κενά (για να μη ληφθεί υπόψη), πχ. το σχόλιο
  #CMD myprog.exe "c:\program files\e1" "-a1" ""
  θα προκαλέσει εκκίνηση του προγράμματος myprog.exe με 2 παραμέτρους, α) c:\program files\e1 και β) -a1

  Οι εντολές εκτελούνται μόνο κατά την εκκίνηση του προγράμματος TaxSpooler Server και τερματίζονται με την παύση του προγράμματος.

  Για να λάβει υπόψη του το πρόγραμμα αλλαγές στο πεδίο Αλλες πληροφορίες, απαιτείται επανεκκίνηση του TaxSpooler Server.

Συμπίεση αρχείων

Αν επιλέξετε την λειτουργία αυτή, για να δείτε τα αρχεία, θα χρειαστεί
α) να αποδηλώσετε προσωρινά την λειτουργία αυτή, και
β) να κάνετε αποσυμπίεση μόνοι σας.

Αρχεία log

Πληροφορίες επιδόσεων λειτουργικού

Πηγαίνετε Βοήθεια > Κατάλογος logfiles > iProcinfo, επιλέξτε ημερομηνία και κάντε διπλό κλικ ή πιέστε το πλήκτρο [Ανοιγμα αρχείου].
Περιμένετε να τελειώσει η φόρτωση, και επιλέξτε μια ημερομηνία/ώρα, ή μεταβείτε στο tab [Process] και επιλέξτε ένα process.
Περιμένετε να τελειώσει η φόρτωση. Στη συνέχεια μπορείτε να διαλέξετε στήλη και να πατήσετε [Draw] ή με δεξί κλικ να διαλέξετε Draw και συγκέντρωση σε ώρες/λεπτά/κλπ.

Αφού έχετε διαλέξει ώρες, κάντε διπλό κλικ στη στήλη που αναπαριστά τις αξίες σε μια δεδομένη ώρα, για να δείτε την ανάλυση σε λεπτά της ώρας, κ.ο.κ.

Ενώ βλέπετε την ανάλυση μιας ώρας σε λεπτά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα εμπρός/πίσω για να μεταβείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη ώρα.

Βοηθητικές λειτουργίες

TaxSpooler > Μεταβολή > Προτιμήσεις > Login > Βοηθητικά
 1. Παρακολούθηση αρχείων
 2. Διανομή

Μήνυμα στον εκτυπωτή

Μήνυμα που αφορά την ολοκλήρωση της λήψης, στους εκτυπωτές συναγερμού. (TaxSpooler > Μεταβολή > Προτιμήσεις > Login > Επικοινωνίες > Συναγερμός).

Μετακίνηση σε νέο κατάλογο

Μετακίνηση όταν ολοκληρωθεί η λήψη, με το αρχικό όνομα του αρχείου.
Ο κατάλογος μεταφοράς μπορεί να έχει και την μορφή:
Remote_catalog_name@Remote_IP_or_name

Παραδείγματα:
D:\my catalog\eafdss@192.168.178.2
E:\my catalog\eafdss@my_backup_server

Με αυτό το συντακτικό, το αρχείο μεταφέρεται σε ένα remote TaxSpooler server.

Το τμήμα Remote_catalog_name καθορίζει το όνομα του καταλόγου όπως το βλέπει ο Remote TaxSpooler server (και το οποίο δεν υφίσταται για τον τοπικό TaxSpooler όπου γίνεται η παραμετροποίηση), ενώ το τμήμα Remote_IP_or_name καθορίζει την IP ή το δικτυακό όνομα του Remote TaxSpooler server, όπου τελικά μεταφέρεται το αρχείο.

Μετακίνηση σε νέο κατάλογο και αλλαγή ονόματος

Νέο τυχαίο όνομα του αρχείου, για να μην υπάρξει σύγκρουση ονομάτων με προηγούμενη λήψη.
Ο κατάλογος μεταφοράς μπορεί να έχει και την μορφή:
Remote_catalog_name@Remote_IP_or_name
(βλέπε προηγούμενη περίπτωση).

Εκτύπωση αρχείων

 1. Δηλώστε κατάλογο παρακολούθησης, πχ. E:\tmp\pdf-in-tax\*.pdf
 2. Δηλώστε χρόνο αναμονής (ωρίμανσης) αρχείου, ώστε να επιτρέψετε να ολοκληρωθεί η μεταφορά με διάφορα εργαλεία (πχ. ftp).
 3. Δηλώστε ενέργεια λήψης = 4 Λίστα εκτυπωτών
 4. Κατάλογος μεταφοράς/ εκτυπωτές: δηλώστε τους εκτυπωτές που αφορά η εκτύπωση.
Τέλος για όλες τις περιπτώσεις, δηλώστε ανά πόση ώρα θα τρέχει ο έλεγχος.

Διανομή

Διανομή αρχείων σε ομάδα υπολογιστών.

Distribution list filename
A list that converts computer Id into computer IP address (designed for Artemis).
List is an ascii file, each line consists of 3 fields, delimiter separated: field #1 is of no interest, field #2 constains computer Id, field #3 contains computer IP address.
i.e. 9;G047;192.182.13.87
Default distribution port is 20100.
To check if commuincation is possible with remote site, fill in the IP field and press the Test button:
Distribution list read every
Read list every (this value) hours.
Incoming PRN forlder
Folder to watch for new PRN files.
FGA preprocess
YES: New DISTRO behavior, file will initially be passed to FGA 1st instance incoming PDF folder.
Working folder
As the name suggests.
Working threads
Maximum working threads
Retry time
Seconds after which, system retries a failed transfer.
Remote String Id
Supported values are DISTRO and DISTRO2.
DISTRO causes the remote system to apply rule of Arrival File Extension@Folder, while DISTRO2 to apply rule of Arrival File Extension@Folder #2.
Arrival File Ext.@folder
Rule for the receiving computer, when the sender string Id is DISTRO. I.e. PDF@c:\spool while create a new PDF file in c:\spool folder.
Arrival File Ext.@folder #2
Rule for the receiving computer, when the sender string Id is DISTRO2. I.e. PDF@c:\forprint while create a new PDF file in c:\forprint folder.

User Interface

Αυτόματο κλείσιμο

Στα πλαίσια των πολιτικών ασφαλείας (ISO 27001), το UI κλείνει αυτόματα, μετά από 10 λεπτά μη δραστηριότητας.
Για τον λόγο αυτό, υπάρχει μια ένδειξη με τον εναπομένοντα χρόνο, στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης.

Αν για τον οποιοδήποτε λόγο θέλετε να παρακάμψετε την λειτουργία αυτή, πηγαίνετε
Εμφάνιση > Κλείσιμο σε 10' και κάντε uncheck.
Η ρύθμιση είναι ανά χρήστη.

Αναφορά (reference)

Ιδιότητες

 • Client delay (milliseconds): ανά πόσα millisecond κάνει loop η εφαρμογή και επανεξετάζει τα directories, στην περίπτωση αντιστοίχισης ascii.
 • Ελάχιστα απαιτούμενα bytes: αρχεία με λιγότερα bytes, δεν εκτυπώνονται.
 • TCP/IP Port No.: προεπιλεγμένη πόρτα TCP/IP. Αν θέσετε την τιμή 0, το TCP/IP απενεργοποιείται και η αντίστοιχη άδεια δεν απαιτείται.
 • Αυτόματα Δικαιώματα Σε λειτουργικά συστήματα NT και άνω (Windows 2000, XP...) η εφαρμογή μπορεί να ρυθμίζει αυτόματα τα δικαιώματα για πρόσβαση στους καταλόγους Προσωρινά αρχεία, Αποθήκευσης (αρχεία Εφορίας) και Backup. Αν αυτό δεν είναι αρκετό ή σας δημιουργεί προβλήματα:
  1. Απενεργοποιήστε την επιλογή.
  2. Δημιουργήστε μόνοι σας έναν υποκατάλογο (subdirectory) μέσα σε έναν κοινόχρηστο κατάλογο.
  3. Δηλώστε στις ιδιότητες τον νέο υποκατάλογο σαν κατάλογο για Προσωρινά αρχεία.
 • Προτεραιότητα thread: μπορείτε να αυξήσετε την προτεραιότητα εκτέλεσης του thread επικοινωνίας με τον ΦΗΜ, σε σχέση με τα άλλα threads της εφαρμογής.
  Απαιτείται μερικές φορές για Εμπορικές εφαρμογές που καταναλώνουν το 100% της CPU.
 • Αφαίρεση CR/NL τέλους: αν ενεργοποιηθεί, αφαιρεί τις τελευταίες κενές γραμμές και τις μετατρέπει σε Αλλαγή σελίδας.
  Αυτό είναι μερικές φορές απαραίτητο για την σωστή εκτύπωση, ύστερα από capture εφαρμογής τύπου Windows, μέσα από Generic Text, που αρχικά είχε σαν αποτέλεσμα να εκτυπώνεται μια κενή σελίδα επιπλέον, μετά από κάθε παραστατικό.

Ονοματοδοσία αρχείων

 • Αρχεία τύπου _a.txt, _b.txt και _e.txt:
  Serial YYMMDD NextZ DayNo _x.txt Total
  11 6 4 4 6 31
   
 • Αρχεία τύπου _c.txt, _d.txt και _s.txt:
  Serial YYMMDD hhmm Z_no _c.txt Total
  11 6 4 4 6 31
   
 • Αρχεία e-invoice (προς αποστολή):
  Serial WEB Host ID Z_no ProgressiveNo
  11 6 4 8
Περιεχόμενο αρχείου b.txt (υπογραφή)
Hash_code spc DayNo spc ProgressiveNo spc YYMMDDhhmm spc Serial
hex 40 1 4 1 8 1 10 1 3+8
#0 #1 #2 #3 #4
Περιεχόμενο αρχείου _e.txt
α/α Πίνακας Γ ΠΟΛ ( 23 γραμμές - πεδία ) Μήκος πεδίου (char – numeric) Δηλώνεται
1 T ΑΦΜ Εκδότη (12) OXI (98 = placeholder only)
2 ΑΦΜ Παραλήπτη (12) Ναι
3 T S/N ΦΗΜ (12) OXI (98 = placeholder only)
4 Συμπληρωματικές πληροφορίες (πρώην α/α Κάρτας Αποδείξεων Πελάτη)
# ημερομηνία παραστατικού YYYYMMDD28
 Επαναλαμβανόμενα πεδία  ? κωδικός καυσίμου (Πίνακας Καυσίμων ΠΟΛ) 29
! λίτρα καυσίμου ή κιλά για LPG 30
< συνολική αξία (= καθαρή αξία + αξία ΦΠΑ) - αν υπάρχουν περισσότερα από 1 ενεργειακά είδη
> ποσοστό Φ.Π.Α. - αν υπάρχουν περισσότερα από 1 ενεργειακά είδη
: flag εμπορίας/ ιδιοπαραγωγής (1/2) - αν υπάρχουν περισσότερα από 1 ενεργειακά είδη
] αρ.αδείας LPG πρατηρίου - παραλήπτη 36 - για παραστατικά που εκδίδονται από Διυλιστήρια ή Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών προς πρατήρια καυσίμων ή προς διακινητές πετρελαίου θέρμανσης
[ αρ.εγκατάστασης παραλήπτη 40 - για παραστατικά που εκδίδονται από Διυλιστήρια ή Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών προς πρατήρια καυσίμων ή προς διακινητές πετρελαίου θέρμανσης
(57) Ναι
5 T Ημερομηνία και Ώρα (YYYYMMDDhhmm) (12) OXI (98 = placeholder only)
6 T A/A Ημερήσιων Σημάνσεων (5) OXI (98 = placeholder only)
7 T A/A Προοδευτικών Σημάνσεων (5) OXI (98 = placeholder only)
8 T Αριθμός Ζ (4) OXI (98 = placeholder only)
9 Είδος Παρ/κού (Πίνακας Δ ΠΟΛ)
# άρθρο μηδενικού ΦΠΑ 26
$ ποσό παρακράτησης φόρου 27
(4) Ναι / αυτόματο
10 Σειρά Παραστατικού
# κωδικός είδους αρχικού παραστατικού 31
# αριθμός αρχικού παραστατικού 32
# σειρά αρχικού παραστατικού 33
ή
Σειρά Παραστατικού
[ αριθμός μητρώου ΦΗΜ αρχικού παραστατικού34
[ προοδευτικός α/α σήμανσης αρχικού παραστατικού 35
[ κωδικός είδους αρχικού παραστατικού 31
(37) Ναι / αυτόματο
11 Αριθμός Παραστατικού (10) F1 Ναι
12 Καθαρό Ποσό Α (18:2) Ναι
13 Καθαρό Ποσό Β (18:2) Ναι
14 Καθαρό Ποσό Γ (18:2) Ναι
15 Καθαρό Ποσό Δ (18:2) Ναι
16 Καθαρό Ποσό Ε (18:2) Ναι
17 ΦΠΑ Α (18:2) Ναι
18 ΦΠΑ Β (18:2) Ναι
19 ΦΠΑ Γ (18:2) Ναι
20 ΦΠΑ Δ (18:2) Ναι
21 Γενικό Σύνολο Παρ/κού (18:2) Ναι
22 Κωδικός νομίσματος (Πίνακας νομισμάτων - ISO 4217) (1) Ναι / αυτόματο
23 N Πλήθος πληρωμών με κάρτα 41
Αν συμπληρωθεί απο την αρχή στην E-LINE, πριν την έκδοση του παραστατικού με ΦΗΜ και εφόσον έχει συμπληρωθεί και το επόμενο πεδίο 24, πρέπει να έχει αξία 1-12 και συμβολίζει τον α/α του EFTPOS που θα χρησιμοποιηθεί.
(2) Ναι
24 N Σύνολο πληρωμών με κάρτα 42 (18:2) Ναι
25 N Ταυτοποίηση πληρωμής με κάρτα (C60) Ναι
26 N myDATA
Τετράδες πεδίων: Συντελεστής ΦΠΑ, Καθαρή αξία, myDATA τύπος εσόδου, myDATA λόγος απαλλαγής ΦΠΑ
Μορφή: (x1, y1, z1, r1),(x2, y2, z2, r2),...
Εφόσον το πεδίο είναι συμπληρωμένο, χρησιμοποιείται ως έχει.
43
(C400) Ναι
27 N T Random
10 ψηφία hex
(C10) ΟΧΙ
28 (πρώην 23) T ΠΑΗΠΣ (40) OXI (98 = placeholder only)
N = νέα πεδία που προστίθενται με την Α.1173/2022.
T = τα πεδία αυτά συμπληρώνονται αυτόματα από τον TaxSpooler, και δεν μπορούν να δηλωθούν στις φόρμες ανίχνευσης.
F1 = Int 32 bit κατά ISO/ANSI C99, δηλαδή μέχρι 2147483647
NN αριθμός επιπλέον πεδίου που απεικονίζεται με ειδικό τρόπο μέσα στα προηγούμενα.

Σημειώσεις
 • Ειδικότερα, σε ότι αφορά το πεδίο Αριθμός Κάρτας Αποδείξεων Πελάτη:
  Στη συγκεκριμένη εγγραφή εγγραφή του αρχείου s.txt που παράγεται από τον driver του ΦΗΜ, θα περιλαμβάνεται και η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού, ως επιπλέον πληροφορία, ως εξής:
  Αριθμός Κάρτας Αποδείξεων Πελάτη # Hμερομηνία έκδοσης παραστατικού με την μορφή YYYYMMDD.
  Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη εφόσον το παραστατικό φέρει διαφορετική ημερομηνία έκδοσης από αυτή της σήμανσης, πχ. παραστατικά αποδοχής Τιμολογίων Αγορών/ Εξόδων.
 • Ειδικότερα, σε ότι αφορά το πεδίο είδος παραστατικού:
  Στην περίπτωση που για συγκεκριμένη συναλλαγή δεν οφείλεται ΦΠΑ στην Ελλάδα, στη συγκεκριμένη εγγραφή e.txt του αρχείου s.txt που παράγεται από τον driver του ΦΗΜ, θα περιλαμβάνεται και ο αριθμός του αντίστοιχου άρθρου απαλλαγής, ως επιπλέον πληροφορία μέσα στο πεδίο κωδικός είδους παραστατικού ως εξής:
  κωδικός είδους παραστατικού # άρθρο απαλλαγής (πχ. 161#22). Στην περίπτωση που υπάρχει παρακράτηση φόρου, θα περιλαμβάνεται το ποσό παρακράτησης ως επιπλέον πληροφορία μέσα στο πεδίο κωδικός είδους παραστατικού του αρχείου e.txt (πίνακας Γ της ΑΥΟ ΠΟΛ 1221/2012) ως εξής: κωδικός είδους παραστατικού $ ποσό (πχ. 161$100.00, 161#22$100.10).
 • Ειδικότερα, στο πεδίο κωδικός νομίσματος, χρησιμοποιείται κωδικός 3 γραμμάτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 4217. Όταν χρησιμοποιείται το ευρώ, αντί του "EUR", εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιείται ο αριθμός 0.
Παράδειγμα E-LINE
999999993;;;;;;;;173;ΖΣ;1554000004;7.00;10.50;188.36;0.00;0.00;0.42;1.36;45.21;0.00;252.85;EUR;0;252.85;;(6.00,7.00,1,0),(13.00,10.50,1,0),(24.00,188.36,1,0)

Τύπος εσόδου myDATA

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

myDATA λόγος απαλλαγής ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πίνακας Καυσίμων ΠΟΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πίνακας Δ ΠΟΛ - Κωδικοί παραστατικών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΗΜΟ ΠΟΣΩΝ Ενδειξη Λιανική Ενδειξη Διακίνηση
39 Σύνολα φορολογικής μνήμης σε περίπτωση καταστροφής αρχείου s.txt
ΔΙΔΥΠΟΔ Ε 1034804 ΕΞ 2021/23-4-2021
Αλγεβρικά αθροίσματα μη πιστωτικών - πιστωτικών.
Μόνο για ΦΤΜ/ ΑΔΗΜΕ
10§1 ΠΔ186/92 και2§11ν.3052/02 απο 1-1-03 Α.1173/2022
0 λιαν
40 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΛΤ.ΠΟΣ.ΠΑΡ. 10§1 ΠΔ186/92 και2§11ν.3052/02 απο 1-1-03 0
54 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟΔ.ΑΣΦ. ΠΟΛ.176/77 ΣΥΝ λιαν
56 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟΔ.ΕΠ.ΑΣΦ. ΠΟΛ.176/77 ΜΕΙΟΝ λιαν
58 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΕΣ) ΤΙΜ.ΑΓ.ΑΓΡ. 12 ΠΑΡ 5, 6 ΜΕΙΟΝ
60 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ) ΤΙΜ.ΑΓ.ΙΔΙΩΤ. 12 ΠΑΡ 5 ΜΕΙΟΝ
62 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΟ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΤΙΜ.ΑΓΟΡ.ΑΡΝ. 12 ΠΑΡ. 5 ΜΕΙΟΝ
63 ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΛ.ΕΙΣΑΓ. 10 παρ 5 ηα 0
65 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. ΤΙΤΛ. ΑΠΟΘ. 10 παρ. 5ηα 0
137 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣ.Κ.ΔΙΑΣΚ Κέντρων διασκέδασης κ.λ.π. ΠΟΛ.1159/94 ΣΥΝ λιαν
138 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣ.ΘΕΑΜ Θεαμάτων ΣΥΝ λιαν
139 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣ.Σ.ΜΕΣΩΝ Συγκοινωνιακών μέσων εκτός πλοίων ΣΥΝ λιαν
145 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣ.ΠΛΟΙΩΝ 13 ΠΑΡ 1 ΣΥΝ λιαν
147 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΣ.ΥΔΡ. ΕΓΚ. 3 ΠΑΡ 13.2.5 ΣΥΝ λιαν
158 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Δ.Α 11 παρ.1 0 Δ/Κ
159 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Σ.Δ.Α 11 παρ.3 0 Δ/Κ
160 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Δ.Ε.Δ 11 παρ.4 0 Δ/Κ
161 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών) Τ.Π. 12 παρ. 1,2 ΣΥΝ Δ/Κ
162 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιών) Τ.Π.Υ 12 παρ. 1,2 ΣΥΝ
163 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Επιδοτ. Αποζημ. κ.λ.π.) ΤΙΜ 12 παρ.3 12 παρ.3 ΣΥΝ
165 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜ. 12 μικτή χρήση ΣΥΝ
166 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.1173/2022 ΣΥΝ Δ/Κ
167 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.1173/2022 ΣΥΝ Δ/Κ
168 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚΑΘ 12 παρ.7,8 ΜΕΙΟΝ
169 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Π.Τ 12 παρ.13 ΜΕΙΟΝ
172 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) Α.1173/2022 ΣΥΝ λιαν
173 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ) Α.Λ.Π 13 παρ. 1-3 ΣΥΝ λιαν
174 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π.Υ 13 παρ.1-3 ΣΥΝ λιαν
175 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ) Α.ΕΠΙΣΤΡ 13 παρ.1 ΜΕΙΟΝ λιαν
176 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α.ΕΙΣ.ΣΥΝΔ Συνδρομών εφημερίδων και περιοδικών ΣΥΝ λιαν
177 ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δ.Κ.Τ.Λ 13α΄ 0 λιαν Δ/Κ
178 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Α.ΑΥΤΟΠΑΡ Αρθ. 14 Π.Δ 186/92 ΣΥΝ λιαν
179 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Α.ΔΑΠΑΝΗΣ Αρθ. 14 Π.Δ 186/92 ΜΕΙΟΝ λιαν
180 ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ 1167,1271/02 ΣΥΝ
181 ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤ.ΑΠΟΣΤ 16 παρ.6 0 Δ/Κ
182 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙ.ΣΗΜ 16 παρ.10 ΜΕΙΟΝ
183 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠ.ΜΕΤΑΦ 16 παρ.9 ΣΥΝ λιαν
188 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΕΛ.ΠΑΡΑΓ. Εστιατ.ζυθεστ.κ.λ.π. ΠΟΛ.1117/91,1238/92 0 λιαν
189 Αλλαγή τραπεζιού Α.1173/2022 0 λιαν
190 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (Αεροπ.Εισιτηρίων) Α.Π.Α.ΕΙΣ ΠΟΛ.1102/93 ΣΥΝ λιαν
191 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Αεροπορικών εισιτηρίων) ΕΚΚ.Α.ΕΙΣ ΠΟΛ.1102/92 ΜΕΙΟΝ
192 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ Α.ΠΑΡ.ΕΙΣ Εισιτήρια Αστικών Συγκοινωνιών ΣΥΝ λιαν
193 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Εισιτήρια Αστικών Συγκοινωνιών) ΕΚΚ.ΕΙΣ.Α.Σ. ΠΟΛ.1233/93 ΜΕΙΟΝ
194 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Εφημερίδων και περιοδικών) ΕΚΚ.ΕΦ.ΠΕΡ. ΠΟΛ.1292/93 ΜΕΙΟΝ
195 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Μεριδίων αμοιβ. Κεφαλαίων) ΕΚΚ.Μ.Α.Κ ΠΟΛ.1319/93 ΜΕΙΟΝ
196 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Α.ΠΑΡ.ΚΑΡΤ. Στάθμευσης δημοσίων χώρων ΠΟΛ.1104/94 ΣΥΝ λιαν
197 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Καρτών σταθμ. δημ. χωρ.) ΕΚΚ.Κ.ΣΤΑΘ ΠΟΛ.1104/94 ΜΕΙΟΝ
199 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚ.Π.ΑΝΘ Πωλ.Ανθέων μέσω ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΠΟΛ.1212/94 ΜΕΙΟΝ
200 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚ.ΕΙΣ.ΚΑΛ Εισιτηρίων καλαθοσφ. - ΕΣΑΚ ΠΟΛ.1094/95 ΜΕΙΟΝ
209 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (ΚΤΕΛ) ΕΚΚ.ΚΤΕΛ ΠΟΛ 61/88 ΜΕΙΟΝ
210 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (ΙΜΕ) ΕΚΚ.ΙΜΕ ΠΟΛ. 66/88 ΜΕΙΟΝ
211 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Ασφαλιστικών επιχειρήσεων) ΕΚΚ.ΑΣΦ.ΕΠ ΜΕΙΟΝ
212 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Κοινοπραξιών πλοίων) ΕΚΚ.Κ.ΠΛΟΙΩΝ 1215/96 ΜΕΙΟΝ
213 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΚ.Λ.Π. (Λοιπές Περιπτώσεις) ΜΕΙΟΝ
214 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α.1173/2022 ΣΥΝ Δ/Κ
215 ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΔ.ΑΚ.ΣΤ. ΆΡΘΡΟ 23 ΠΑΡ. 5 ΠΟΣΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
217 ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (οχηματων) - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β.ΣΤ.-Α.Π.Υ. ΣΥΝ λιαν
218 ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ -ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΚΑΦΩΝ -ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Β.ΣΤ.ΣΚ-Α.Π.Υ. ΣΥΝ λιαν
219 ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Β.ΕΡΓ.-Δ.Α. 0 Δ/Κ
221 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ -ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Τ-Δ.Α. ΣΥΝ Δ/Κ
222 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών) - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Τ.Π.-Δ.Α. ΣΥΝ Δ/Κ
223 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχης Υπηρεσιων) - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Τ.Π.Υ.-Δ.Α. ΣΥΝ Δ/Κ
224 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Αγοράς από ιδιώτη) - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Τ(ΑΓ)-Δ.Α. ΜΕΙΟΝ Δ/Κ
225 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Αγοράς αγροτικών προϊόντων) - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Τ(ΑΓ.ΑΓΡ.)-Δ.Α. ΜΕΙΟΝ Δ/Κ
226 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιων) - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών) ΤΠ.Υ.-Τ.Π. ΣΥΝ Δ/Κ
227 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ(Παροχή Υπηρεσιων)-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ(Πώληση Αγαθών)-ΔΕΛ.ΑΠ. ΤΠΥ.-Τ.Π-Δ.Α ΣΥΝ Δ/Κ
228 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΚΚ-Δ.Α. ΜΕΙΟΝ Δ/Κ
229 ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΛ.ΠΟΣ.ΠΑΡ-Π.Τ MEION
231 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α.Λ.Π-Δ.Α ΣΥΝ λιαν Δ/Κ
232 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α.Π.Υ-Δ.Α ΣΥΝ λιαν Δ/Κ
233 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Α.Π.Υ-Α.Λ.Π ΣΥΝ λιαν
234 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α.Ε.Δ-Δ.Α ΜΕΙΟΝ λιαν Δ/Κ
235 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α.Π.ΕΠΙΣΤ-Δ.Α ΜΕΙΟΝ λιαν Δ/Κ
236 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤ.Τ-Δ.Α ΜΕΙΟΝ Δ/Κ
237 ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιων) ΦΟΡΤ-Τ.Π.Υ ΣΥΝ
238 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Β.ΑΠΟΘ-ΤΙΤ.ΑΠΟΘ 0
239 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤ.-ΑΠΟΔ.ΜΕΤ ΣΥΝ λιαν
240 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚ. ΦΟΡΤ. άρθρο 16 παρ. 13 ΣΥΝ
242 ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β.Ε.Α. - Α.Π.Υ. Μονο για πλυντήρια ΣΥΝ λιαν
245 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων) - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Τ(ΑΓ.ΑΓΡ.)-ΕΚΚ ΜΕΙΟΝ
246 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΔ & ΗΜ.ΜΕΤΑΦ Αρθ.16 ΣΥΝ λιαν
247 ΜΗΤΡΩΟ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡ.ΜΑΘ-Α.Π.Υ. 10 παρ. 5β, 13, 19 παρ. 4 ΣΥΝ λιαν
251 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠ.ΑΥΤΟΠΑΡ-Δ.Α. ΣΥΝ λιαν Δ/Κ
252 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΥ-ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ Αθεώρητο απο 1-1-03 (ΠΟΛ 1166/2002) ΣΥΝ λιαν
253 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΑΠΟΔ.ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ-ΑΠΟΔ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΔΑ - ΑΛΠ - ΑΠΥ ΣΥΝ λιαν Δ/Κ
254 ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β.ΕΠΙΣΚ.ΑΣΘ-ΑΠΥ Αρθ.10 παρ.5δ & Αρθ 19παρ.4(Διαγνωστικά) ΣΥΝ λιαν
257 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΙΜΟΛ(Πώλησης)-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α.Π.Υ-Τ.Π.-Δ.Α. ΣΥΝ Δ/Κ
258 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠ.ΠΩΛ.ΕΙΣ.-ΑΠΥ ΠΟΛ 1102/93 ΣΥΝ λιαν
259 ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΑΠΟΔ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ιατροί,οδον) Β.ΕΠΙΣΚ.ΑΣΘ-ΑΠΥ ιατροί,οδοντίατροι ΣΥΝ λιαν
260 ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Β.ΕΡΓ-ΤΙΜ-ΔΑ Αρθ.10παρ.5ιζ & Αρθ.19παρ.4 & ΠΟΛ1219/96 ΣΥΝ Δ/Κ
267 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ -ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Τ-Δ.Α.-ΣΥΝ.Δ.ΕΓ ΣΥΝ Δ/Κ
268 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΥ-ΔΕΛ.ΠΟΣ.ΠΑΡ 1070526/496/0015/30-7-1999 (Ελαιουργεία) ΣΥΝ λιαν
270 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜ.ΑΓΟΡ 12 παρ. 5 ΜΕΙΟΝ
272 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜ.ΑΓ.-Δ.Α. 12 παρ. 5, 11 παρ. 1 ΜΕΙΟΝ Δ/Κ
279 ΑΠΟΔ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΕΛ ΠΟΣΟΤ ΠAΡΑΛΑΒΗΣ - ΔΕΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α.Π.Υ-Δ.Π.Π-Δ.Α ΠΟΛ 1151/06-06-2001 (ελαιοτριβεία) ΣΥΝ λιαν Δ/Κ
295 ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΔΠΠ-ΤΙΜ ΑΓΟΡ ΜΕΙΟΝ
298 ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΕΚΜ DVD κ.λ.π.) ΔΠΠ/Δ ΕΚΜ DVD ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06-05 0
299 ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΚΜ DVD κ.λ.π.) ΔΠΠ/Λ ΕΚΜ DVD ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06-05 0
301 Δ.ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΜ DVD κλπ) ΔΠοσ.Παρ-ΑΠΥDVD ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06-05 ΣΥΝ λιαν
302 Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΜ DVD κλπ) ΔΠοσ Π/δ-ΑΠΥDVD ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06-05 ΣΥΝ λιαν
303 Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΕΚΜ DVD κλπ) ΔΠοσ.Παρ-ΔΑ DVD ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06-05 0 Δ/Κ
304 Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΕΚΜ DVD κλπ) ΔΠοσ Παρ-ΔΑ DVD ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06-05 0 Δ/Κ
306 (ΕΚΜDVD) Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-Δ.ΠΟΣΟΤ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΑΠΟΔ ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΠΠ-ΔΑ-ΑΠΥ DVD ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06-05 ΣΥΝ λιαν Δ/Κ
307 (ΕΚΜDVD) Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-Δ.ΠΟΣΟΤ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΑΠΟΔ ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΠΠΔ-ΔΑ-ΑΠΥ DVD ΠΟΛ 1063/13-04-05 και ΠΟΛ 1088/13-06-05 ΣΥΝ λιαν Δ/Κ
308 ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Β. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ - Β. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΠΥ-Β.ΣΤΑ-Β.ΕΙΣ Αρθρο 10 παρ. 5θ,5ι ΣΥΝ λιαν
310 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔ.ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛ 1039/09-03-2006 ΣΥΝ
313 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β.ΠΕΛ-ΑΠΥ αρθρο 10 παρ. 5ε ΣΥΝ λιαν
316 ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΤΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΛΤ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ αρθρο 10 παρ. 5 περ ζ 0
317 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Σ.Δ.Ε. αρθρο 29 παρ.3 του Ν 3522/06 0
328 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣIΤ.ΕΚΔΗΛ Ν.3870/2010 άρθρο 1§5 ΣΥΝ λιαν
329 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχ.Υπηρ.)-ΤΙΜ.(Αγοράς Αγρ.Προϊόντων)-ΔΕΛ. ΑΠΟΣΤ ΤΠ-Τ(ΑΓ.ΑΓΡ)-ΔΑ ΣΥΝ ΦΠΑ ΣΥΝ ΚΑΘ.ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ . ΜΕΙΟΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Δ/Κ
350 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.1173/2022 ΜΕΙΟΝ
351 ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.1173/2022 ΜΕΙΟΝ λιαν
352 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.1173/2022 ΜΕΙΟΝ
353 ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.1173/2022 ΜΕΙΟΝ λιαν
354 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.1173/2022 ΜΕΙΟΝ
356 Πληρωμή με EFTPOS προφορτωμένης απόδειξης. Επιστροφή σε κάρτα μέσω EFTPOS.
Α.1098/2022
Α.1173/2022 0
357 Εντολή resend-all Α.1173/2022 0
358 Πληρωμή μέσω EFTPOS
Α.1098/2022
Α.1173/2022 0
359 Διάφορες πληροφορίες Α.1173/2022 0
500 ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ 0
501 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ανάλογα το παραστατικό
502 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 0
Σημειώσεις
 • Σε ότι αφορά το παραστατικό με αρ.329, θα πρέπει να αναπαριστά τα ποσά με θετικό πρόσημο στο αρχείο e.txt όταν αυτά βρίσκονται σε κάποιον από τους 4 συντελεστές ΦΠΑ (Α,Β,Γ,Δ), και με αρνητικό πρόσημο στο ίδιο αρχείο e.txt όταν αυτά βρίσκονται στον συντελεστή Ε(0%).

Πίνακας κωδικών ξένου νομίσματος - ISO 4217

Κωδικός Νόμισμα Χώρα

Επικοινωνία με Taxis

Κατά την υποβολή το Taxis δέχεται τις εξής μεταβλητές σε GR-ELOT928:
Ονομασία Είδος Περιεχόμενο
IV TEXT Hexadecimal αναπαράσταση του initialization vector (32 χαρακτήρες HEX έναντι των 16 byte που αποτελούν το initialization vector)
S_TXT_ FILE FILE Κρυπτογραφημένο περιεχόμενο του αρχείου S.TXT. Ονομα του αρχείου είναι το όνομα του διαβιβαζόμενου S.TXT

Το αρχείο S.TXT κρυπτογραφείται με AES256 σε mode CBC (Cipher Block Chaining) και τυχαίο initialization vector μήκους 16 bytes που παράγεται αυτόματα από τον TaxSpooler και με κλειδί (AES Key) που έχει παραλάβει ο κάτοχος του Φ.Μ.

Επιστρέφει από 1 ως 3 πεδία, ανάλογα με το αποτέλεσμα, διαχωρισμένα με delimiter (;):
Πεδίο 1 Πεδίο 2 Πεδίο 3
OK
ERR Ενα από τα παρακάτω λάθη που περιγράφονται εδώ. Μία επεξηγηματική αξία, ανάλογα με το λάθος, όπως περιγράφεται εδώ.

Τιμές επιστροφής itaxtcp command line

 0 = Ο.Κ.

 -1 = undefined error
 -2 = socket() failed
 -3 = inet_addr() or gethostbyname() failed
 -4 = connect() failed
 -5 = stat() failed on fileIn ( propably fileIn does not exists )
 -6 = Can not open fileIn (for reading)
 -7 = TCP/IP problem: sent less bytes to server
 -8 = Can not open fileOut (for writing)
 -9 = No answer from server
-10 = Not complete answer from server
-11 = Size of MYLONG not 4 bytes (try long, uint32_t, etc...)

 1 και άνω = επιστροφή από τον ΦΗΜ driver

Τιμές επιστροφής itaxapi functions

 0 = O.K.

 -1 = undefined error
 -2 = socket() failed
 -3 = gethostbyname() failed
 -4 = connect() failed
 -5 = stat() failed
 -6 = fopen(READ) failed
 -7 = send less bytes
 -8 = receive less bytes
 -9 = missing databytes in answer back
-10 = not enough space in buffer
-11 = WideCharToMultiByte() failed OR string Id starts with '!'
-12 = MultiByteToWideChar() failed
-13 = CreateFile(output file) failed
-14 = GetTempPath() failed
-15 = GetTempFile() failed
-16 = WriteFile(socket return) failed

 1 και άνω = επιστροφή από τον ΦΗΜ driver

Τιμές επιστροφής ΦΗΜ driver

Hardware errors
00 0 No errors - success
01 1 Wrong number of fields
02 2 Field too long
03 3 Field too small
04 4 Field fixed size mismatch
05 5 Field range or type check failed
06 6 Bad request code
07 7 FM Record Number
08 8 FM Record Type
09 9 Printing type bad
0A 10 Cannot execute with day open
0B 11 RTC programming requires jumper
0C 12 RTC date or time invalid
0D 13 No records in fiscal period
0E 14 Device is busy in another task
0F 15 No more header records allowed
10 16 Cannot execute with block open
11 17 Block not open
12 18 Bad data stream
13 19 Bad signature field
14 20 Z closure time limit
15 21 Z closure not found
16 22 Z closure record bad
17 23 User browsing in progress
18 24 Signature daily limit reached
19 25 Printer paper end detected
1A 26 Printer is offline
1B 27 Fiscal unit is offline
1C 28 Fatal hardware error
1D 29 Fiscal unit is full
1E 30 No data passed for signature
1F 31 Signature does not exist
20 32 Battery fault detected
21 33 Recovery in progress
22 34 Recovery only after CMOS reset
23 35 Real-Time Clock needs programming
24 36 Z closure date warning
25 37 Bad character in stream
26 38 FM Initialization fail
27 39 Filesystem failure
28 40 SD Disconnection
29 41 Invalid GSIS Key
2A 42 Invalid data stream number
2B 43 Invalid Issuer TIN
2C 44 Invalid Client TIN
2D 45 Wrong Checksum
2E 46 Sign of data stream amounts is wrong
2F 47 No daily signatures
30 48 Busy in clock synchronization from GSIS
31 49 Exceed RTC minutes
32 50 Same Header
33 51 Empty Header
34 52 Jumper is on
35 53 Wrong Clerk Index
36 54 Wrong Payment Index
37 55 Inactive Payment
38 56 Busy in payment
39 57 Payment does not allowed changes
3A 58 Open Cash In/Out trsansaction
3B 59 Wrong Discount/Markup Index
3C 60 Discount/Markup Limit
3D 61 Zero Dicount/Markup amount
3E 62 BMP wrong data
3F 63 Wrong BMP Index
40 64 Invalid VAT Rate
41 65 Wrong amount
42 66 Invalid sales operation
43 67 No more VAT Rates changes
44 68 Not Supported
45 69 Wrong BAUD Rate
46 70 Wrong Quantity
47 71 No transactions
48 72 Blank description
49 73 Busy in service operation
4A 74 SD Full
4B 75 Invalid SD
4C 76 Format SD Fail
4D 77 Cannot open SD File(WR)
4E 78 Cannot Write SD File
4F 79 Cannot open SD File(RD)
50 80 FM Communication failure
51 81 Negative total
52 82 Wrong Barcode data
53 83 Busy in error message from keyboard usage
54 84 Limit of invoice total
55 85 Limit of day total
56 86 Battery failure
57 87 Full EJ
58 88 Invalid IP Address
59 89 Invalid TIN
5A 90 Must program TIN
5B 91 Empty EJ
5C 92 Cannot open EJ file (RD)
5D 93 Cannot Open EJ File (WR)
5E 94 Cannot Write EJ File
5F 95 Amount limit
60 96 Inactive Clerk
61 97 Call Technician
62 98 Ethernet communication
63 99 GSIS Communication
64 100 Empty FM
65 101 Must set Quantity
66 102 Wrong activation code
67 103 Cannot write the change of Header in FM
68 104 Unregister Device
69 105 Zero invoice total
6A 106 Wrong Activation Key
6B 107 Wrong Password
6C 108 Invalid Company Category
6D 109 Invalid SD
6E 110 The day is closed
6F 111 Cannot set Fee
70 112 Busy in GSIS Communication
71 113 Wrong GSIS Key
72 114 Inactive GSIS Communication
73 115 FM is closed
74 116 Incative External Printer
75 117 Connection error with External Printer
76 118 Licence expiration
77 119 Incative EFTPOS
78 120 IP Reserved
79 121 EFTPOS Transaction failure
7A 122 EFTPOS Get Transactions error
7B 123 EFTPOS Transaction in progress
7C 124 Wrong NET Address
7D 125 Sign in progress
7E 126 Wrong state of sign procedure
7F 127 Wrong Sign data
80 128 Invalid sign character
81 129 No data to sign
82 130 Memory allocation error
83 131 Cannot parse JSON
84 132 No transactions lines inJSON
85 133 No payment lines in JSON
86 134 Wrong JSON Classification category
87 135 Wrong JSON Classification Type
88 136 Wrong JSON Fuel code
89 137 Amounts of JSON transaction line does not much
8A 138 Wrong JSON Measurement Unit
8B 139 Wrong JSON Discount/Markup type
8C 140 Wrong JSON Discount/Markup amount
8D 141 Wrong JSON Exemption category
8E 142 Wrong JSON Fee Category
8F 143 Wrong JSON Payment type
90 144 Wrong JSON Payment EFTPOS TID
91 145 Wrong JSON Payment EFTPOS Transaction type
92 146 Wrong JSON Payment total
93 147 Wrong JSON Invoice UID
94 148 Wrong JSON Printing Device
95 149 Wrong JSON Request for token
96 150 Wrong JSON Invoice type
97 151 Wrong JSON Invoice number
98 152 Wrong JSON Invoice series
99 153 Wrong JSON Invoice total
9A 154 Requested Invoice to Cancel invalid type
9B 155 Requested Invoice to Cancel not found

251 = Device did not open (TaxSpooler)
252 = Base or E-Send license expired (TaxSpooler)
Software errors
100000 = Unknown error code
100001 = Could not open 928
100002 = Function Read Summary failed
100003 = Function Begin Block failed
100004 = Function End Block failed
100005 = Απέτυχε η εισαγωγή υπογραφής στο έγγραφο
100006 = TCP/IP: Λάθος στην επικοινωνία, λιγότερα από 64 byte παρελήφθησαν από τον server]
100007 = TCP/IP: Λείπει η παράμετρος εκτυπωτή. Απόρριψη
100008 = Απέτυχε η δημιουργία νέου ονόματος TAX αρχείου
100009 = Απέτυχε το άνοιγμα/γράψιμο του αρχείου TAX
100010 = Απέτυχε η δημιουργία/το γράψιμο του αρχείου PRI
100011 = Διαπιστώθηκε CMOS Error
100012 = Εχει λήξει η εκτεταμένη (TCP/IP) άδεια
100013 = Empty data (Eafdss not specified)
100014 = Data not found in table (Eafdss not found in open ports)
100015 = No entry in table (Windows printers/Virtual)
100016 = Could not prepare file in Save dir. (possibly no space in disk)
100017 = Δεν έχει ορισθεί ο κατάλογος ΑΡΧΕΙΟΥ
100018 = Ο κατάλογος backup-1 είναι απροσπέλαστος
100019 = Ο κατάλογος backup-2 είναι απροσπέλαστος
100020 = Δεν δημιουργήθηκε το Thread συσκευής
100021 = Ο κατάλογος ΑΡΧΕΙΟΥ είναι απροσπέλαστος
100022 = Δεν υπάρχουν (αρκετά) δεδομένα για υπογραφή
100023 = Εχει λήξει η άδεια Full Graphics Advanced
100024 = Δεν ορίσθηκε έξοδος ή ΦΗΜ
100025 = Εχει λήξει η άδεια PDA
100026 = Η επικοινωνία με τον TaxServer απέτυχε (OpenFileMapping system error)
100027 = Η επικοινωνία με τον TaxServer απέτυχε (MapViewOfFile system error)
100028 = Δεν βρέθηκε το process TaxServer
100029 = Η επικοινωνία με τον TaxServer απέτυχε (SendMessageTimeout system error)
100030 = Απέτυχε η εκτέλεση της QueryComPort στον TaxServer
100031 = Internal TaxListen error (MemoryStream::LoadFromFile)
100032 = Απέτυχε το διάβασμα του αρχείου PRC/ PTK
100033 = Απέτυχε η λήψη Ζ
100034 = Μηδενικό Ζ (δεν επιτρέπεται *)
100035 = Αριθμός Ζ μεγαλύτερος από 9999
100036 = H έκδοση Ζ ακυρώθηκε από τον χρήστη
100037 = TaxSpooler server version not supported
100038 = Could not start rf2text.exe
100039 = Failed to move rtf (translated)
100040 = Incorrect API command
100041 = Found missing file E
100042 = Found E file without (good) signature
100043 = MainGetDS: AnsiHexToBinary() failed
100044 = MainGetDS: Failed to open First.D
100045 = MainGetDS: GetFileSize(First.D) error
100046 = MainGetDS: ReadFile(First.D) error
100047 = MainGetDS: LoadFromStream(First.D) error
100048 = MainGetDS: Could not find previous both D and Z files
100049 = AppendSignFromFile: LoadFromFile() error
100050 = Incorrect data length in previous D file
100051 = AppendSignFromFile: AnsiHexToBinary() failed
100052 = MainGetDS: Could not find previous D file
100053 = MainGetDS: Error while calculating SHA1 of D file
100054 = MainGetDS: Failed to create D file
100055 = MainGetDS: Failed to write D file
100056 = MainGetDS: Could not find D file to create S
100057 = MainGetDS: Reread D file error
100058 = MainGetDS: Save S file error
100059 = Απέτυχε το άνοιγμα του αρχείου PRI
100060 = Λάθος στην TConvert
100061 = EsLocation value error
100062 = EsOrganosis value error
100063 = Empty value for ce.EsParastat or could not find value in ce.EsParastat
100064 = Errors inside E.TXT data
100065 = Could not open ESend file for update
100066 = Could not write in ESend file
100067 = cEPAR::InitFromPri() failed
100068 = Δεν υπάρχουν αρκετές άδειες Full Graphics Advanced
100069 = Λάθος μέγεθος υπογραφής στην itaxapi.dll
100070 = SaveClusterFile: Δεν δημιουργήθηκε ο βασικός κατάλογος αρχείου
100071 = SaveClusterFile: Could not open received ZIP file
100072 = SaveClusterFile: SetUnzipBaseDir() error
100073 = SaveClusterFile: GetZipItem(-1) error
100074 = SaveClusterFile: GetTempPath() error
100075 = SaveClusterFile: ForceDirectories() error
100076 = SaveClusterFile: Target already exists and is different
100077 = SaveClusterFile: Could not move received file into save folder
100078 = SaveClusterFile: Incorrect filename in zip
100079 = SaveClusterFile: Zip filename not like key (%s)
100080 = Λάθος εντολή 8192+x
100081 = Post URL format error
100082 = Το κλειδί Taxis για τον ΦΗΜ δεν έχει δηλωθεί
100083 = Only http(s) protocol allowed for Taxis
100084 = TaxisESend() failed
100085 = Filename for QUERY_SEIRA not 19 chars.
100086 = QuerySeira() internal error
100087 = ABPosPrint does not exist
100088 = Could not start ABPosPrint
100089 = Could not save file in userdata
100090 = Save 'any file' error: check logbook
100091 = Can not save cluster file. Missing license.
100092 = End of Z enumeration. Can not take new signature (Casio).
100093 = Could not read received data file
100094 = Internal database not initialized
100095 = Internal database error
100096 = XML save error
100097 = XML compression failed
100098 = Read GZ error
100099 = Failed to open ZIP file
100100 = Failed to set unzip directory
100101 = Failed to read zip item
100102 = Failed to unzip item
100103 = Could not create QR code string
100104 = Not enough data to create QR code
100105 = Cound not find E.TXT in database
100106 = Cound not find E.TXT in disk
100107 = Failed to read E.TXT from disk
100108 = E.TXT contents error
100109 = Failed to create PNG for QR code
100110 = Failed to read into memory created QR code
100111 = FillSessionId() error
100112 = Proxytax (remote) not licensed
100113 = HTTP requests not licensed
100114 = proxysign file not found
100115 = Could not read proxysign file
100116 = Could not write proxysign file
100117 = QueryEline() no (good) parameters
100118 = QueryEline() internal error
100119 = paytoken file not found
100120 = Could not read paytoken file
100121 = Could not read received datafile
100122 = Error in contents of received IssuePayToken request
100123 = Error in contents of IssueDocument command
100124 = GlobalAddAtom() failed
100125 = PostMessage() failed

100126 = TaxSpooler mXML read error
100127 = No root in TaxSpooler XML
100128 = No tag 'tax_eline' tag in TaxSpooler XML
100129 = Could not get MARK (generic Error)
100130 = Error no space to return MARK and/or Url
100131 = SQL error reading mydata
100132 = Not sent to mydata (yet) - try Send
100133 = Could not find key101 in database
100134 = MakeFimasJson() failed
100135 = Save JSON at end of a.txt failed

2xxxxx = Windows socket error xxxxx (unknown source)
     i.e. 210061 = socket error 10061
3xxxxx = Windows socket error xxxxx (generated by client)

Λοιπά error code

Τα υπόλοιπα error code αφορούν το λειτουργικό.
Μπορείτε να βρείτε μια αναφορά εδώ.

Διαδικασία σε περίπτωση προβλήματος υπογραφής

Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα υπογραφής,
 1. Ο TaxSpooler ρωτάει τον χρήστη, "Να εκτυπωθεί το παραστατικό χωρίς υπογραφή;"
 2. Αν ο χρήστης απαντήσει "ΝΑΙ", το παραστατικό εκτυπώνεται με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΦΗΜ xxxxxxxxxx"
 3. Στην επόμενη εκτύπωση, ο TaxSpooler προειδοποιεί πρώτα τον χρήστη ότι υπάρχουν ανυπόγραφα παραστατικά, για τα οποία πρέπει πρώτα να πάρει υπογραφή και να εκδώσει Ζ, και εφόσον ο χρήστης επιβεβαιώσει ότι ο ΦΗΜ βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση βλάβης, τυπώνει πάλι το νέο παραστατικό με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΦΗΜ xxxxxxxxxx"
 4. Σε περίπτωση που η έκδοση μηνυμάτων είναι απενεργοποιημένη (πχ. πολλά τερματικά στο δίκτυο), τα βήματα (1), (2), (3) παραλείπονται, και η εκτύπωση σιωπηλά ακυρώνεται μέχρι και την επισκευή του ΦΗΜ.
 5. Επίσης, για τα βήματα (1...3), εκτός από την ενεργοποίηση έκδοσης μηνυμάτων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, ο TaxSpooler να έχει ανοίξει τον ΦΗΜ, για να διαβάσει τον σειριακό, και να διαπιστώσει το λάθος. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν ανοίγει καν ο ΦΗΜ, ο TaxSpooler δεν θα τυπώσει κανένα παραστατικό, και μέχρι να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία ο ΦΗΜ.
Εφόσον η επιχείρηση είναι Εντατικής τιμολόγησης, συνιστάται η χρήση 2 ΦΗΜ, για fallback.

Μη αναφερόμενες παράμετροι

Μη αναφερόμενες αξίες TaxSpooler.XML
 • AllowOldPrints: allow old reprints (επανάληψη εκτύπωσης): μην αλλάζετε αυτή την αξία, αν δεν είστε σίγουροι ότι το επιτρέπει ο νόμος.
 • CommTimeouts: ομάδα 5 timeout τιμών, διαχωρισμένες με delimiter, για την SetCommTimeouts() για την Casio.
 • QueryNetFramework: bool, default=false. Απαιτείται, αν θέλετε πληροφορίες για τις εγκατεστημένες εκδόσεις Microsoft NET Framework, και οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται από το wmic.
 • RedrawInterval: interval (milliseconds) for redrawing requests grid; default=200.
 • WFProcInterval: interval (milliseconds) of examining requests list; default=200.
 • VirtMaxSignInZ: max.signatures inside a Z, for TEST machines; default is 9990.
 • VirtSignDelay: delay (milliseconds) for 1st TEST port.
 • AllowEditTestName: bool.
Μη αναφερόμενες αξίες Registry
 • TimerSendESTXT seconds

Casio FP700 setup

Serial portsetup:
 • Device Manager > Properties > Port > Advanced > USB transfer Sizes > Receive = 64 Bytes
 • Transmit = 64 Bytes
 • Latency Timer = 1 msec

Αρχεία που καταργήθηκαν

 • portinfo.dat

Windows NTFS size Limits

Maximum file size 16 terabytes
Maximum volume size 256 terabytes
Files per volume
(Either files per disk or files per dir.)
4.294.967.295
However, if more then 300.000 files per directory, Microsoft recommends to disable 8.3 Name Creation:
At command prompt: fsutil.exe behavior set disable8dot3 1

Windows Virtualization

Που υπάρχει: σε Windows Vista ή νεότερο O/S και αντίστοιχους server.

Πότε ενεργοποιείται: όταν χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή (πχ. TaxSpooler) για να γράψετε ή να ενημερώσετε το regsitry ή διάφορα system folders, χωρίς να είστε elevated.

Αντίθετα, όταν χρησιμοποιείτε την ίδια εφαρμογή μόνο για να διαβάσετε κάτι από τα παραπάνω, το virtualization δεν θα συμβεί, με αποτέλεσμα, άλλο αρχείο να γράφετε και άλλο να διαβάζετε.

Πως να προστατευτείτε: ειδικότερα το TaxSpooler UI λαμβάνει υπόψιν του αυτή την συμπεριφορά των Windows, και θα φροντίσει να σας προστατέψει, αρκεί η εφαρμογή TaxSpooler να τρέχει σαν service. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όταν πρόκειται να τρέξετε κάποιο εκτελέσιμο, πρέπει να το τρέξετε elevated.
Κάντε πρώτα δεξί κλικ στο εκτελέσιμο, και επιλέξτε Run as administrator.

Λάβετε επίσης υπόψη σας ότι κατά την εκκίνηση της εφαρμογής για πρώτη φορά, αν τυχόν ξεκινήσει όχι σαν service, εκτελούνται αυτόματα διάφορες ενημερώσεις. Αρα αν ξεκινήσετε την εφαρμογή όχι σαν service, ακόμη κι αν δεν σκοπέυετε να κάνετε αμέσως διάφορες ενημερώσεις, πρέπει να το κάνετε με elevation.

Πως να διορθώσετε ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε:

 1. Σταματήστε την εφαρμογή.
 2. Πάρτε backup και μετά διαγράψτε τα παρακάτω path και ότι δημιουργήθηκε σ αυτά.
 3. Ξεκινήστε πάλι την εφαρμογή λαμβάνοντας υπόψη σας όσα περιγράφονται παραπάνω.
 4. Ελέγξτε ότι δεν δημιουργήθηκαν πάλι τα παρακάτω path. Αλλιώς επαναλάβετε τα βήματα 1-4.

Registry virtualization
HKEY_USERS \ <User SID>_Classes\VirtualStore\Machine\Software\Wow6432Node\INCA Hellas
Program files (x86) virtualization
C:\Users\<username>\AppData\Local\VirtualStore\ProgramFiles (sx86)\INCA Hellas
ProgramData virtualization
C:\Users\<username>\AppData\Local\VirtualStore\ProgramData\<app.path>

Windows 7/8/10 Greek fonts

Τα Ελληνικά δεν εμφανίζονται σωστά στα μενού, στα tab, κλπ.
 • Κάντε τα εξής:
  1. Region & Settings > Administrative language settings > Tab [Administrative] > Change System locale > Select language to use for non-unicode programs: Greek
  2. Κάντε reboot.
 • Αν τα παραπάνω δεν έχουν αποτέλεσμα, δοκιμάστε και το εξής:

  1. Πηγαίνετε ξανά στα regional settings και δηλώστε Select language to use for non-unicode programs: English.
  2. Κάντε backup στο registry.
  3. Μετά το backup, πηγαίνετε στο registry, στο κλειδί HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes και διαγράψτε όλα τα κλειδιά και αξίες που αναφέρουν Greek.
  4. Κάντε reboot.
  5. Πηγαίνετε ξανά στα regional settings και δηλώστε Select language to use for non-unicode programs: Greek.
  6. Κάντε reboot.

Οι παραπάνω ενέργειες δεν αφορούν μόνο τον TaxSpooler, αλλά όλες τις non-unicode εφαρμογές γενικότερα.

Προτιμήσεις εκτυπωτών

Οι εκτυπώσεις μέσα από το User Interface, όπως η επανεκτύπωση, χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις εκτυπωτών (πχ. portrait ή landscape) του χρήστη που έχει κάνει login, ενώ αυτές μέσα από το service, όπως η αρχική εκτύπωση παραστατικού, χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις εκτυπωτών του χρήστη με τον οποίο τρέχει το service, πχ. system account.
Ρυθμίσεις εκτυπωτών login χρήστη
Πηγαίνετε Devices & Printers, επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε, κάνετε δεξί κλικ και επιλέξτε Printing Preferences.

Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο registry, στα κλειδιά HKEY_CURRENT_USER\Printers\DevModePerUser, HKEY_CURRENT_USER\Printers\DevMode2 και HKEY_CURRENT_USER\Printers\Settings.

Ρυθμίσεις εκτυπωτών service
Πηγαίνετε στο registry, στην θέση HKEY_USERS. Εντοπίστε την κλάση του χρήστη που θέλετε, πχ. του system account και πηγαίνετε HKEY_USERS\...user.class...\Printers και μετά στα κλειδιά DevModePerUser, DevMode2 και Settings.
Πρέπει να είναι ίδια με του HKEY_CURRENT_USER, για να έχετε τις ίδιες ρυθμίσεις με τον χρήστη που έχει κάνει login.

Πληροφορίες tab ΦΗΜ

Ο TaxSpooler εμφανίζει την θύρα όπου είναι δηλωμένη ένας ΦΗΜ, μαζί με τα στοιχεία του.

Επιπλέον για ΦΗΜ που υπάρχουν στα αρχεία, αλλά δεν είναι δηλωμένοι σε κάποια θύρα (μέσω κάποιας αντιστοίχισης), τα στοιχεία τους εμφανίζονται με την ένδειξη θύρας Unknown.

Εσωτερική βάση δεδομένων

Χρησιμοποιείται από τον TaxSpooler, για γρηγορότερη ανάσυρση δεδομένων.

Αναδημιουργία για Ζ που δεν υπάρχουν

 • TaxSpooler > Εργαλεία > Ενημέρωση καταλόγου νέα

Ελεγχος integrity

TaxSpooler > Προβολή > Αρχείο εκτυπώσεων > Εσωτερική βάση.

Αναδημιουργία από τα δεδομένα που περιέχει

TaxSpooler > Συγχρονισμός > Επισκευή εσωτερικής βάσης.
 • Στην διάρκεια της διαδικασίας αυτής δεν πρέπει να δίνονται υπογραφές.
 • Η διαδικασία αυτή μπορεί να κρατήσει από 1 λεπτό μέχρι και μερικές ώρες, ανάλογα με το πλήθος των δεδομένων και το hardware, πχ. CPU, disk type, κλπ.

Αναδημιουργία πλήρης

 • Σταματήστε το service και κλείστε το User Interface (κέντρο ελέγχου TaxSpooler).
 • Διαγράψτε το αρχείο {κατάλογος αποθήκευσης}\catalog.db3
 • Εκκινήστε το service.
 • TaxSpooler > Εργαλεία > Ενημέρωση καταλόγου (νέα).
Για κάθε Ζ, στο log καταγράφεται η φράση about to COMMIT TRANSACTION for....
 • Στην διάρκεια της διαδικασίας αυτής δεν πρέπει να δίνονται υπογραφές.
 • Η διαδικασία αυτή μπορεί να κρατήσει από 1 λεπτό μέχρι και μερικές ώρες, ανάλογα με το πλήθος των δεδομένων και το hardware, πχ. CPU, disk type, κλπ.

Εκκίνηση σαν εκτελέσιμο (όχι service)

Συνιστάται να μην ακολουθείτε την μεθοδολογία αυτή παρά μόνο σε λόγους έκτακτης ανάγκης.
 • Ανοίξτε τα services και εντοπίστε το service TaxSpooler.
 • Κάνετε Stop στο service.
 • Διπλό κλικ ή δεξί κλικ και επιλογή properties.
 • Δηλώστε startup type = Disabled
 • Κλείστε τα services.
 • Στην εκκίνηση των Windows ή στο desktop ή όπου αλλού σας βολεύει, δημιουργήστε ένα shortcut προς το πρόγραμμα TaxServer.exe με παράμετρο /console
  Μπορείτε για αυτό το λόγο πχ. να σύρετε το console.bat που βρίσκεται στην θέση c:\program files (x86)\inca hellas\taxspooler στο desktop δημιουργώντας έτσι ένα κατάλληλο shortcut.
 • Προσοχή! Κάθε φορά που κάνετε μια αλλαγή στις παραμέτρους η κονσόλα κλείνει και χρειάζεται να την ξανατρέξετε.

Παραδείγματα βήμα - βήμα

1. TaxSpooler Server Windows 2000. Η εμπορική εφαρμογή τρέχει σε τερματικό με Windows 32/64bit (2K/XP/Vista/Win7/Win8) ή και WFW ή και DOS εφόσον διαθέτει την εντολή net. Εκτύπωση στην θύρα LPT1 του server.
 • Στον server όπου εγκαθίσταται η εφαρμογή TaxSpooler, δημιουργείται ένας εκτυπωτής TaxSpooler συνδεμένος στη θύρα TAXSPL1.
 • Μοιράστε τον εκτυπωτή αυτόν, πχ. με όνομα \\server\taxspool
 • Στο τερματικό term1 κάνετε map τη θύρα LPT2 στον \\server\taxspool:
  net use LPT2 \\server\taxspool
 • Στο TaxSpooler Control center: Διόρθωση > Προτιμήσεις > Login > Αντιστοίχιση εκτυπωτών Windows
  Στο πεδίο Εκτυπωτής Windows συμπληρώστε TaxSpooler, στο πεδίο Τελικός προορισμός συμπληρώστε DEVICE LPT1, στο πεδίο ΦΗΜ συμπληρώστε COM1 (εφόσον ο ΦΗΜ είναι συνδεμένος στη θύρα COM1).
 • Η εμπορική εφαρμογή αποστέλλει την εκτύπωση στην θύρα LPT2. Ο server παραλαμβάνει την αίτηση εκτύπωσης και την υπογράφει. Αποστέλλει την υπογραμμένη εκτύπωση σε ένα, τοπικό προς αυτόν, dot matrix εκτυπωτή, στην θύρα LPT1.
 • Προκειμένου η DOS εφαρμογή να μην καταναλώνει την LPT2 (ή LPT3 ή LPT4 ή ...) μπορεί να στέλνει την εκτύπωση σε ascii αρχείο. Η εφαρμογή TaxSpooler μπορεί να παραλάβει το αρχείο αυτό από οποιοδήποτε drive του δικτύου. Προτιμήστε πάντως ένα drive τοπικό για τον server.
2. TaxSpooler Server Windows 2000. Η εμπορική εφαρμογή τρέχει σε τερματικό με Windows 32/64bit (2K/XP/Vista/Win7/Win8) ή και WFW ή και DOS εφόσον διαθέτει την εντολή net. Εκτύπωση στην θύρα LPT1 του τερματικού.
 • Στον server όπου εγκαθίσταται η εφαρμογή TaxSpooler, δημιουργείται ένας εκτυπωτής TaxSpooler συνδεμένος στη θύρα TAXSPL1.
 • Μοιράστε τον εκτυπωτή αυτόν, πχ. με όνομα \\server\taxspool
 • Στο τερματικό term1 κάνετε map τη θύρα LPT2 στον \\server\taxspool:
  net use LPT2 \\server\taxspool
 • Στο τερματικό term1 μοιράστε ένα τοπικό εκτυπωτή που βρίσκεται στη θύρα LPT1 πχ. με όνομα termpr1. Προκειμένου να μοιράσετε τον εκτυπωτή αυτό, απαιτείται η εγκατάσταση ενός Windows εκτυπωτή. Ο οδηγός του εκτυπωτή που θα εγκαταστήσετε δεν έχει μεγάλη σημασία. Ετσι αν δεν έχετε τον κατάλληλο οδηγό, εγκαταστήστε ένα text generic. Μην κάνετε δοκιμή εκτύπωσης. Αυτό που έχει σημασία είναι να χρησιμοποιεί την θύρα LPT1.
 • Στον server δηλώστε τον εκτυπωτή αυτό, με σύνδεση στην θύρα LPT3 (ή LPT4,5,...):
  net use LPT3 \\term1\termpr1
 • Στο TaxSpooler Control center: Διόρθωση > Προτιμήσεις > Login > Αντιστοίχιση εκτυπωτών Windows >
  Στο πεδίο Εκτυπωτής Windows συμπληρώστε TaxSpooler, στο πεδίο Τελικός προορισμός συμπληρώστε DEVICE LPT3, στο πεδίο ΦΗΜ συμπληρώστε COM1 (εφόσον ο ΦΗΜ είναι συνδεμένη στη θύρα COM1).
 • Στο τερματικό, η εμπορική εφαρμογή αποστέλλει την εκτύπωση στην θύρα LPT2. Ο server παραλαμβάνει την αίτηση εκτύπωσης και την υπογράφει. Αποστέλλει την υπογραμμένη εκτύπωση στην θύρα LPT3, δηλαδή στη θύρα LPT1 του τερματικού term1.

3. TaxSpooler Server Windows 98.
(Καταργήθηκε).
4. TaxSpooler Server Windows 98.
(Καταργήθηκε).

5. TaxSpooler Server Windows 2000. Η εμπορική εφαρμογή τρέχει σε τερματικό Unix. Εκτύπωση σε εκτυπωτή dot matrix ή GDI, των Windows.
Η εφαρμογή Unix πρέπει να αποστέλλει το αρχείο που δημιουργεί σε ένα drive του δικτύου, κατά προτίμηση σε ένα αρχείο τοπικό για τον server.
Μπορεί να το κάνει αυτό, από την πλευρά του Unix, δηλώνοντας το αρχείο ascii σαν συσκευή προορισμού, στην θέση του /dev/lp1.
Μπορεί επίσης να το κάνει αυτό, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό των φίλτρων, και δηλώνοντας σαν συσκευή προορισμού /dev/null.

Ακόμη η εφαρμογή Unix, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό των φίλτρων, μπορεί να στείλει ένα έγγραφο για υπογραφή, να το πάρει πίσω υπογραμμένο, και να το ξαναστείλει σε ένα τοπικό για το Unix εκτυπωτή.

Για το SCO Unix, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή itaxtcp που περιέχεται στον κατάλογο sco_unix της διανομής.
Με την εφαρμογή itaxtcp μπορείτε να στείλετε ένα αρχείο για υπογραφή, και στη συνέχεια να το εκτυπώσετε από ένα - τοπικό προς τον Windows server- dot matrix εκτυπωτή, ή ένα - τοπικό προς τον Windows server- Windows GDI εκτυπωτή, ή να το παραλάβετε πίσω για να το εκτυπώσετε μέσω Unix.
Πως θα στείλετε ένα αρχείο για εκτύπωση στον Windows server, αφού εγκαταστήσετε το πρόγραμμα itaxtcp: χρησιμοποιήστε το text αρχείο model.text που περιέχεται στον κατάλογο sco_unix της διανομής, αφού κάνετε τις κατάλληλες τροποποιήσεις. lpadmin -p myprinter -i model.txt -v /dev/null
enable myprinter
accept myprinter
Και στη συνέχεια:
lp -d myprinter

6. TaxSpooler Server Windows 2000. Η εμπορική εφαρμογή τρέχει σε τερματικό Unix. Εκτύπωση σε εκτυπωτή dot matrix του Unix.
Για να πάρετε μια εκτύπωση πίσω στο Unix, θέστε στον server, στην Αντιστοίχιση εκτυπωτών Windows, στο πεδίο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ την αξία TCPBACK. Το παράδειγμα παρακάτω είναι βασισμένο στο standard interface του SCO openserver 5.0.5:
Χρησιμοποιούμε ελαφρά τροποποιημένο το φίλτρο του SCO Unix.
Προσέξτε την γραμμή 941 στο script.
Με κόκκινο χρώμα είναι το πλήρες όνομα (full pathname) του itaxtcp, με μπλε το όνομα - θα μπορούσε να είναι η IP διεύθυνση - της μηχανής Windows όπου βρίσκεται ο ΦΗΜ, με πράσινο το string με το οποίο η μηχανή Windows αναγνωρίζει την αίτηση (για το παράδειγμα με -iUnix, η μηχανή Windows περιμένει ένα εκτυπωτή Windows με όνομα Unix), και με πορτοκαλί είναι το όνομα ενός logbook για να παρακολουθείτε τυχόν λάθη στην επικοινωνία. To τελευταίο δεν είναι απαραίτητο. Θα μπορούσατε να δηλώσετε 2>/dev/null αντί γι αυτό.

Ας υποθέσουμε ότι το script ονομάζεται myscript και ότι θα δημιουργήσετε τον εκτυπωτή tax1 που θα τυπώνει στην /dev/lp0. Στη γραμμή διαταγής, δίνετε:
/usr/lib/lpadmin -p tax1 -i myscript -v /dev/lp0
enable tax1
accept tax1

και στη συνέχεια για να εκτυπώσουμε το αρχείο myfile:
lp -d tax1 myfile

Windows Service

Για να διαγράψετε τυχόν αιτήσεις σε εκκρεμότητα:
 1. Κλείστε το service του TaxSpooler.
 2. Κλείστε το User Interface (Κέντρο Ελέγχου TaxSpooler).
 3. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν process με την ονομασία Tax....exe
  Αν υπάρχουν, τερματίστε τα.
 4. Διαγράψτε ό,τι υπάρχει στον Κατάλογο προσωρινών αρχείων (default = C:\ProgramData\INCA Hellas\taxspooler\PsTemp)

Μεταφορά σε άλλον υπολογιστή (άδειες)

Χρειάζεται να μεταφέρετε το αρχείο taxdata.lic που βρίσκεται στον κατάλογο c:\programdata\inca hellas\taxspooler.

Σε παλιότερες εκδόσεις το αρχείο ονομάζεται data.lic.
Σε ακόμη παλιότερες εκδόσεις το αρχείο βρίσκεται στον κατάλογο c:\program files (x86)\inca hellas\taxspooler.