MyDataSpooler - Ιστορικό

Χρησιμοποιείτε πάντα την τελευταία διαθέσιμη έκδοση.
2.0.3.23
 • Εργαλείο ανεύρεσης λεκτικών στην εμφάνιση/διόρθωση εγγραφής.
 • Προσθήκη λεκτικού γρήγορης συμπλήρωσης quick fill.
 • Προσθήκη λειτουργίας αντιγραφής στην αντιστοίχιση import.
 • Ανοιγμα URL απάντησης myDATA.
2.0.3.22
 • Υποστήριξη ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, αυτόματη συμπλήρωση κωδικού VAT_364, VAT_365 στο ascii import.
2.0.3.21
 • Υποστήριξη αυτόματης ανάγνωσης (asii files) Εξόδων.
 • Κατηγοριοποίση πηγής σε Εσοδα/ Εξοδα.
 • Υποστήριξη αυτόματης ανάγνωσης (asii files) Επωνυμίας και Διεύθυνσης εκδότη, για τα Εξοδα.
2.0.3.20
Καταργήθηκε
2.0.3.19
 • Μεταφορά στοιχείων counterpart από TaxSpooler.
 • Bug fix: can not delete additional sources.
 • Bug fix: can not post-send TaxSpooler originated records without license.
2.0.3.18
 • Επανάληψη αποστολής αποτυχιών για ορισμένα λάθη της πλατφόρμας myDATA, πχ. server error 500, κλπ.
 • Bug fix: import/ export αρχείων στην αντιστοίχιση ascii.
2.0.3.17
 • Αντιστοίχιση βάσει αρχικού είδους εντύπου και σειράς (πρώτα ελέγχεται η σειρά και μετά ο γενικός κανόνας).
2.0.3.16
 • Νέο κουμπί [Populate] στην αντιστοίχιση ascii (πατήστε για να γεμίσει ο πίνακας με default τιμές).
 • Γρηγορότερη επεξεργασία σε μεγάλους όγκους δεδομένων (loading).
2.0.3.15
 • Προσαρμογή στην έκδοση 1.0.7 των προδιαγραφών.
 • Ορθός υπολογισμός UID.
2.0.3.14
 • Δημιουργία Database backup. (Για να κάνετε επαναφορά του Backup θα χρειαστείτε το Microsoft SQL Server Management Studio).
 • Δυνατότητα προβολής στατιστικών πλήθους/ αξίας για αρχεία E.TXT στο δίσκο.
2.0.3.13
 • Καλύτερη διαχείριση συγκέντρωσης εγγραφών λιανικής, μέσω cache.
2.0.3.12
 • Βελτιώσεις στο UI.
 • Περισσότερες καταγραφές λάθους, σε περίπτωση συστημικού λάθους (πχ. πρόβλημα στην επικοινωνία).
 • Υποστήριξη POST timeout.
 • Ασφάλεια Single POST (ο χρήστης μπορεί με μεγαλύτερη ασφάλεια να κάνει Αποστολή, ενώ το service τρέχει).
 • Δυνατότητα προβολής των ρυθμίσεων (Προτιμήσεις) χωρίς Administrator elevation, και αντίστοιχα χωρίς μεταβολές.
2.0.3.8
 • Λιγότερη ενασχόληση με το PHP, όταν δεν είναι απαραίτητο.
2.0.3.7
 • Μήνυμα στο desktop σε περίπτωση έλλειψης μονάδων, αλλά μόνο για επίσημο λογαριασμό.
 • keypress: υποστήριξη μικρών/ κεφαλαίων στις διάφορες λειτουργίες που ήδη υπήρχαν.
 • Στην περίπτωση μετακίνησης input αρχείων, διαγράφει κενούς καταλόγους Ζ.
 • Bug fix: απουσία dll από το setup.
2.0.3.6
 • Αλλαγές στο .XSD.
2.0.3.5
 • Bug fix: σε ορισμένες περιπτώσεις με Local Proxy, η επικοινωνία κολλούσε, όταν η απάντηση ήταν ακριβώς 256 bytes.
 • Αλλαγές στο .XSD.
2.0.3.4
 • Μήνυμα στο desktop σε περίπτωση έλλειψης μονάδων.
 • 1200 sec. timeout στο αυτόματο report.
2.0.3.3
 • Bug fix: δεν σώζει τον Αριθμό Υποκαταστήματος Taxis εκδότη.
 • Bug fix: missing installation file.
2.0.3.2
 • Υποστήριξη νέων .XSD της ΑΑΔΕ.
 • Πολλαπλές πηγές εισαγωγής (εφαρμόζονται όλες).
 • Συγκέντρωση Λιανικής κατά μήνα (9...12 του 2021).
2.0.2.10
 • Ανεύρεση παραστατικού, σε όλο το φάσμα ημερομηνιών.
 • Ανεύρεση εγγραφής με Id.
2.0.2.9
 • Δυνατότητα εκκαθάρισης ΑΦΜ στην λιανική.
 • Μη αυτόματη αποστολή εγγραφών χωρίς τύπο παραστατικού (αν αποσταλούν η πλατφόρμα συμπληρώνει αυτόματα τον πρώτο κωδικό στη σειρά).
2.0.2.8
 • Διάφορα bug fixes στο UI.
2.0.2.7
 • Εμφάνιση παραστατικών ανά μήνα ή ανά ημέρα.
 • Υποστήριξη πεδίων αντισυμβαλλόμενου (counterpart) στην ανάγνωση ascii.
 • Διαγραφή ολόκληρου του αρχείου, ή μόνο του πρώτου μήνα.
2.0.2.6
Αποσύρθηκε

Πολλές φορές δεν εμφανίζει την ένδειξη 'Ετοιμη ΝΑΙ' παρά μόνο μετά από refresh.

2.0.2.5
Αποσύρθηκε

Πολλές φορές το πρόγραμμα δεν ξεκινάει, γιατί λείπει μια dll.
Κατεβάστε την επόμενη έκδοση.

2.0.2.4
 • Διάφορα bug fixes, στην ανάγνωση αδειών.
2.0.2.3
 • Bug fix: αξία πεδίου για παράληψη, 99 (ήθελε 100).
2.0.2.2
 • Αυτόματη επανάληψη αποστολής σε "Unexpected technical error".
2.0.2.1
 • Bug fix: υποστήριξη πεδίου #28 σε ascii import με βάση το είδος παραστατικού κατά ESEND.
2.0.2.0
 • Περιγραφές στα πεδία ascii, στο preview.
 • Zoom πάνω στις εγγραφές ascii, στο preview.
2.0.1.0
 • Περισσότεροι έλεγχοι στο κουμπί Δοκιμή (κεραυνός).
 • Επιθεώρηση εγγραφής από ΦΗΜ, zoom και στον κατάλογο μετακίνησης.
 • Preview ascii: ολόκληρο το αρχείο.
 • Προστασία εκκίνησης διπλότυπου (2ο instance).
 • Αυτόματη ονομασία σειράς σε "0" όταν δεν έχει δηλωθεί.
 • Υποστήριξη για παρακράτηση.
 • Αιτία εξαίρεσης ΦΠΑ.
 • Μέθοδος πληρωμής: overwrite αντιστοίχισης όταν δηλωθεί και σαν πεδίο ascii.
 • Cleanup old files (logs).
1.0.12.5
 • Περισσότερες ενδείξεις κατάστασης automation.
 • Δυνατότητα παράλειψης του μηνύματος Δεν έχει ορισθεί μετακίνηση πηγαίων αρχείων.
 • Δυνατότητα καταγραφής κάθε λάθους στην ανάγνωση ascii αρχείων.
1.0.12.4
 • Τεχνικές περιγραφές πεδίων, μέσα σε παρένθεση, όπως αναφέρονται στο myDATA (XML).
 • Ενεργοποίηση πλήκτρου [Αναδημιουργία Συνόλων] στην επεξεργασία εγγραφής.
 • Αλλαγές στην διαχείριση Λιανικής.