Βοήθεια για το πρόγραμμα MyDataSpooler

◀ Οδηγίες

Ανοιγμα αρχείου CSV με το πρόγραμμα Microsoft Excel

Ακολουθείστε τις εικόνες, και τα σχόλια:

  • Επιλογή αρχείου...

  • Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
    Μορφοποίηση στήλης δεδομένων = Κείμενο