TaxSpooler server Παλιές εκδόσεις - Ιστορικό

TaxSpooler > Μεταβολή > Αδεια πρατηρίου/ παρακράτηση.

TaxSpooler 2.4.9.x

2.4.9.27
 • Επεξεργασία διαφόρων HTTP status code στην υποβολή S.TXT.
 • Κουμπί Ηλεκτρονική διαβίβαση Taxis, στην μπροστινό πάνελ.
 • Επιλογή Devices & Printers στο μενού Εργαλεία.
 • Επιλογή Windows Services στο μενού Εργαλεία.
 • Επιλογές Start/Stop service στο μενού Ρύθμιση > TaxSpooler service.
 • Πληροφορίες τελευταίου Ζ μέσα από την Ηλεκτρονική Διαβίβαση Taxis.
 • Bug fix. Σε ορισμένες περιπτώσεις το Station Id και Proxy Id εμφανίζεται σαν 0.
 • Bug fix: Να μην βγαίνει το μήνυμα. Λάθος στον σειριακό για την VIRTx.
 • Βελτίωση ανταπόκρισης μετά τις διορθώσεις σε XML e-invoice (δεν χρειάζεται επανεκκίνηση server).
 • Υποστήριξη χρήσης τελευταίου πρωτοκόλλου SSL/TLS για διάφορες επικοινωνίες https://.
 • Safeguard ημερομηνίας απέναντι στην μαζική εκτύπωση παραστατικών από την προβολή.
 • Bug fix: Enable/Disable SID license.
 • Δυνατότητα reset Station Id.
Bug που έχουν αναφερθεί:
 • Αυτόματο Ζ σε ορισμένη ώρα.
2.4.9.26
 • Καταγραφή λαθών στην δημιουργία εκτυπώσεων με native GDI functions.
 • Δημιουργία webhead5.txt όταν λείπει (Ηλεκτρονική τιμολόγηση).
 • Ελεγχος αποστολής σε Taxis και λοιπά URL, για περιπτώσεις self issued certificate, certificate revocation, κ.α.
 • Ελεγχος Database Operation on same computer (να μην τρέχει σε δικτυακά drive).
 • Δυνατότητα δήλωσης "ALL" στην θέση της ΕΑΦΔΣΣ, για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
2.4.9.25
 • Μεγαλύτερη ταχύτητα στην επικοινωνία με τρίτες εφαρμογές.
Ήδη διαθέσιμα από την 24.
 • Δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων, χωρίς λεκτικό εντοπισμού.
 • Δυνατότητα χωριστών backup folder ανά ΕΑΦΔΣΣ.
Ήδη διαθέσιμα από την 23.
 • Καλύτερη ανταπόκριση του UI στο ξεκίνημα, όταν υπάρχει θέμα επικοινωνίας.
 • Διάφοροι έλεγχοι λαθών (πχ S/N) στην δήλωση ΕΑΦΔΣΣ.
 • Δυνατότητα χωριστών backup folder ανά ΕΑΦΔΣΣ.
2.4.9.24
Καταργήθηκε
2.4.9.23
Καταργήθηκε
2.4.9.22
 • Πληροφορίες για τα ZIP σε αναμονή (backup μέσω iForm).
 • UI: Κρατάει τις επιλογές TAB στο zoom παραστατικού.
 • UI: Δυνατότητα Refresh στην λίστα απεσταλμένων Ζ.
 • Report παραστατικών: fix 1 extra γραμμή για κάθε Z.
 • Περισσότρες πληροφορίες στον έλεγχο σωστής παραμετροποίησης του ABPosPrint.
 • Υποστήριξη άδειας #345.
2.4.9.21
 • Retry rename ‘.t’.
 • Delete old ‘.t, exclude from ‘files older then….’.
 • Επανεκκίνηση αποστολής πληροφοριών συστήματος (wmic).
 • Αντιστοίχιση είδους καυσίμου, πχ. “ΑΠΛΗ” αντί για #10 (95 RON).
 • Παράμετρος QueryNetFramework για λήψη πληροφοριών εγκατεστημένων εκδόσεων Microsoft NET Framework, όταν οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται από το wmic.
 • Δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι 57 χαρακτήρων στο σύνθετο πεδίο Αριθμός Κάρτας Αποδείξεων Πελάτη και μέχρι 37 χαρακτήρων στο σύνθετο πεδίο Σειρά Θεώρησης του E.TXT.
 • Δυνατότητα διαχείρισης των παραμέτρων αντιστοίχισης παραστατικού, από μακριά.
 • Αυτόματη ενημέρωση cluster client σε αλλαγές του server από αυτόματη ενημέρωση παραμέτρων.
 • Windows 10 UI bug fix: μετά από minimize, το UI δεν ζωγραφίζεται σωστά.
 • Επαναφορά UI resize.
2.4.9.20
 • Υποστήριξη overwrite all στο clustering.
 • Περισσότερες λεπτομέρειες στην καταγραφή λαθών, στην ενημέρωση της εσωτερικής βάσης.
 • Bug fix: Maximize UI must be forbidden.
 • Bug fix: αποστολή e-invoice.
2.4.9.19
Καταργήθηκε
2.4.9.18
 • Διατήρηση παλιάς ημερομηνίας στην εισαγωγή άλλου αρχείου παραμέτρων.
 • Bug fix: αποστολή e-invoice σε γκρουπ, για ένα μοναδικό αρχείο.
2.4.9.17
 • Καταγραφή για capture από νωρίς, ακόμη και για αρχεία που απορρίπτονται στην Β φάση.
2.4.9.16
 • Πληροφορίες "είδος εντύπου, σειρά, αριθμός, ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, αξία", στην λίστα παραστατικών.
 • Πληροφορίες διάρκειας (ms) λήψης υπογραφής.
 • Πληροφορίες (zoom εγγράφου) logbook.
 • Ασφαλής διαγραφή αρχείων στις επικοινωνίες tcp/ip, να μην μαζεύονται σκουπίδια.
 • Ευκρινέστερη εμφάνιση αδειών cluster, κλπ.
 • Πληροφορίες πλήθους παραστατικών. σε κάθε επίπεδο ημερομηνιών/ ΕΑΦΔΣΣ/ Ζ.
2.4.9.15
 • Δυνατότητα έκδοσης Ζ από cluster client.
2.4.9.14
 • Δυνατότητα χρήσης λεκτικού ALL (catch all) στην ηλεκτρονική τιμολόγηση.
 • Αντιμετώπιση μηνύματος "μη ενημερωμένος κατάλογος" για την περίπτωση που πράγματι δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα Ζ ούτε στην βάση, ούτε στον δίσκο.
 • Πληροφορίες πλήθους εγγραφών στις πληροφορίες εντύπων.
2.4.9.12
 • Ανεύρεση στοιχείων στις "πληροφορίες συστήματος" με κουμπί ή με το ctrl-F.
 • Περισσότερες πληροφορίες στο log, για την περίπτωση που το ρολόι της ΕΑΦΔΣΣ δείχνει πίσω από το τελευταίο Ζ.
 • Προσθήκη πληροφοριών NET Framework στις πληροφορίες συστήματος.
 • Πληροφορίες logfiles, ακόμη κι όταν δεν τρέχει το service.
 • Export S.TXT.
 • Κινήσεις ημέρας στις πληροφορίες Ζ.
 • Ελεγχος ανοίγματος Devices and Printers και Services, μόνο για τοπική σύνδεση.
 • Το βοηθητικό πρόγραμμα Test machines, ακολουθεί τις αλλαγές παραμετροποίησης, για νέα θέση αρχείων.
 • Διαχείριση αντιγράφου ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ σε ειδικές περιπτώσεις.
 • Το πεδίο "Ανάλυση σύνθετων" αποκτά προκαθορισμένη αξία "ΝΑΙ".
 • Πληροφορίες version, ακόμη κι όταν δεν τρέχει το service.
 • Αυτόματη αναβάθμιση με πακέτο, χωρίς να επηρεάζονται οι ρυθμίσεις ascci και windows printers.
2.4.9.11
 • TaxSpooler αντιμετώπιση μηνύματος μη ενημερωμένος κατάλογος για ελλείποντες καταλόγους (μεταφορά από άλλο W/S).
 • Υποστήριξη GDPR στα κλειδιά taxis.
 • Αναλυτική εγγραφή στο log, για περιπτώσεις terminate on startup.
 • Log λεπτομερειών στην μεταφορά αρχείων. Επιτυχής και ανεπιτυχής.
 • Αντικατάσταση localtime() στην διόρθωση θερινής ώρας στους Casio FP700.
 • Σημαντικές αλλαγές στην διαχείριση load balancing.
 • Καταγραφή λαθών PDH error codes (performance data).
 • Ενημέρωση του χρήστη για αιτίες μη εκκίνησης.
 • Extend license missing - περισσότερες πληροφορίες.
 • Γρηγορότερη ανταπόκριση στο User Interface.
 • Ανανεωμένο UI για εκκίνηση/παύση service, και desktop mode, εκτυπωτές και υπηρεσίες συστήματος.
 • Bug fix, ξένο νόμισμα λεκτικό 0#.
2.4.9.10
 • Ενημέρωση για πρόβλημα στο backup μέσω TaxCenter.
2.4.9.9
 • Αυτόματη διαχείριση 2 ή περισσότερων S.TXT σε αναμονή (λόγω μη αποστολής του προηγούμενου).
 • Report Κωδικός/Λίτρα καυσίμου.
 • Καλύτερη διαχείριση διακοπών και καθυστερήσεων δικτύου (TCP/IP) στο UI.
 • Αντιμετώπιση μηνύματος "24 ώρες πέρασαν από την λήψη της πρώτης υπογραφής. Πρέπει να πάρετε Ζ για να συνεχίσετε", σε επίπεδο driver.
 • Αντιμετώπιση long answer (error) από taxis στην υποβολή S.TXT.
 • Αυτόματη αποθήκευση προτιμήσεων, στην προβολή αρχείου.
 • Ενημέρωση καταλόγου (νέα): μήνυμα τέλους εργασίας.
 • Bug fix: ενημέρωση καταλόγου (νέα) - σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ολοκλήρωνε.
2.4.9.8
 • Δυνατότητα drag & drop στο UI, και Προβολής πηγαίων, E.TXT και S.TXT αρχείων.
 • Διπλή προβολή στα S.TXT, (1) ως έχει και (2) μεταφρασμένο.
 • Δυνατότητα διαγραφής backup request.
 • Πιο σωστή παρουσίαση των πληροφοριών ΕΑΦΔΣΣ.
 • Επέκταση ορίων διαφοράς ώρας ΕΑΦΔΣΣ σε 999 λεπτά.
 • Αντιμετώπιση σκουπιδιών στο backup.
 • Επιλογή TAXIS web page (με δυνατότητα μελλοντικής αλλαγής).
 • Αντιστοίχιση Αδειας Πρατηρίου σε ΑΦΜ.
2.4.9.7
 • Δυνατότητα μεταφοράς παραμέτρων στην επιλογή Update another TaxSpooler.
 • Χωριστή προβολή στο zoom Ε.ΤΧΤ: πεδία αμετάφραστα και μεταφρασμένα.
 • Δυνατότητα άμεσης λήψης upgrade σε περιβάλλον cluster server-client.
 • Επιλογές θεμάτων τοπικά, και μέσω web.
 • Δυνατότητα να μην λαμβάνονται αυτόματα τα προηγούμενα Ζ, όταν λείπουν από τον δίσκο.
 • Αλλαγή συμπεριφοράς, για ορισμένα κενά πεδία (βλέπε λόγους κατάργησης της 2.4.9.6).

2.4.9.6
Καταργήθηκε Στέλνει κενά ορισμένα από τα πρόσθετα πεδία των ΠΟΛ 1166/1167/1195. Ενώ αυτό, τεχνικά δεν είναι παράβαση των οδηγιών, δημιουργεί ένδειξη λάθους κατά την υποβολή του S.TXT,
 • Αυτόματο άνοιγμα αρχικού instanse UI, αν ο χρήστης προσπαθήσει να το τρέξει 2η φορά.
 • Ελεγχος απαίτησης Admin/Elevation για εγκατάσταση upgrade.
 • Μεταφορά αρχικών παραμέτρων που λείπουν, κατά το upgrade.
 • Δυνατότητα εισαγωγής πακέτου upgrade, από τοπικό αρχείο.
 • Συμπερίληψη στοιχείων σχετικού παραστατικού ακυρωτικού, όταν λείπουν κάποια πεδία (ή και όλα).
 • Μήνυμα Διαφορά στην έκδοση TaxTestMa...
  Το μήνυμα, εκτός ότι είναι ενοχλητικό, δεν επηρεάζει την λειτουργία του TaxSpooler.
  Για να σταματήσει να εμφανίζεται:
  Κατεβάστε το TaxTestMa.exe και αντικαταστήστε το υπάρχον στην θέση εγκατάστασης του TaxSpooler:
  c:\program files (x86)\Metafuture\taxspooler\
2.4.9.5
Καταργήθηκε
 • Αύξηση ορίου χαρακτήρων ΑΦΜ σε 15 χαρακτήρες: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do#item_11
 • Φίλτρο προορισμού στην επανάληψη επεξεργασίας Ε.ΤΧΤ για ηλεκτρονικά τιμολόγια.
 • Πληροφορίες σχετικού παραστατικού όταν λείπει η σειρά.
 • Bug fix: διαχείριση σχετικού παραστατικού στα ακυρωτικά, χωρίς σειρά.
 • Bug fix: προβολή παραμέτρων ώρας ΦΗΜ σε remote συνδέσεις.
 • Bug fix: UI “Ρυθμίσεις”.
2.4.9.4
Καταργήθηκε
 • Εφαρμογή συμπληρωματικών οδηγιών για την ΠΟΛ 1195 / 2018.
  Καταργήθηκαν τα βοηθητικά πεδία 34 και 35 (σχετ. με ακυρωτικό) στην γραμμή Ε.ΤΧΤ.
 • Ελεγχος ορθογραφίας κατά την δήλωση ΕΑΦΔΣΣ, για να μην δηλώνεται πχ. NET1 με Ελληνικά.
 • Default αξία IP στην δημιουργία ΕΑΦΔΣΣ.
 • Δυνατότητα αποστολής Ηλ.Τιμολογίου χωρίς email.
 • Περισσότερες λεπτομέρειες καταγραφής για πρόβλημα αποστολής Ηλ.τιμολογίου.
 • Διορθώσεις περιγραφής παραστατικών βάσει νέων ΠΟΛ.
 • Αυτόματος τύπος ΤΧΤ για δοκιμαστικές εκτυπώσεις VISUAL.
 • Υποστήριξη αλλαγής ώρας από proxyweb μέθοδο αποστολής σε Taxis.
 • Bug fix: πληροφορίες καταλόγου στις ΕΑΦΔΣΣ (string id).
2.4.9.3
Καταργήθηκε
 • Πλήρης υποστήριξη ΠΟΛ 1166, 1167, 1195 / 2018.
  Ανάλογα με τον τύπο της ΕΑΦΔΣΣ, η υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει μόνο ειδοποίηση για διαφορά ώρας ρολογιού, και όχι αυτόματο συγχρονισμό.
 • Αύξηση χρόνου αναμονής για ανάγνωση πληροφοριών συστήματος, στα 3 λεπτά.
 • Δυνατότητα διαγραφής προηγούμενων πληροφοριών συστήματος, από την κονσόλα.
 • Αυτόματη διαγραφή παλιών πληροφοριών συστήματος, για κλειδιά που καταργήθηκαν.
 • Συγκέντρωση πληροφοριών με αντιμετώπιση κλειδώματος wmic σε περιβάλλον Windows 7.
 • Νέες ρυθμίσεις χρονομέτρησης συλλογής πληροφοριών συστήματος.
 • Αυτόματη εκκαθάριση προσωρινών αρχείων σε αποτυχία Ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 • Δυνατότητα reset του αριθμού Ζ, σε μηχανές TEST.
 • Επισκευή εσωτερικής βάσης δεδομένων μέσω UI.
 • Bug fix: UI focus σε invisible objects.
2.4.9.2
Καταργήθηκε
 • Καταγραφή ερωτήματος wmic σε μόνιμο αρχείο (για έλεγχο).
 • Διόρθωση λάθους μηνύματος για lock, στην λήψη πληροφοριών συστήματος.
2.4.9.1
Καταργήθηκε
 • Πλήρης υποστήριξη ΠΟΛ 1166 & 1167 / 2018.
  Ανάλογα με τον τύπο της ΕΑΦΔΣΣ, η υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει μόνο ειδοποίηση για διαφορά ώρας ρολογιού, και όχι αυτόματο συγχρονισμό.
 • Υποστήριξη συγχρονισμού ώρας από well known URL.

2.4.9.0
Καταργήθηκε

TaxSpooler 2.4.8.x

2.4.8.6
Επόμεμη έκδοση.
 • Αναβάθμιση curl σε 7.61.1
 • Πληροφορίες έκδοσης curl.
 • Καλύτερος χειρισμός διακοπής επικοινωνίας αφού ληφθεί "εξ ολοκλήρου" μια αίτηση υπογραφής.

2.4.8.5
Επόμεμη έκδοση.
 • Νέα μέθοδος υπολογισμού χρόνου ωρίμανσης για τις πληροφορίες συστήματος.
 • Εγγραφή στο log για αίτηση έκδοσης Ζ από συνεργαζόμενη εφαρμογή.
 • Εγγραφή στο log για αίτηση έκδοσης Z, όταν ακυρώνεται από αναμονές ανυπόγραφων POS.
 • Bug fix: στην προβολή αρχείων Ζ εμφάνιζε περισσότερες ημερομηνίες από τις πραγματικές.
 • Περισσότερες πληροφορίες για document request error (taxis κλπ).
 • Περισσότερες πληροφορίες στα λάθη Ε.ΤΧΤ (διάφορες αξίες).
 • Διόρθωση προτεινόμενου URL για αποστολή στο TAXIS.
 • Αυτόματος συγχρονισμός ώρας O/S από το TAXIS.

2.4.8.4
Επόμεμη έκδοση.
 • Διορθώσεις UI. Διαστάσεις comboBox όταν αλλάζουν πλάτος οι στήλες σε ΕΑΦΔΣΣ-Μηχανές, taxcenter-proxydata, Βοηθητικά - παρακολούθηση αρχείων.
 • Δυνατότητα enable/disable μιας ΕΑΦΔΣΣ, ώστε να προετοιμάζεται κατάλληλα μια εγκατάσταση και να ενεργοποιείται όταν χρειάζεται.

2.4.8.3
Επόμεμη έκδοση.
 • Προσθήκη λειτουργίας Επανερώτηση πληροφοριών στην προβολή.
 • Επέκταση λειτουργίας Επανερώτηση πληροφοριών σε remote μηχανές.
 • Προσθήκη λειτουργίας Test TaxCenter (μεταβολή > Προτιμήσεις > Login > Επικοινωνίες > TaxCenter > Test)
 • Ελεγχος λαθών Ζ για s.txt (ακόμη και για ελλείποντα).
 • Πληροφορίες τοπικής εγκατάστασης (ονομασία καταστήματος) στην κεντρική οθόνη του UI.
 • Οι πληροφορίες για αποστολή Ηλεκτρονικών τιμολογίων, λαμβάνουν υπόψη τους τον proxy.
 • Η αυτόματη λήψη αδειών FGA, λαμβάνει υπόψη της τον proxy.
 • Ελεγχος μήκους γραμμής για διάφορες επικοινωνίες με taxis (μπορούσε να μπλοκάρει διάφορες επικοινωνίες).

2.4.8.2
Επόμεμη έκδοση.
 • Διαχείριση λαθών στην εμφάνιση πληροφοριών συστήματος.
 • Συγκριτικό ιδιότητες.

2.4.8.1
Επόμεμη έκδοση.
 • Προσθήκη στα Βοηθητικά, "πρόσθετες ιδιότητες".
 • Εμφάνιση "πρόσθετες ιδιότητες" στην Προβολή > Πληροφορίες συστήματος, και στις πληροφορίες WEB.

2.4.8.0
Επόμεμη έκδοση.
 • Πληροφορίες (ασύγχρονου) backup.
 • TaxMail4 update για υποστήριξη proxy.
 • Alert για αποτυχία backup.
 • Δυνατότητα εγκατάστασης/απεγκατάστασης iProcInfo.
 • Ανεύρεση ιδιότητας βάσει περιγραφής.
 • Προσθήκη πληροφοριών παραμετροποίησης TaxSpooler στις πληροφορίες συστήματος.
 • Πληροφορίες ιστορικού.
 • Επεξήγηση για το Πεδίο [Είδος Παρ/κού] λάθος.

TaxSpooler 2.4.7.x

2.4.7.6
 • Καταγραφή log, για διάφορες περιπτώσεις απόρριψης επικοινωνίας με socket.
 • Πληροφορίες e-invoice bucket, και καταγραφή επικονωνιας.
 • Δυνατότητα reset ‘sending’ status στην ηλεκτρονική τιμολόγηση.
2.4.7.5
 • Πληροφορίες taxis setup ακόμη και αν η βάση δεν είναι διαθέσιμη.
 • Επεξήγηση για αδυναμία εισαγωγής signature στο αρχείο PRN.
 • Μετακίνηση επιλεγόμενων αρχείων σε άλλο Η/Υ.
 • Δυνατότητα διαγραφής εγγραφών από πληροφορίες cluster, για να μην εμφανίζεται το μήνυμα "πολλαπλά station id" για παλιά workstation στο δίκτυο.
 • Δυνατότητα εισαγωγής αδειών ενώ γίνεται επανεκκίνηση.
2.4.7.4
 • Ελεγχος προβλημάτων συλλογής πληροφοριών επιδόσεων.
 • Ελεγχος αρχείων D/S.TXT (Προβολή αρχείων Ζ > Ελεγχος).
 • Ομαλότερη ροή πληροφοριών απομακρυσμένου logbook.
 • Καλύτερη διαχείριση μηνυμάτων που "ωριμάζουν" για να μην προκαλείται κόλλημα σε νεότερες εργασίες.
 • Να μην δημιουργείται το αρχείο proxydata.dat κενό.
 • Disk space info/ κονσόλα στο TaxCenter.
 • Αυτόματη εκκίνηση βοηθητικών, σε κατάσταση κονσόλας.
 • Προβολή πληροφοριών διεργασιών σε 24ωρη βάση (iprocinfo).
 • Επαναληπτικές προσπάθειες να ανοίξει η βάση δεδομένων σε περίπτωση αρχικής αποτυχίας.
 • Καλύτερη διαχείριση μνήμης για το user interface.
 • Bug fix: επεξεργασία γραμμής στο μέσον του κειμένου/Taxis.
2.4.7.3
Beta
2.4.7.2
 • Πληροφορίες για τα πολλαπλά proxyid, πατώντας το κουμπί Info.
 • Default αξία για ABPosPDFHandle σε 'delete'.
 • Bug fix: Σύγκρουση στην δημιουργία αρχείου + folder proxydata.
 • Αντιμετώπιση κατάστασης όπου δημιουργούνται αρχεία με κενή την τελευταία γραμμή στον κατάλογο db3index.
 • Δυνατότητα copy & paste στις εγγραφές για ΕΑΦΔΣΣ ascii/win printers.
 • Ελεγχος για διπλοεγγραφές στις ΕΑΦΔΣΣ ascii/win printers.
 • Κατάργηση χρήσης iUpdate και unregister iUpdate για ήδη υπάρχουσες εγγραφές.
Αλλαγές ήδη διαθέσιμες από την 2.4.7.1
 • Μείωση κυκλοφορίας αρχείων cluster στο δίκτυο.
 • Aξία default για ABPosPDFHandle σε delete.
 • Διαγραφή παλιών μηνυμάτων σε αναμονή (παλιότερα από 120 sec).
 • Διατήρηση πληροφοριών συστήματος για 10 μέρες (παραμετρικό).
 • Αντιμετώπιση κατάστασης, Σε περιβάλλον cluster όταν στον server δεν έχει εγκατασταθεί το ABPosPrint ενώ στους client υπάρχει, δημιουργούνται χιλιάδες αρχεία στον κατάλογο PSTEMP.
2.4.7.1
Καταργήθηκε
2.4.7.0
Καταργήθηκε

TaxSpooler 2.4.6.x

2.4.6.28
 • Προσθήκη νέων timeouts σε μηχανές Micrelec, για αντιμετώπιση ορισμένων καταστάσεων κολλήματος.
 • Αφαίρεση κλήσεων random από threads (προκαλούσε πρόβλημα σε Windows 10).
 • Πληροφορίες για όμοια proxy ID σε cluster client.
 • Πληροφορίες για όμοια ABPosPrint ID σε cluster client.
 • Αναβάθμιση της iTaxApi.dll.
2.4.6.27
 • Προσθήκη νέων timeouts σε μηχανές Micrelec, για αντιμετώπιση ορισμένων καταστάσεων κολλήματος.
 • Αφαίρεση κλήσεων random από threads (προκαλούσε πρόβλημα σε Windows 10).
 • iTaxApi.dll: αφαίρεση των κλήσεων random.
 • Profiler στην Data Base Index3.
 • Profiler στην διαδικασία Reset+save ESE txt.
 • Profiler στην InsertSignEx.
 • Log time overrun for Tsigned.
2.4.6.26
 • Πληροφορίες E-Xtend license στην κονσόλα των αδειών.
 • Μετακίνηση ελέγχου proxydata σε thread, για να μην καθυστερεί από άλλες εργασίες του κυρίως thread.
 • Μετακίνηση cleanup logs σε "αργό" thread για να μην προκαλεί κολλήματα στο κυρίως thread.
 • Αναλυτική καταγραφή για αποτυχίες της PostMessage, για 100+ περιπτώσεις.
 • Περισσότερες πληροφορίες στην καταγραφή μηνυμάτων, με ανάλυση προέλευσης.
 • Δυνατότητα αποστολής σε HTTP POST 2 ή περισσότερες φορές μιας μεταβλητής με το ίδιο όνομα. Απαραίτητο σε ορισμένες επικοινωνίες.
 • Ταχύτερο άνοιγμα Προβολή > Αρχείο εκτυπώσεων (ασύγχρονο).
2.4.6.25
 • Δυνατότητα ανοίγματος φακέλου εκτυπωτών απο το UI (TaxSpooler > Εργαλεία > Ανοιγμα καταλόγου εκτυπωτών).
 • Cleanup PsTemp files on clustering failure.
 • Check proxydata, detail log.
2.4.6.24
 • Σημαντική αλλαγή στην διαχείριση ταυτόχρονων αιτήσεων, αλλά και στην διαχείριση λαθών.
 • Περισσότερες πληροφορίες για το δεν βρέθηκε το είδος παραστατικού στο Ε.ΤΧΤ.
 • Bug fix: συντήρηση header EAFDSS.
 • Server: Delete ABPosPrint PDF instead of generating big one.
 • Client Delete ABPosPrint PDF instead of sending to server.
 • Αλλαγές στα timeouts για την casio.

2.4.6.23
 • Πληροφορίες για μη ανεύρεση αρχείου Ε στη Ηλ. τιμολόγηση.
 • Διαγραφή αρχείων $.zip που περισσεύουν μετά την αποστολή Ηλεκτρονικού Τιμολογίου.
 • Ελεγχος συμφωνίας με TaxCenter, μόνο αν τα path είναι δηλωμένα.
 • Ελεγχος συμφωνίας με TaxCenter, μόνο αν το exe είναι δηλωμένο.
 • Προσθήκη δυνατότητας χειρισμού αρχείων μετά από ωρίμανση.
 • Προσθήκη δυνατότητας εκτύπωσης PDF σε ομάδα τοπικών εκτυπωτών.
 • Προσθήκη δυνατότητας εκτύπωσης PDF σε ομάδα iForm (remote) εκτυπωτών.
 • Bug fix: failed PDF file to print on iForm.
 • Upload files via web form to procees via iForm.
 • Περισσότερες πληροφορίες καταγραφής, σε περίπτωση λάθους της ΕΑΦΔΣΣ.
2.4.6.22
 • Μεταφορά log διαδικασίας backup στο TempDataPath.
 • Bug fix: αναγνώριση άδειας einvoice-lite.
2.4.6.19
 • Χωριστή διαχείριση των κωδικών παραστατικού με (-) στο Ε.ΤΧΤ.
 • Υποστήριξη SQL-EXPRESS 16, search στην βάση δεδομένων.
 • Υποστήριξη χωριστής εκτύπωσης αντιγράφων σε χωριστούς προορισμούς.
2.4.6.18
23-6-2017
 • Δυνατότητα αλλαγής ημέρας/ώρας συστήματος.
2.4.6.17
3-6-2017
 • Βελτιώσεις στην ταχύτητα επεξεργασίας του \r\n σε μεγάλα αρχεία, πχ αρχείο 10 ΜΒ από 10+ min σε 10 sec.
 • Bug fix: Ενημέρωση header σε νέο μηχανισμό Casio.
 • Bug fix: Λήψη πρώτου Ζ σε νέο μηχανισμό Casio.
Αλλαγές ήδη διαθέσιμες από την 2.4.6.16
 • Πληροφορίες αποτυχίας login UI.
2.4.6.15
22-5-2017
 • Χρόνος αναμονής 10 sec στο κλείσιμο των process από το taxfresh για να κλείνουν πιο ομαλά.
 • Καταγραφές log για την fnGetStatus, για πιο έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων υπογραφών.
 • Ελεγχος για τις άδειες IE11/extra SID, αν δεν άλλαξε κάτι να μην γίνεται επανεκκίνηση του FGA.
 • Φίλτρο εξαγωγής log για διαχωρισμό εγγραφών server/backup/κλπ.
 • Default character set σε νέες εγγραφές αντιστοίχισης ΕΑΦΔΣΣ = 928 για μείωση λαθών.
 • Υποστήριξη άδειας IE11 σε test mode.
 • Bug fix στην προβολή αδειών cluster.
Αλλαγές ήδη διαθέσιμες από την 2.4.6.14
 • Αξία στον προκαθορισμένο κατάλογο, στην επιλογή από τοπικό κατάλογο (UI).
Αλλαγές ήδη διαθέσιμες από την 2.4.6.12
 • Δυνατότητα τοποθέτησης της ΕΑΦΔΣΣ σε κατάσταση damaged.
2.4.6.10
25-4-2017
 • Αυτόματη απαλοιφή ειδοποιήσεων alarm, όταν εκλείψει η αρχική αιτία.
 • Ελεγχος υπογραφών D.TXT στα Ζ.
 • Αν τυχόν δημιουργηθεί exception στο άνοιγμα ΕΑΦΔΣΣ, να κάνει restart ο taxspooler.
 • Υποστήριξη θερινής ώρας στους casio.
2.4.6.8
20-3-2017
 • Διαχείριση πρώιμων αιτήσεων ενώ δεν έχει ανοίξει ακόμη η ΕΑΦΔΣΣ. 2.4.6.7.
 • Επιτάχυνση εκτέλεσης ελέγχων πρωτοκόλλου ORACLE.
 • Αυτόματη εκκαθάριση μνήμης cache του TaxSpooler, για ακόμη μικρότερη χρήση resources.
 • Δυνατότητα αποφυγής του ελέγχου καθώς το χρονικό περιθώριο έγινε παραμετρικό.
 • Παραμετρικός έλεγχος εκτύπωσης ομοίων παραστατικών βάσει του Ε.ΤΧΤ.
 • Διαχείριση πρώιμων αιτήσεων ενώ δεν ανοίξει ακόμη η ΕΑΦΔΣΣ (ήδη διαθέσιμη από 2.4.6.7).
2.4.6.6
13-3-2017
 • Fix: αντίδραση σε ακατάλληλα extensions στην εντολή visual.
 • Fix: Διαχείριση αδειών E-Xtend.
 • Fix: Απομείωση ομοίων παραστατικών με κενό Ε.ΤΧΤ.
Αλλαγές ήδη διαθέσιμες από
 • Αύξηση στην ταχύτητα λήψης υπογραφής.
 • Βελτιώσεις στους χρόνους καθυστέρησης, ανάμεσα σε διάφορες φάσεις της υπογραφής.
 • Βελτιώσεις στην ταχύτητα ανταπόκρισης για σειριακές ΕΑΦΔΣΣ.
 • Βελτιώσεις στην ταχύτητα εκκίνησης CASIO μετά από ύπνωση.
 • Δυνατότητα καθορισμού καταγραφής ή όχι, performance log, γι ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα.
 • Απομείωση ομοίων παραστατικών βάσει Ε.ΤΧΤ.
2.4.6.5
Καταργήθηκε
2.4.6.4
22-2-2017
 • Loop στην "ανάγνωση πληροφοριών μετά την έκδοση Ζ", στις μηχανές micrelec.
 • Βελτιώσεις στην επικοινωνία UI με το service.
 • Δυνατότητα καθυστέρησης για “read data after Z”, για περισσότερο από 9999 ms.
 • Αλλαγές στην μέθοδο λήψης αυτόματου Ζ 24h: αθροίζεται το χρονικό πλαίσιο.
 • Αλλαγές στην μέθοδο λήψης αυτόματου Ζ 24h: λαμβάνεται υπόψη η 1η υπογραφή.
2.4.6.3
12-2-2017
 • Βελτιώσεις στο UI, στην διαχείριση service (start/stop/κλπ).
2.4.6.1
5-2-2017
 • Υποστήριξη CASIO FP700 (τύπου Β)
 • Αναδιοργάνωση User Interface, στις Προτιμήσεις. Συγκέντρωση και ομαδοποίηση tabs, ανάλογα με τον σκοπό. Αναδιοργάνωση User Interfacer στην αρχική οθόνη του χρήστη.
 • Δυνατότητα μερικής επανεκκίνησης TaxSpooler (νέο άνοιγμα ΕΑΦΔΣΣ).
 • Ανοιγμα σελίδας gsis από την επιλογή συντήρησης των στοιχείων του taxis.
 • Ελεγχος πρόσβασης στην διαγραφή process, για τοπικές και remote συνδέσεις.
 • Περισσότερες πληροφορίες (monitor dir) στο nsp64 setup.
 • Αντιμετώπιση προβλήματος ZIPENTRY unc_size=0.
 • Οταν μια ΕΑΦΔΣΣ τελειώσει το χαρτί, μπαίνει σε backwait. Πλέον γίνεται έλεγχος και επαναφορά.
 • Αυτόματη ενεργοποίηση αποστολής ανυπόγραφων στις περιφερειακές POS, από τον server, πριν την έκδοση Ζ.
 • Εμφάνιση ώρας στις πληροφορίες συστήματος, με βάση την τοπική ώρα.
 • Εμφάνιση τελευταίας ενημέρωσης στις πληροφορίες συστήματος.
 • Bug fix στη ενημέρωση πληροφοριών συστήματος λόγω optimization.
 • Selecting file for E.TXT filτer: should use remote interface.
 • Βελτιστοποίήσεις στην εκτέλεση wmic.
 • Delete old stop requests when restarting TaxSpooler UI.
 • Remote διαχείριση αδειών ΕΑΦΔΣΣ, κανονικές και SID.
 • Remote εισαγωγή αρχείου αδειών για merge.
 • Δυνατότητα εξαίρεσης συγκεκριμένης ΕΑΦΔΣΣ από το αυτόματο Ζ.
 • Καταγραφή log σε utf-8 character set.
 • Στην ανίχνευση, μεταφορά του κειμένου του παραστατικού στα φίλτρα, με κουμπί.
 • Abort operation #16 (Save user file) when file already exists.
 • Bug fix UpdateFirstD.prepare error.
 • Bug fix. Ενημέρωση πληροφοριών συστήματος clustering με συνθήκες full optimization.

TaxSpooler 2.4.5.x

2.4.5.91
26-10-2016
 • Αναδημιουργία station id κατά την μεταφορά του reqno.dat από τον παλιό κατάλογο.
 • Ελεγχος για όμοια station id, μαζί με τις ανυπόγραφες.
 • Προσαρμογή της ShGetFolderPath σε λειτουργικά που επιστρέφουν μη μηδενικές τιμές (πχ. windows server 2003).
 • Export πολλαπλών logs: να γίνεται ερώτηση για συμπερίληψη ή όχι PDF.
 • Ελεγχος έκδοσης TaxMail4.
2.4.5.90
25-10-2016
 • Περισσότερη ταχύτητα στην διαδικασία λήψης πληροφοριών συστήματος.
 • Υποστήριξη για 2 γράμματα στην ΕΑΦΔΣΣ.
 • Capture data για τα αρχεία Ε (μορφή .ese).
 • Πληροφορίες ενημέρωσης clustering, remote.
 • Bug fix: Αποστολή email ηλεκτρονικών τιμολογίων overnight.
2.4.5.89
12-10-2016
 • Clustering: retry network communication on error, if time not exhausted.
 • Ελεγχος αρχείου αποθήκευσης TaxCenter.
 • Προσθήκη δυνατότητας overnight αποστολής email.
 • Καταγραφή log για λήψη λιγότερων bytes από το ελάχιστο αναμενόμενο.
2.4.5.88
5-10-2016
 • Πληροφορίες TaxCenter URL μέσα από TaxSpooler.στην καρτέλα clustering.
 • Διορθώσεις όσον αφορά το αυτόματο upgrade! Η 2.4.5.88 είναι έτοιμη για το κατέβασμα της επόμενης (2.4.5.89).
 • Αυτόματη δημιουργία καταλόγου /upgrades κατά την ενημερωση των cluster client, όταν δεν υφίσταται αυτόματη ενημέρωση του server.
 • Αυτόματη προσαρμογή UI όταν τα font είναι μεγάλα και το κεντρικό μενού δεν χωράει σε 1 σειρά.
 • Δυνατότητα δήλωσης διαφόρων τύπων αρχείων για έξοδο στην οθόνη, πχ. ΤΧΤ, ΧΜL, κλπ.
 • Συμπίεση ZIP για τα αρχεία A/B/E, κάποιας ηλικίας, πχ. 12 μηνών και άνω.
 • Ελεγχος ZIP κατά την παραλαβή A/B/E σε cluster controler.
 • Διορθώσεις που αφορούν το αυτόματο upgrade σε σχέση με δικαιώματα.
 • Προσθήκη στο μενού [Εμφάνιση] της επιλογής [Rearrange Tabs].
 • Ελεγχος για ANSI Code page.
 • Βελτιώσεις στην αντιγραφή current user -> system proxy, σε elevation mode.
 • TCP/IP: απόρριψη πακέτων input που λαμβάνονται μετά την ολοκλήρωση της αρχικής λήψης (σκουπίδια).
2.4.5.87
16-9-2016
 • Αντιμετώπιση λάθους O/S που σε περίπτωση που αποτύγχανε το αρχικό άνοιγμα σειριακής (συνήθως) ΕΑΦΔΣΣ, μετά, το άνοιγμα κολλούσε.
 • Αντιμετώπιση λάθους firmware ΕΑΦΔΣΣ, undocumented error 8.
Αλλαγές ήδη διαθέσιμες από 2.4.5.86
 • Προσθήκη παραμέτρου - προσαρμογή διαδικασίας, για καθυστέρηση μεταξύ των εντολών ΛΗΨΗ-Ζ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Ζ, για παράκαμψη του bug που υπάρχει στο firmware, στις νέες μηχανές ΕΑΦΔΣΣ, στην λήψη Ζ, από το 800-900 και πάνω.
 • Διαχωρισμός βασικών ιδιοτήτων σε 4 ομάδες (vertical tabs) γι ευκολότερη κατανόηση και διαχείριση.
 • Αυτόματη επιβεβαίωση elevation για εκκίνηση/σταμάτημα του service.
 • Ελεγχος έκδοσης για την itaxapi.dll και αυτόματη αναβάθμιση στις υπο-εφαρμογές, όπως ABPosPrint.exe
 • Διακοπή εκτέλεσης TCP/IP request όταν διακοπεί το TCP/IP connection.
 • Bug fix στις επικοινωνίες TCP/IP (itaxapi.dll + taxlisten.exe) όταν αποστέλλονται/επιστρέφονται λιγότερα από 8 bytes.
 • Υποστήριξη παραμέτρων request Id στην itaxapi.
 • Μήνυμα ολοκλήρωσης στο log, για την λήψη Ζ.
 • Περισσότερες λεπτομέρειες καταγραφής στην αποτυχία Save Z in database.
 • Επιλεκτική (ανάλογα με τον λόγο αποτυχίας της πρώτης προσπάθειας) επανάληψη λήψης υπογραφής για proxy (keyword@server).
 • Password input encrypted.
 • Μετακίνηση reqno.dat στον κατάλογο c:\programdata ώστε να μειωθεί η ανάγκη ειδικών δικαιωμάτων στον κατάλογο c:\program files (x86).
 • Προσθήκη generic visual type με custom καταλήξεις αρχείων.
 • Φόρτωση XML source (XMS escaping) μέσω thread.
 • Καταγραφές αιτίας αυτόματου Ζ.
 • Re-index database db4 for specific Zs./ Re-check and re-index missing files.
 • Περισσότερο λεπτομερή μηνύματα στην απαρίθμηση Ε.ΤΧΤ για την δημιουργία S.TXT αρχείων.
 • Περισσότερα στοιχεία στο μήνυμα "EsDataSep not found in body".
 • Ελεγχος αντιγραφής proxydata.dat στον καθρέπτη.
 • Διόρθωση προβλημάτων αν ξεχαστούν παλιές παράμετροι εκτός ορίων (list out of index) στο tab ηλεκτρονικής τιμολόγησης (δημιουργία PDF).
 • Bug fix: σωστή ανάγνωση γραμμής στην μέθοδο filter type-1, όταν το σύνολο είναι το τελευταίο πεδίο και ακολουθείται ή όχι από κενά.
2.4.5.86
Καταργήθηκε
2.4.5.85
14-7-2016
 • Ελεγχος autoupdate από cluster + bug fix.
 • Επέκταση παραμέτρου "διατήρηση cluster files" σε μέρες και μήνες.
 • Main password input encrypted.
 • Υποστήριξη proxy στην ενημέρωση TaxMail4 μέσω WEB.
 • Bug fix: κατάλογος logfiles / εξαγωγή μόνο επιλεγμένου.
2.4.5.84
4-7-2016
 • Υποστήριξη proxy στην ενημέρωση εκδόσεων μέσω web.
 • Επιλογή μεταξύ Google API και curl για uploading Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στο Google Cloud Service.
 • Πλήρης υποστήριξη αυτόματης ενημέρωσης από το web.
 • Αυτόματη δημιουργία καταλόγου upgrades στην ενημέρωση μέσω LAN (client/server).
 • Συντήρηση e-invoice objects με αναδημιουργία προστατευμένου password.
 • Ασύγχρονη παραγωγή πληροφοριών στον κατάλογο logfiles (δεν κολλάει).
 • Συγχρονισμός ημερομηνίας/ώρας μεταξύ Proxy Client/Server και μεταξύ TaxSpooler/ TaxCenter WEB server.
 • Επιλογή πεδίων στα προφίλ Διαβίβασης taxis με μενού, για να μην γίνεται λάθος, και για μεγαλύτερη ευκολία.
 • Βελτιώσεις στα κουμπιά UI στο e-invoice.
 • Bug fix: συντήρηση header ΕΑΦΔΣΣ.
2.4.5.83
20-5-2016
 • Φίλτρα στον έλεγχο διπλών και ελλειπόντων του αρχείου.
 • Πληροφορίες αξίας στον έλεγχο διπλών του αρχείου.
 • Εξαγωγή σε CSV του ελέγχου διπλών και ελλειπόντων του αρχείου.
 • Υποστήριξη UNICODE punctuation chars. x200B ως x200F και x202A ως x202E.
 • Taxis: Αφαίρεση από την εκτύπωση, default=NO.
 • Bug fix: Φίλτρα στην προβολή παραστατικών.
 • Bug fix: Ανοιγμα zoom window στην λίστα κινήσεων, όταν δεν έχει επιλεγεί καμία εγγραφή.
2.4.5.82
28-4-2016
 • Προβολή αρχείου εκτυπώσεων, sort by date/time/daily.
 • Ταχύτερο άνοιγμα report παραστατικών (asynchronous).
 • Ελεγχος και report διπλών παραστατικών, σε βάθος χρόνου.
 • Ελεγχος και report ελλειπόντων παραστατικών, σε βάθος χρόνου.
 • Επανάληψη αποστολής cluster client.
 • Απαγόρευση αυτόματου Ζ για cluster client.
 • Μηχανές που παρουσίασαν πρόβλημα (πχ. τέλος χαρτιού) τίθενται σε χαμηλή προτεραιότητα.
 • Ισοβαρής κατανομή μηχανών ανάλογα με το πλήθος αποδείξεων που έχει εκδοθεί από κάθε μία.
 • Εγκατάσταση υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, από το Web, μέσα από τον TaxSpooler.
 • Μετακίνηση data.lic σε commondatapath\...\taxdata.lic. Δεν χρειάζονται δικαιώματα administrator για την συντήρηση των αδειών.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης εγγράφων batch, διαχωρισμένων.
 • Επαναποστολή ενημερώσεων cluster (cluster client σε cluster server).
 • Υποστήριξη αποστολής πληροφοριών WMIC, μέσω proxy.
 • Ενοποίηση όλων των αναφερόμενων proxy (εκτός O/S) σε μια παράμετρο.
 • Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης από web, για cluster server και cluster client.
 • Αλλαγές στην λογική του αυτόματου Ζ (2.4.5.81 beta).
2.4.5.80
25-3-2016
 • Αυτόματη διαγραφή παλαιών αρχείων A/B/E σε cluster client.
 • Περισσότερες πληροφορίες στην διαδικασία test μηχανών (serial number κλπ).
 • Δυνατότητα Auto-Restart του service, σε ορισμένη ώρα της μέρας.
 • Αυξημένη ταχύτητα εμφάνισης των report.
 • Υποστήριξη WEB proxy για system account (account με το οποίο τρέχει το service).
 • Αυτόματη υπογραφή ανυπόγραφων στα unsigned POS.
Αλλαγές ήδη διαθέσιμες από 2.4.5.79
 • Αναλυτικές πληροφορίες συστήματος (hardware - περιβάλλον).
 • Λήψη όλων των log files σε ένα αρχείο ZIP.
 • Επιλογή πεδίων Ε.ΤΧΤ στο διάφορα πεδία με μενού.
 • Επιλογή νομίσματος με λίστα.
 • Σάρωση για μερικά πεδία με κενά εμπρός/πισω/ ενδιάμεσα. πχ. η αξία παραστατικού μπορεί να είναι 160.25 και 160. 25
 • Επιβεβαίωση για το restart local/remote TaxSpooler.
 • Ελεγχος και επισκευή εσωτερικής βάσης.
 • Αποθήκευση διεύθυνσης remote upgrade TaxSpooler.
 • Πολλαπλή επιλογή παραστατικών ηλεκτρονικής τιμολόγησης για reset λάθους.
 • Μόνιμη αποθήκευση status αποστολής ηλεκτρονικών τιμολογίων.
 • Από το report, ανοίγει έγγραφα.
 • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με μέθοδο καθοριζόμενη από το πρόγραμμα iForm.
 • Υποστήριξη web request για Windows Vista και πάνω, και τους αντίστοιχους servers, μετά την εφαρμογή των security patches της Microsoft (Microsoft patches μέχρι 21/1/2016).
 • Ελεγχος καταλόγων να μην δηλώθηκε ίδιος o βασικός/ προσωρινός.
 • Ενοποίηση διαχείρισης port monitor σε Windows 32 και 64 bit.
 • Ασύγχρονη ενημέρωση internal database - αύξηση ταχύτητας μέχρι 10 φορές για μαζικά requests.
 • Να μην εξετάζει τα path που θα γίνει backup μέσω iForm, γιατί αν δεν είναι διαθέσιμο, προκαλεί αργοπορία.
 • Συστήματα εκτός Windows: χρήση MYLONG στο itaxtcp για 32bit integer, πχ. uint32_t
 • Προσθήκη ένδειξης λάθους για ακατάλληλο μέγεθος ακεραίου.
 • Αλλες βελτιώσεις στο User Interface.
2.4.5.78
 • Δημιουργία εκτυπωτή από τις επιλογές του Κέντρου Ελέγχου.
 • Γρήγορος και "Βαθύς" έλεγχος βάσης δεδομένων TaxSpooler.
 • Bug fix: Πρόβλημα υποστήριξης για τις ΕΑΦΔΣΣ DCD και FGG.
Αλλαγές ήδη διαθέσιμες από 2.4.5.77
 • Υποστήριξη ALGOBOX NET.
 • Βελτιώσεις στο printout σε, πολλαπλές ταυτόχρονες εκτυπώσεις.
 • Ταχύτερο restart TaxSpooler service.
 • Παύση υποστήριξης φίλτρων στο backup. Αντί γι αυτό υπάρχει η νέα μέθοδος ZIP (βλέπε παρακάτω).
 • Νέα μέθοδος backup, ZIP via iForm: παίρνει backup μόνο τα αρχεία A/B/E/C/D/S, με αποστολή μέσω iForm στο ίδιο PC.
2.4.5.77
Καταργήθηκε
2.4.5.76
 • Αφαίρεση μηνύματος για λάθος regional settings στους cluster client.
 • Fix: GetComputerName: SDK size error in Windows 2008 R2 servers.
 • Proxydata: do not send on empty keyword.
 • Ελεγχος εγκατάστασης ean13.ttf (αν είναι απαραίτητο) στην εκκίνηση του server.
 • Ελεγχος για δήλωση + ύπαρξη PDF εκτυπωτή (αν είναι απαραίτητος) στην εκκίνηση του server.
 • Αυτόματη εκκαθάριση nsp64YYYYMMDD logs.
 • Αυτόματη εναλλακτική:
  Οταν μια μηχανή NETx δηλωθεί σε group, αυτόματα σαν εναλλακτική να παίζει το ALL SAME GROUP ή ALL GROUP OF NETx.
 • Report παραστατικών παραγόμενο αυτόματα στο τέλος της μέρας.
2.4.5.74
 • Πληροφορίες serial όταν λείπει μια άδεια.
2.4.5.73
 • Βελτιώσεις στις πληροφορίες version.
 • Proxydata (for iForm) +default value + transfer tcp/ip.
 • Import/merge data.lic
2.4.5.72
 • Υπογραφή ανυπόγραφων ταμειακών από τον server (cluster controller).
 • Bug fix: δεν ανοίγει τα αρχεία Α,Β,Ε της τοπικής σύνδεσης μετά από επαναφορά από remote login, εφόσον στο remote login ανοίχθηκαν οι ιδιότητες, και μετά δεν μεσολάβησε άνοιγμα ιδιοτήτων στην τοπική σύνδεση.
2.4.5.71
 • Πληροφορίες ΕΑΦΔΣΣ red όταν εκκρεμεί Ζ.
 • Υποστήριξη catch all (αξία ALL) στην λίστα ΕΑΦΔΣΣ, στα προφίλ ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 • Πληροφορίες διαφοράς ώρας TaxSpooler server (O/S) και ΕΑΦΔΣΣ.
 • Παραμετρική απαλοιφή μηνυμάτων "Απαιτείται ενημέρωση καταλόγου (νέα)"
 • Remote εκτέλεση Ενημέρωση καταλόγου (νέα).
 • Δεν βρέθηκε το προηγούμενo αρχείο D: Ερώτηση για συνέχεια.
 • Bug fix: message racing on multiple messages with user input.
 • Bug fix: cluster update όταν χρησιμοποείται το catch all.
2.4.5.68
 • Υποστήριξη λειτουργίας QUERY_VERSION στο C++ API ή από command line.
 • Επέκταση λειτουργίας πρωτόκολλου ORACLE.
 • Νέα λειτουργία "Εισαγωγή όλων (παράμετροι + άδειες) - καθρέφτης" από άλλη IP.
2.4.5.67
 • Υποστήριξη catch all (αξία ALL) στο clustering.
 • Bug fix: character set επανεκτύπωσης αποδείξεων POS.
Αλλαγές ήδη διαθέσιμες από 2.4.5.66_beta 7/6/2015 03:41 server time (download 11936952 bytes):
 • Sort στις πληροφορίες Περιβάλλον και διεργασίες.
 • Πληροφορίες Runtime στο Περιβάλλον και διεργασίες.
 • Υποστήριξη λειτουργίας backup@remote_server (backup at remote server, Name or IP).
Αλλαγές ήδη διαθέσιμες από 2.4.5.66:
 • Bug fix: create shortcuts on installation.
Αλλαγές ήδη διαθέσιμες από 2.4.5.65:
 • Αυτόματο Ζ σε παρέλευση 24ωρου, κατά την διάρκεια λήψης υπογραφών (αν τυχόν δεν έχει ληφθεί την προγραμματισμένη ώρα), ακόμη και για σταθμούς που συμμετέχουν σε cluster.
 • Διάφορες βελτιώσεις στο ταυτόχρονο login τοπικού και πολλών απομακρυσμένων σταθμών TaxSpooler Control Center.
 • Καταγραφικό cpu/memory/κλπ, στην θέση <CommonApplicationData>\Metafuture\iprocinfo
Αλλαγές ήδη διαθέσιμες από 2.4.5.64:
 • Ταυτόχρονο login τοπικού και πολλών απομακρυσμένων σταθμών TaxSpooler Control Center.
 • Υποστήριξη λειτουργίας μεταφοράς αρχείων τρίτων εφαρμογών, στο clustering.
 • Πληροφορίες TaxMail στα logfiles.
 • Αυτόματο restart αν αυξηθεί πολύ η κατανάλωση system resources.
 • Εξαίρεση παραστατικών Λιανικής από τον έλεγχο κενού ΑΦΜ.
Αλλαγές ήδη διαθέσιμες από 2.4.5.62:
 • Bug fix: restart TaxClient.
Αλλαγές ήδη διαθέσιμες από 2.4.5.61:
 • Ασύγχρονη εκκίνηση ΕΑΦΔΣΣ. Συνεχής προσπάθεια re-open.
Αλλαγές ήδη διαθέσιμες από 2.4.5.60:
 • Διάφορα UI bug fixes.
Αλλαγές ήδη διαθέσιμες από 2.4.5.59:
 • Το πρόγραμμα TaxSpooler τρέχει πλέον σαν service.
 • Σε τυχόν περίπτωση που αποτύχει η εγγραφή στο logbook, γίνεται εγγραφή στο windows event log, με tag TaxSpooler
 • Υποστήριξη εναλλακτικής ALL_GROUP_OF_xxx
 • Αυτόματο Ζ σε παρέλευση 24ωρου, κατά την διάρκεια λήψης υπογραφών (αν τυχόν δεν έχει ληφθεί την προγραμματισμένη ώρα).
 • Proxy timeout 120 -> 90 sec
 • Δυνατότητα εισαγωγής ονομασίας virtual printer σε EBCDIC naming.
 • Αναδιάταξη timing PDFMERGE.
 • Ταχύτερη ανταπόκριση σε ταυτόχρονα request tcpback (real time threading αντί για serialized threading).
 • Χωριστό panel για τις μηχανές TEST.
 • Στατιστικά λήψης υπογραφών.

2.4.5.50
7-5-2014
 • Περισσότερη ησυχία στην εκκίνηση, εφόσον ζητηθεί ήσυχη εκκίνηση.
 • Θυμάται τις επιλογές remote σύνδεσης.
 • Αφαίρεση μηνύματος "Το αρχείο ...prn δεν υπάρχει" από τον πρώτο κύκλο ελέγχου.
 • Αυτόματο cleanup effective user temp. directory (αρχεία ηλικίας 48 ωρών και πάνω).
 • Πληροφορίες CPU usage/ process.
 • Χωριστή επιλογή Εμφάνισης/ Εξαγωγής logfiles.
 • Remote πληροφορίες μεταβλητών περιβάλλοντος.
 • Remote εκκίνηση νέας διεργασίας.
 • Επέκταση wizard επιλογής θύρας COM στους 1024 χαρακτήρες.
 • Bug fix: ανάγνωση μικρών logfiles.
 • Bug fix: reset στα Αυτόματα Δικαιώματα.
2.4.5.49
15-4-2014
 • Δυνατότητα διακοπής ενός προγράμματος από μακρυά. Πχ. kill abposprint.
 • Performance monitor σε κατάσταση αναμονής, κάθε 10 λεπτά.
 • Προβολή αρχείων εκτυπώσεων με σειρά ημερομηνία/ώρα (πρώτα τα πιο πρόσφατα), ΕΑΦΔΣΣ, προοδευτικός α/α.
 • Βελτιστοποίηση στον έλεγχο καταλόγων αποθήκευσης την στιγμή λήψης υπογραφής.
 • Ελεγχος ανάγκης re-index σε αραιά διαστήματα.
 • Performance log (2.4.5.48).
 • Χειρισμός πληροφοριών ΕΑΦΔΣΣ, για μεγάλους όγκους δεδομένων (2.4.5.48).
 • Αυτόματη πρόταση ονόματος αποθήκευσης αρχείου, για τα logs (2.4.5.48).
 • Αλφαβητική παρουσίαση χρηστών για Αλλαγή προσωπικότητας (2.4.5.48).
2.4.5.46
22-3-2014
 • Direct folder input στην αυτοματοποιημένη ενημέρωση εν θερμώ από μακρυά.
 • Βελτιώσεις στην αυτοματοποιημένη ενημέρωση εν θερμώ από μακρυά.
2.4.5.45
19-3-2014
 • Οριο επικοινωνίας για λήψη proxy υπογραφής παραμετρικό. Default = 120 sec.
 • Αυτοματοποιημένη ενημέρωση εν θερμώ από μακρυά.
 • Προβολή κατάστασης χρήσης CPU/ μνήμης/ δίσκου, από μακρυά.
 • Bug fix: δυνατότητα ανάγνωσης του ΑΦΜ εκδότη από την γραμμή του παραστατικού.
2.4.5.44
14-3-2014
 • Remote προβολή και λήψη logs.
2.4.5.43
11-3-2014
 • Remote πληροφορίες έκδοσης.
 • Remote Hot update (ενημέρωση εν θερμώ από μακρυά).
  Ελάχιστη απαιτούμενη έκδοση και στις 2 πλευρές, 2.4.5.42.
 • Ανακλύκλωση ΕΑΦΔΣΣ στο group fallback.
 • Δυνατότητα εκκίνησης χωρίς μήνυμα για άνοιγμα ΕΑΦΔΣΣ, και αυτόματο retry.
2.4.5.41
19-2-2014
 • Οριζόντιο backup με φίλτρο περιεχομένου και περιορισμό τύπου αρχείων.
 • Autofill Ps2Pdf parameters.
 • Bug fix: υποστήριξη ημερομηνίας παραστατικού αγορών.
 • Bug fix: διαχείριση αδειών.
 • Υποστήριξη άδειας #230 E-tax Lite για serial ΕΑΦΔΣΣ.
 • Alternative optimizations on signing concurrency.
 • Ελεγχος ορθογραφίας στην εναλλακτική ΕΑΦΔΣΣ.
 • Μείωση αναμενόμενου χρόνου ανταπόκρισης TaxSpooler proxy στα 20 seconds.
 • Διαχείριση tray icon στην περίπτωση μη ύπαρξης taskbar (delayed creation).
 • Υποστήριξη Εξ ορισμού παραστατικού στην Ανίχνευση Ηλεκτρονικής Διαβίβασης (2.4.5.39).
 • Ελεγχος έκδοσης συγγενών εφαρμογών.
 • Υποστήριξη ημερομηνίας παραστατικού.
 • Υποστήριξη κωδικών παραστατικού 750,...,760,... στην Ηλεκτρονική Διαβίβαση, για αποδοχή Τιμολογίων Αγορών/ Εξόδων (2.4.5.37)
 • Φίλτρο τελικού προορισμού στην εξαγωγή αρχείων (2.4.5.37)
 • Αγνόηση ελέγχου υπογραφής, από τον δευτερεύοντα server, σε περίπτωση proxy (2.4.5.37).
 • Προεπιλογή "Ignore any not same error" στις ρυθμίσεις clustering/ server (2.4.5.36).
 • Bug fix: συντήρηση προφίλ Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
 • Bug fix: λάθος ειδοποίηση Code forecast error.
2.4.5.40
Καταργήθηκε
2.4.5.38
Καταργήθηκε
2.4.5.35
22-1-2014
 • Alternative optimizations on printing concurrency.
2.4.5.34
16-1-2014
 • Υποστήριξη Internet Proxy στην αποστολή στην ΓΓΠΣ.
 • Πολλαπλά προφίλ Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
 • Απαλοιφή μηνύματος για μη ενεργοποίηση προφίλ Ηλεκτρονικής Διαβίβασης.
 • Διαχείριση κενού (no data) στα φίλτρα ανίχνευσης πεδίων Ηλεκτρονικής Διαβίβασης σαν no-match (ήδη από 2.4.5.33).
 • Bug fix: διαχείριση deadlock στο logfile.
 • Bug fix: διαχείριση αρνητικών με ακέραιη αξία μικρότερη από 1, στα έτοιμα ποσά, στην ηλεκτρονική διαβίβαση.
2.4.5.32
23-12-2013
 • Βελτιώσεις στην διαχείριση batch σε συνδυασμό με load balancing.
 • Προσθήκη "εξαίρεσης" στον διαχωρισμό batch.
 • Υποστήριξη μη μηδενικής αξίας στα παραστατικά τύπου 501.
 • Υποστήριξη "αρνητικού μηδέν" στις μηδενικές αξίες.
2.4.5.25
21-11-2013
 • Υποστήριξη (α) προκαθορισμένου άρθρου απαλλαγής ΦΠΑ και (β) ποσοστού παρακράτησης φόρου.
2.4.5.21
11-10-2013
 • Υποστήριξη Windows authentication για remote login.
 • Υποστήριξη keywords 869 ή 875 char. set στο κλειδί της επικοινωνίας TCP/IP.
 • Βελτιώσεις στο user interface.
2.4.5.20
20-9-2013
 • Πληροφορίες για τα S.TXT, μαζί με τις πληροφορίες κατάστασης ΕΑΦΔΣΣ.
 • Υποστήριξη ZIP εκτός από EINV, στην ηλεκτρονική τιμολόγηση.
 • Διαχωρισμένη παρουσιάση αποστολών S.TXT ανά ΕΑΦΔΣΣ.
 • Bug fix: διόρθωση στρογγυλοποιήσεων στο Ακυρωτικό.
2.4.5.18
31-8-2013
 • Υποστήριξη για αρχεία PCL 5.
 • Πολλαπλές μηχανές fail over, αυτόματα.
 • Bug fix: save data 'Αλλαγή προσωπικότητας'.
2.4.5.17
16-7-2013
 • Επέκταση δυνατότητας δοκιμαστικής λειτουργίας (non-stop), για την δημιουργία αρχείων Ε.ΤΧΤ.
 • Hot action σε περίπτωση λάθους 16 (μηχανές ΝΕΤ).
2.4.5.16
7-7-2013
 • Πολλαπλά λεκτικά για το ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ.
2.4.5.15
3-7-2013
 • Φίλτρο σήμανσης είτε με αποδοχή, είτε με απόρριψη, βάσει λεκτικού.
 • Δυνατότητα δοκιμαστικής λειτουργίας (non-stop), για την δημιουργία αρχείων Ε.ΤΧΤ.
 • Δήλωση εξαιρούμενων (χωρίς νόημα) #1 ΑΦΜ.
 • Ενσωμάτωση οδηγιών ΓΓΠΣ για χειρισμό άλλων νομισμάτων πέραν του ευρώ.
 • Αντιστοίχιση περιγραφών νομίσματος.
 • Αυτόματη διαγραφή προσωρινών αρχείων που δημιουργεί η εντολή itaxtcp.
 • Proxy #2 αποστολής S.TXT.
 • Proxy TaxSpooler server για λήψη υπογραφής.
 • Χειρισμός file BOM #3 στην εξαγωγή στοιχείων για το E.TXT, για utf-8 και unicode.
 • Bug fix: αφαίρεση αρχικών κενών γραμμών, όταν τα δεδομένα της Η/Δ είναι στην αρχή του αρχείου.
Σημειώσεις:
 1. Ορισμένες εφαρμογές συμπληρώνουν έναν ανύπαρκτο ΑΦΜ, πχ. 999999999 σε έντυπα όπου δεν χρειάζεται, πχ. Απόδειξη Λιανικής.
 2. Τα αρχεία S.TXT κωδικοποιούνται από άλλον Η/Υ από αυτόν που παράγονται, για την περίπτωση που ο αρχικός Η/Υ δεν έχει πρόσβαση στο Internet.
 3. Ορισμένες εφαρμογές εισάγουν τους χαρακτήρες file BOM (Byte Order Mark) στις κωδικοποιήσεις utf-8 και unicode.
2.4.5.12
16-5-2013
 • Αύξηση ταχύτητας ανάγνωσης XML αρχείων κατά 500% !
 • Bug fix: reset παραμετροποίησης σε ορισμένες περιπτώσεις μεταβολής παραμέτρων.
2.4.5.11
14-5-2013
 • Δεν είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση της άδειας Esend-Complete, αν δεν έχει καθοριστεί προφίλ Ηλεκτρονικής Διαβίβασης.
2.4.5.10
13-5-2013
 • Δυνατότητα απενεργοποίησης των μηνυμάτων για μη-ορισμό προφίλ Ηλεκτρονικής Διαβίβασης.
2.4.5.9
2-5-2013
 • Διαγραφή αδειών από τον χρήστη.
 • Bug fix: εκτύπωση background image στην επανεκτύπωση prwin.
 • Bug fix: έλεγχος στρογγυλοποίησης σε μεγάλα ποσά.
2.4.5.8
20-4-2013
 • Διατήρηση γραμμής φορολογικών δεδομένων στο αρχείο Α (νεότερες οδηγίες ΓΓΠΣ).
 • Δυνατότητα διόρθωσης αξίας ΦΠΑ, για την στρογγυλοποίηση.
 • Εύκολη σύνδεση FGA. Απλά επιλέγετε "Ανίχνευση από FullGraphics Advanced".
2.4.5.7
12-4-2013
 • Βελτιώσεις στο User Interface, στην επιλογή παραστατικών.
 • Bug fix: εγγραφή δεκαδικών στην εσωτερική βάση πληροφόρησης.
  Για να διορθώσετε τις υπάρχουσες εγγραφές, Κέντρο Ελέγχου TaxSpooler > Εργαλεία > Επαναδημιουργία καταλόγου
2.4.5.6
10-4-2013
 • Υποστήριξη Ηλεκτρονικής Διαβίβασης.
 • Δωρεάν αναβαθμίσεις από την 2.4.5.3 και μετά.
 • Μια για πάντα άδειες (δεν χρειάζονται ποτέ αναβάθμιση) τύπου E-Complete, E-Xtend, SID/Xtra.