TaxSpooler - Ιστορικό FullGraphics

Απαιτούμενες άδειες
 • Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν για 1 τερματικό και 2 instance (session), και με χωριστή άδεια ανά instance (session) για τα πέραν των 2 instance.
  Για τα πέραν των 2 instance, η εφαρμογή συνοδεύεται από ένα usb κλειδί.
 • Για κάθε επιπλέον τερματικό, δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε άλλη ΕΑΦΔΣΣ. Απλά προμηθεύεστε μια χωριστή άδεια FGA, που την εγκαθιστάτε στον TaxSpooler.
Τρέχουσα έκδοση: 5.0.8.2 Ελάχιστη απαιτούμενη έκδοση TaxSpooler: 2.5.1.5
5.0.8.2
 • Διαφοροποίηση τοποθέτησης υπογραφής/ QR code, ανά αντίγραφο.
5.0.8.1
 • Πληροφορίες ιστορικού με φίλτρο ανά Instance, χρήστη, κλπ.
 • Πληροφορίες παραστατικού, διαθέσιμες μέσα από το ιστορικό.
 • Ταχύτερη εκκίνηση μετά από restart.
5.0.7.4
 • Διάφορες βελτιώσεις στην συμπεριφορά, σε καταστάσεις error event.
 • Βελτίωση στην συμπεριφορά, σε περίπτωση που δεν μπορεί να διαβάσει το κείμενο από ένα εισερχόμενο PDF.
5.0.7.3
Αποσύρθηκε
5.0.4.0
 • Διάφορα bug fixes.
 • Βελτιώσεις στο UI.
5.0.3.0
 • Αλλαγή διαχείρισης στο format Bitmap. Δυνατότητα εκτύπωσης barcode font, που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν εκτυπώνονταν.
 • Δυνατότητα ανεύρεσης Email με καθορισμό πεδίου, στα PDF.

5.0.2.10
Technology change
 • Προσθήκη πεδίου "Φίλτρο ανεύρεσης", μετά το "Ανεύρεση email (οπουδήποτε)".

5.0.2.9
 • Διαχείριση χρωμάτων στα πρόσθετα, boxes/rectangles/κλπ.
 • Αλλαγή στην διαχείριση locale info, για να υποστηρίζονται αλλαγές στο O/S (Windows 10 και αντίστοιχοι server).
 • Προσπάθεια χορήγησης δικαιωμάτων, όπου χρειάζεται.
5.0.2.7
 • Μεγαλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης.
 • Υποστήριξη σχεδιαστικών αντικειμένων meta, για PDF.
 • Ενσωμάτωση pugixml 1.11.
 • Μια ερώτηση μόνο (αντί για δύο) στο κλείσιμο.
 • Χωρίς ερώτηση, στο κλείσιμο από το tray.
5.0.2.5
 • Εξαίρεση ‘TaxSpooler userdata’ από τον κατάλογο που γίνεται εφαρμογή δικαιωμάτων (ώστε να μην καθυστερεί η εκκίνηση). Εξαίρεση log files.
 • Υποστήριξη PDF meta (after print) rectangle/ text/ line.
 • Υποστήριξη PDF meta (after print) περιστροφής κειμένου.
 • Υποστήριξη 'Copy rectangles' για PDF, συμπεριλαμβανόμενης της περιστροφής.
5.0.2.4
 • Δυνατότητα εισαγωγής/ επαναφοράς παραμέτρων από άλλες εγκαταστάσεις.
 • To service προσπαθεί να δώσει πλήρη δικαιώματα στον κατάλογο c:\programdata\inca hellas
5.0.2.3
 • Properties matrix (πολλαπλά sessions).
 • Υποστήριξη αδειών mac address μικρά/κεφαλαία.
5.0.2.2
 • Δυνατότητα live καταγραφής ιστορικού υπογραφών.
5.0.2.1
 • Επανερώτηση αδειών TaxSpooler μετά από power resume.
5.0.2.0
 • Αλλαγές στην γεωμετρία τοποθέτησης QR code, στο τέλος σελίδας.
 • Υποστήριξη διαφόρων διαστάσεων PDF.
 • Ελεγχος TaxSpooler πριν από κάθε λήψη υπογραφής.

Νέα γεωμετρία τοποθέτησης QR code στο τέλος σελίδας

Υπολογίζει το ενδιάμεσο του πλάτους στην εκτύπωση, και επιπλέον λαμβάνει υπόψη την αξία QR code θέση Χ, θετικά ή αρνητικά, για ανάλογη μετακίνηση απο το σημείο που υπολογίσθηκε, δεξιά ή αριστερά.
5.0.1.4
 • Παράμετρος καθυστέρησης εκκίνησης service, default = 120 sec.
5.0.1.3
Αντικαταστάθηκε με την επόμενη έκδοση
 • Αλλαγές στην διαχείριση του γεγονότος "on power resume".
 • Περισσότερες καταγραφές στο log.
5.0.1.2
Αντικαταστάθηκε με την επόμενη έκδοση
 • Χρήση Ctrl-F για ανεύρεση ιδιοτήτων.
 • Επανεκκίνηση network resources σε γεγονός "on power resume".
 • Περισσότερες πληροφορίες εκτυπωτών.
 • Bug fix: QR code printing on unsigned puzzle PDF.
5.0.1.0
 • Δυνατότητα άμεσης επανεκκίνησης service, από το UI.
 • Μικρότερο μέγεθος κώδικα, και ταχύτερη εκτέλεση σε περιβάλλοντα με μειωμένα resources.
5.0.0.5
 • Πληροφορίες εκτυπωτών, όπως τους βλέπει το service.(windows/PDF).
 • Υποστήριξη επανεκτύπωσης σε mode IE_11.
5.0.0.3
 • Υποστήριξη QR code.
4.0.4.0
 • Δυνατότητα υπογραφής PDF και εξόδου με όνομα ίδιο με το αρχικό.
  Απαιτείται η άδεια #390, τύπου dongle ή MAC address.
4.0.3.0
 • Διατήρηση αντιγράφου PDF σε χωριστό κατάλογο, έλεγχος μοναδικότητας βάσει ονόματος.
 • Δυνατότητα επανεκτύπωσης με νέα υπογραφή ενός PDF.
 • Καλύτερο σταμάτημα από την επιλογή Ρύθμιση > FGA service.

Επανεκτύπωση με νέα υπογραφή

Ανοίξτε το έγγραφο από το ιστορικό, πατήστε το κουμπί του εκτυπωτή με την μπλε λωρίδα.
4.0.2.0
 • Περισσότερες καταγραφές σε προβλήματα εκτύπωσης PDF.
 • Υποστήριξη παραγωγής PDF με όνομα ίδιο με της προέλευσης.
4.0.1.0
 • Καλύτερη διαχείριση start/ stop service.
 • Διαχείριση remote αδειών IE11.
4.0.0.0
 • Μετατροπή σε service.
 • Ομαλότερη εκκίνηση και τερματισμός, όταν δεν έχει ήδη εγκατασταθεί ο TaxSpooler.

3.4.0.0
 • Χρήση νέας βιβλιοθήκης PDF, υποστήριξη PDF 2.0.
3.3.3.0
 • Λεκτικό Εικόνας στην Εξαγωγή κειμένου in driver.
3.3.2.0
 • Δυνατότητα batch separation (PDF).
 • Διάφορες βελτιώσεις στο UI.
3.3.1.0
Εκδοση Beta. Αποσύρθηκε
Αν έχετε την έκδοση αυτή, πρέπει να την αντικαταστήσετε άμεσα με την επόμενη, καθώς θα σταματήσει να λειτουργεί, ξαφνικά.
3.3.0.0
 • Γρηγορότερο άνοιγμα Ιστορικού.
 • Πληροφορίες Υπογραφής στο Ιστορικό.
3.2.9.1
 • Νέα γεωμετρία για το roll paper.
 • Ομαλότερη εκκίνηση σε συνθήκες χαμηλών resources.

Ελάχιστη απαιτούμενη έκδοση TaxSpooler για όλες τις παρακάτω εκδόσεις: 2.4.5.2
3.2.9.0
 • Προστέθηκε η δυνατότητα crop στο αρχικό image.
 • Δεν απαιτείται επικοινωνία με TaxSpooler για ανυπόγραφα παραστατικά.
3.2.8.1
 • Bug fix: ιστορικό/reprint.
3.2.7.5
 • Δυνατότητα catch all για τα αντίγραφα.
3.2.7.4
 • Ενεργοποίηση πλήκτρου Ζ, παραμετρικά.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης italics/bold (puzzle).
 • Διάφορες βελτιώσεις στο UI.
 • Bug fix: cleanup old files (pdf).
3.2.4.4
 • Διαχείριση Landscape PDF με την άδεια ΙΕ-11.
 • Φίλτρα στην διαχείριση PDF.
3.2.4.3
 • Ανίχνευση πεδίων Ε.ΤΧΤ, με πρώτη (First), τελευταία (Last) και ενδιάμεσες (medium) σελίδες.
 • Security fixes.
 • Δυνατότητα εξαγωγής PDF source σε άλλη μορφή πχ XPS, PCL κλπ.
 • Χωρίς έλεγχο για INCA Imager.
 • Καλύτερη διαχείριση για τον απλό χρήστη (χωρίς δικαιώματα).
 • Clear INI file in PDF import.
 • iimg INI/LOG integration + iimager
 • Do not retry sending requests on error.
 • Διαγραφή γραμμής E.TXT από PDF.
 • Διαγραφή στοιχείων διαχωρισμού εντύπων από PDF.
 • Re-print PDF.
 • Αντιγραφή παραμετροποίησης αντιγράφων στα instances.
 • Ελεγχος ποιότητας, διαχείρισης εκτυπώσεων.
 • UTF-8 log.
 • Bug fix: clear UI for signature progress.
3.2.4.2
Καταργήθηκε
3.2.4.1
Καταργήθηκε
3.2.4.0
Καταργήθηκε
3.1.5.4
 • Θέματα με την ShGetFolderPath σε διάφορες εκδόσεις των Windows Server 2003.
3.1.5.3
 • Δυνατότητα εξόδου στην οθόνη (PDF/XPS/other types).
 • Λιγότερες απαιτήσεις δικαιωμάτων σε περιβάλλον multisession.
 • Bug fix: open PDF for reading.
 • Bug fix: reset 'text in driver' flag.
3.1.5.0
 • Διαχείριση λαθών, ενέργεια διαγραφής.
 • Υποστήριξη pdf από nsp64 source 3.1.5.0.
 • Αλλαγή στον τρόπο ανίχνευσης της κατάστασης running για τα διάφορα modules.
 • Bug fix: δυνατότητα διαγραφής συνεχώς αποστελλόμενης αίτησης.
3.1.4.22
 • Ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες στο log.
3.1.4.21
9-5-2016
 • Περισσότερες λεπτομέρειες στο log.
3.1.4.20
26-4-2016
 • Σελίδα εκτύπωσης: προσθήκη επιλογής Επανυπολογισμός μήκους (roll paper)
 • Επανάληψη εκτύπωσης για έγγραφα PDF.
3.1.4.19
13-4-2016
 • Επέκταση αυτόματης μετάφρασης Unicode για τις ομάδες χαρακτήρων 0x200B ως 0x200F και 0x202A ως 0x202E.
 • Διαγραφή ορφανών αρχείων log που μπορούσαν να προκαλέσουν κόλλημα στον FGA.
 • Bug fix: Διαγραφή request που επαναλαμβάνεται συνέχεια, με το κουμπί DEL. Ανοίξτε το User Interface και πατήστε DEL στην εγγραφή.
3.1.4.17
29-2-2016
 • Κλείδωμα επιλογών Ιστορικού κ.α.
 • Λήψη Ζ.
3.1.4.16
3-2-2016
 • Υπογραφή αρχείων PDF και δρομολόγηση σε πραγματικό εκτυπωτή.
 • Σωστή τοποθέτηση υπογραφής PDF σε PC που ήδη έχει εγκατασταθεί Adobe Acrobat 8.0 και πάνω.
3.1.4.14
25-1-2016
 • Ευκολότερη παραμετροποίηση για υπογραφή αρχείων PDF.
 • Πολλαπλά εναλλακτικά φίλτρα στο κείμενο του παραστατικού, χωρίς χρήση rectangles.
 • Δυνατότητα αδειοδότησης επιπλέον instances βάσει MAC address.
 • Δυνατότητα τοποθέτησης τίτλου αντιγράφου μόνο στην 1η ή μόνο στην τελευταία σελίδα.
3.1.4.13
15-12-2015
 • Αναγκαστικό κλείσιμο σε 60 sec μετά από αίτηση του χρήστη, για εργασίες 1ης φάσης.
 • Δυνατότητα αντικατάστασης λήψης INCA Imager X κατόπιν αίτησης.
3.1.4.12
10-12-2015
 • Αρνητικές αξίες στις Γραμμές πριν (μετά) το τέλος.
 • Λήψη INCA Imager X κατόπιν αίτησης.
3.1.4.11
9-9-2015
 • Διαχείριση κατάστασης όπου η TaskBar δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη.
 • Υποστήριξη παραγωγής κειμένου in driver.
3.1.4.9
31-3-2014
 • Bug fix: αποθήκευση παραμέτρων διαχωρισμού σήμανσης.
3.1.4.6
16-12-2013
 • Ελεγχος χρηστών.
 • Γρηγορότερη εκκίνηση και τερματισμός, στην περίπτωση πολλαπλών sessions.
3.1.4.2
22-5-2013
 • Αντιμετώπιση side effects του UAC (Windows Vista και μετά).
 • Logfile deadlock optimization.
 • Περισσότερες λεπτομέρειες στο logfile.
3.1.4.1
18-5-2013
 • Περισσότερες πληροφορίες στο log.
3.1.2.0
29-3-2013
 • Bug fix: 2 φορές οι ίδιες πληροφορίες σε 2σέλιδο παραστατικό.
3.0.0.0
29-3-2013
 • Υποστήριξη Windows 8 (32/ 64 bit).
Οδηγίες αναβάθμισης

2.0.3.0
22-3-2013
 • Υποστήριξη Ηλεκτρονικής Διαβίβασης.