TaxSpooler server 2.5/1.x - Ιστορικό

Εξοικονομήστε χρήματα άμεσα! Ενημερωθείτε για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και για το NoCopy (Αντίγραφο χωρίς αντίγραφο).

TaxSpooler > Μεταβολή > Αδεια πρατηρίου/ παρακράτηση.

Τρέχουσα έκδοση: 2.5.1.32

Κουμπί [Taxis] > Εναρξη > Reset Πρώτο Ζ.

Γιατί να θέλετε να κάνετε reset:
Ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης σας, ενδεχομένως να μην είστε υποχρεωμένοι να στείλετε όλα τα Ζ από ανέκαθεν, αλλά μόνο από κάποια ορισμένη ημερομηνία ενεργοποίησης, πχ. την 1/9/2020.

Τα παλιά Ζ (S.TXT) ενδεχομένως να μην έχουν σωστό περιεχόμενο και έτσι να μην θέλετε να τα στείλετε εφόσον δεν είστε υποχρεωμένοι.

Casio - Αδυναμία προσαρμογής θερινής ώρας

Για την προσαρμογή στην θερινή ώρα o TaxSpooler χρησιμοποιεί διάφορες συνθήκες, όπως το flag της ΕΑΦΔΣΣ ότι εισήλθε σε θερινή ώρα, και διάφορες συναρτήσεις POSIX compliant που με την σειρά τους, η συμπεριφορά τους εξαρτάται από διάφορες συνθήκες του O/S κλπ.

Για διάφορους λόγους και συνθήκες, φέτος στις 28/3/2021 δεν κατέστη δυνατή η επιτυχής προσαρμογή στην θερινή ώρα.

Για να το διορθώσετε αυτό, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα (οι οδηγίες αφορούν αδειοδοτημένο τεχνικό):

 • Κατεβάστε το αρχείο https://www.metafuture.biz/ftp/taxspooler/TaxServer/patch_casio/TaxMachine.dll
 • Σταματήστε το service του TaxSpooler
 • Κάνετε αντικατάσταση στο ήδη υφιστάμενο DLL, στην θέση εγκατάστασης του TaxSpooler, πιθανότατα στον κατάλογο
  c:\program files(x86)\inca hellas\taxspooler

2.5.1.32
 • Πιο ομαλό κλείσιμο, όταν καθυστερεί από εκκρεμείς διαδικασίες.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων ημερομηνίας ΕΑΦΔΣΣ, στην εκκίνηση.
 • Καταγραφή λαθών σε περίπτωση αδυναμίας ανάγνωσης του HTTP header, στις επικοινωνίες με ΑΑΔΕ (πχ. όταν μεσολαβεί ακατάλληλος proxy).
 • Διάφορα fixes, στην διαχείριση του clipboard, που έχουν σχέση με την επιλογή γλώσσας (Ελληνικά).
 • Ανάγνωση (μετατροπή) αλγεβρικής ώρας logbook, σε αναγνώσιμη από τον άνθρωπο.
 • Υποστήριξη αμφίδρομης επικοινωνίας/ ενημέρωσης για παραμέτρους E-Send με TaxCenter.
2.5.1.30
 • Νέο απλοποιημένο API μέσω single HTTP POST request (REST) για εγκατάσταση τύπου Β.
  Απλή χρήση από οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, συμπεριλαμβανόμενης της javascript.
 • Υποστήριξη Android (τιμολόγηση επ αυτοκινήτω), macOS και άλλων O/S μέσω HTTP Post request.
 • Δημιουργία σημείου επαναφοράς παραμέτρων (restore point)
 • Η επαναφορά παραμέτρων, δεν σβήνει το σημείο επαναφοράς.
 • Δυνατότητα αποστολής S.TMP αρχείου εκτός λίστας.
 • Πληροφορίες service: login account, start path, κλπ.
 • Πληροφορίες προβλημάτων εκκίνησης εφαρμογών συστήματος (ShellExecute).
 • Βελτιώσεις στο UI.
2.5.1.29
Καταργήθηκε
2.5.1.x patch for Casio
2.5.1.28
 • Βοηθητικά, μεταφορά αρχείων, release file ASAP is read.
 • Πλήρης αναδημιουργία εσωτερικής βάσης από τα αρχεία στον δίσκο.
 • Report συγχρονισμού βάσης, σε TXT (το HTML απαιτεί μερικές φορές άδεια από τον Administrator).
 • Υποστήριξη xlead.xml στα πακέτα, αυτόματη εγκατάσταση FGA σε proxy server.
 • Κουμπί εκκίνησης FGA στην κεντρική κονσόλα του UI.
2.5.1.27
 • Μεγαλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης.
 • Ενσωμάτωση pugixml 1.11.
 • Νέα διαχείριση ΕΑΦΔΣΣ collision (περιπτώσεις που η ΕΑΦΔΣΣ δεν απαντάει λόγω hardware προβλήματος).
 • Προσθήκη lines/inch στην επιλογή εκτύπωσης PRWIN.
 • Δυνατότητα προεκτύπωσης (σχέδιο) μέσα από τον wizard, στο PRWIN.
 • Βοηθητικά, μεταφορά αρχείων, release file as ASAP is read.
 • Πλήρης αναδημιουργία εσωτερικής βάσης από τα αρχεία στον δίσκο.
 • Report συγχρονισμού βάσης, σε TXT (το HTML απαιτεί μερικές φορές άδεια από τον Administrator).
2.5.1.26
 • Βελτιώσεις στο UI.
 • Hide icon when minimized.
 • Καταγραφή πληροφοριών service enumeration, στο ξεκίνημα.
 • Ελεγχος ορθογραφίας στις ονομασίες μηχανών (κλειδιά Taxis).
 • Επιλογή Win32 στην δημιουργία πακέτου.
2.5.1.25
 • Περισσότερες καταγραφές στον listener, σε διακοπές δικτύου.
 • Αντιμετώπιση ορισμένων καταστάσεων δικτύου.
2.5.1.24
 • Ελαχιστοποίηση ερωτήσεων ώρας προς την ΕΑΦΔΣΣ.
2.5.1.23
 • Πρόβλεψη για διαχείριση προβλημάτων σε λανθασμένη απάντηση της ΕΑΦΔΣΣ.
 • Επανεκκίνηση thread υπογραφών, σε κάθε υπογραφή, για μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι σε απρόβλεπτες συμπεριφορές της ΕΑΦΔΣΣ.
 • Δυνατότητα διαγραφής εγγραφών στις πληροφορίες ανυπόγραφων, ειδικά όταν έχουν δημιουργηθεί "σκουπίδια" στο αρχείο (Delhaize).
 • Δυνατότητα stop service ενόσω αποστέλλονται αρχεία στο Taxis.
 • Ελεγχος αναγκαστικής διακοπής βοηθητικών (πχ. SAP listener) στην εκκίνηση.
2.5.1.21
 • Πρόβλεψη για πιθανά deadlock στην καταγραφή log.
2.5.1.20
 • Πληροφορίες έκδοσης για αρχεία συστήματος, που βρίσκονται σε subfolder, και υπάρχουν ταυτόχρονα και στα κύρια folder.
 • Ελεγχος profiler με παράμετρο. Default = όχι.
 • Restart TaxSpooler on hung. Default = 20 sec.
 • Bug fix: Πρόβλημα codepage στην σειρά παραστατικού (E.TXT), όταν περιέχει Ελληνικά και το πηγαίο δεν είναι ΕΛΟΤ928.
 • Bug fix: SAP-type B, δεν επεξεργάζεται τα σύνθετα πεδία.
 • Bug fix: Διαχείριση λάθους σε επικοινωνία Taxis μέσω proxytax, στις περιπτώσεις (1) δεν υπάρχει η DLL,και (2) δεν υπάρχει η function.
2.5.1.18
Green
 • Σημαντική μείωση απαιτήσεων CPU.
  Μηδενική χρήση CPU taxserver.exe σε κατάσταση αναμονής. Οι προηγούμενες εκδόσεις χρησιμοποιούσαν το 100% ενός Logical processor.
 • Profiler.
 • Καλύτερη διαχείριση λειτουργίας Stop service.
2.5.1.17
 • Readonly πρόσβαση στην εσωτερική βάση, όταν χρειάζεται. Αυξάνει την ταχύτητα ανταπόκρισης.
 • Προστέθηκε ημερομηνία ασφαλείας, για μεταβολές ημερομηνίας συστήματος.
 • Bug fix: σε λάθος αποστολή στο Taxis και εφόσον έχει επιλεγεί η ανανέωση ώρας συστήματος από το το Taxis, αλλάζει η ώρα συστήματος σε 30/12/1899.
 • Bug fix: σε μερικές περιπτώσεις, δεν ενημερώνει τις πληροφορίες συστήματος, στην εσωτερική βάση.
2.5.1.16
 • Επανεκκίνηση TCP/IP σε γεγονός on power resume.
 • Δυνατότητα ενημέρωσης ώρας O/S από Taxis.
 • Report παραστατικών: προετοιμάζει την ώρα από 00:00:00 ως 23:59:59.
 • Πιο εύκολη διαχείριση επιλογών στο report παραστατικών.
 • Δοκιμή σύνδεσης Taxis, με χρήση του δηλωμένου proxy.
 • Εισαγωγή κλειδιών Taxis, με προτεινόμενες ΕΑΦΔΣΣ από τις ενεργές.
 • Πληροφορίες έκδοσης remote, στο κέντρο ελέγχου.
 • Ακόμη καλύτερη διαχείριση της εσωτερικής βάσης με χρήση cache, στην αποστολή S.TMP.
 • Catch exceptions on O/S time setting (διαχείριση hardware failure της ΕΑΦΔΣΣ).
 • Δυνατότητα επανακαθορισμού Πρώτου Ζ προς Αποστολή.
 • Bug fix: μερικές φορές δεν τερματίζει το taxback.exe.
 • Bug fix: υπό συνθήκες, η εισαγωγή κλειδιών Taxis (AES keys), δεν δουλεύει.
2.5.1.15
 • Μείωση απαιτούμενων resources.
 • Διαχείριση λάθους στην ανάγνωση ώρας ΕΑΦΔΣΣ.
 • Δυνατότητα να βλέπει ο χρήστης όλα τα εκκρεμή προς αποστολή Z.
 • Κουμπί Taxis στο front panel.
2.5.1.14
 • Υποστήριξη CASIO FP700.
 • Fixed size label: τοπική εγκατάσταση.
 • Δυνατότητα mark συγκεκριμένου E.TXT ως απεσταλμένου ή μη.
 • Εκτέλεση ελέγχου "μη ενημερωμένου καταλόγου" από το UI.
 • Ελεγχος ενημέρωσης καταλόγου βάσει abmaiz, όχι abmaiex.
 • Περιορισμός καταγραφής λάθους απάντησης webserver στην ενημέρωση πληροφοριών συστήματος, στα 1024 bytes, για να μην κολλάει την ώρα της απάντησης.
 • Φίλτρο κειμένου στις πληροφορίες καταλόγου.
 • Πληροφορίες IP στα Ανυπόγραφα (Delhaize).
 • Ομαλότερο κλείσιμο TaxBack.exe
 • Εργαλεία > Ενημέρωση Λογισμικού > Εισαγωγή πακέτου: δημιουργία καταλόγου προορισμού, αν δεν υπάρχει.
 • Bug fix: πολύ συχνή επικοινωνία με ΑΑΔΕ, σε ορισμένες περιπτώσεις.
2.5.1.13
 • Υποστήριξη SAP type B για QR code.
 • Αυτόματη εκκίνηση και παύση διεργασιών SAP listener.
 • O cluster client δεν εκτελεί περιοδικό έλεγχο ώρας.
 • Bug fix: Can not stop selected process.
Ηδη διαθέσιμες δυνατότητες από την 2.5.1.12:
 • Πληροφορίες Is Admin και Elevation, για το UI.
 • Καλύτερη διαχείριση στην εσωτερική βάση: κλείνουν handles που έμεναν ανοιχτοί.
 • Εισαγωγή περισσότερων από 1 άδειες μαζί.
 • Ενημέρωση λογισμικού από πακέτο, μεταφέρει και τις άδειες.
 • Απομακρυσμένη επισκευή εσωτερικής βάσης.
2.5.1.11
Stable/ αποσύρθηκε
 • Νέα διαχείριση βάσης δεδομένων, λιγότερα database locks.
 • Λιγότερες απαιτήσεις μνήμης.
 • Υποστήριξη proxytax για αποστολή S.TMP.
2.5.1.7
Stable/ αποσύρθηκε
 • Bug fix: διαχείριση ΕΑΦΔΣΣ στην εισαγωγή πακέτου, στην αναβάθμιση παλιών εκδόσεων.
2.5.1.6
Καταργήθηκε
 • QR code στην επανάληψη εκτύπωσης.
 • Βελτιώσεις στην συμπεριφορά του TaxBack.exe
2.5.1.5
Καταργήθηκε
 • Υποστήριξη αποστολής E.TXT στην ΑΑΔΕ και δημιουργία QR code.
 • Εξαιρούμενα (από έλεγχο) ΑΦΜ.
 • Απεξάρτηση από powershell για elevated διαδικασίες.
 • Stop/start iProcinfo μαζί με TaxSpooler service.
 • Εμφάνιση συνδεμένων ΕΑΦΔΣΣ με χωριστό τρόπο, στην λίστα αδειών.
 • Δυνατότητα εκκίνησης TaxSpooler χωρίς την 1η ΕΑΦΔΣΣ της ομάδας.
Προηγούμενες εκδόσεις 2.5.x.x
Καταργήθηκαν

Προηγούμενες εκδόσεις 2.4.x.x ή παλιότερες
Kαταργούνται, λόγω τεχνικών αλλαγών στη νομοθεσία.