iForm: designer/ barcode/ indexer

Μετασχηματισμός παραστατικών, ένθεση 2-D barcode, εισαγωγή σε βάση δεδομένων

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα iForm/designer μετατρέπει ένα έγγραφο με απλό κείμενο που αποστέλλεται σε ένα εκτυπωτή dot matrix, σε έγγραφο με κείμενο "πλούσιας" μορφοποίησης, συμπεριλαμβάνοντας διαφοροποιήσεις στην επιλογή γραμματοσειράς, όπως font face, font size, font weight, color, κ.λπ., για κάθε στοιχείο του πηγαίου εγγράφου, και το εκτυπώνει σε ένα εκτυπωτή Windows™ (GDI).

Το πρόγραμμα θεωρεί σαν στοιχείο του πηγαίου εγγράφου κάθε λέξη που καθορίζεται από τον αριθμό γραμμής προέλευσης, αριθμό στήλης, πλάτος, συμπεριλαμβάνοντας κενά που προηγούνται ή έπονται.

Με την προσθήκη της επέκτασης iForm/barcode, μπορεί επίσης να προσθέσει ένα γράφημα barcode, αναπαριστώντας διάφορα στοιχεία του πηγαίου εγγράφου, π.χ. τα στοιχεία ενός τιμολογίου, όπως κωδικός υποκαταστήματος, αριθμός σειράς, αριθμός παραστατικού, ημερομηνία.

Με την προσθήκη της επέκτασης iForm/indexer, μπορεί να παράγει αντίγραφα PDF της εκτύπωσης που πραγματοποιείται στους εκτυπωτές GDI, και να τα αποθηκεύσει σε μια βάση δεδομένων, στην οποία μπορεί να γίνει ανεύρεση με οποιοδήποτε κριτήριο (πεδίο) που καθορίζεται παραμετρικά, ή με οποιαδήποτε λέξη περιέχεται στο πηγαίο έγγραφο.

Γραφικές εκτυπώσεις

Εχετε ήδη μια γραφική εκτύπωση που θέλετε να ξανασχεδιάσετε, να την εμπλουτίσετε με περισσότερο κείμενο, γραφικά, logos, barcode, κλπ., αλλά δεν μπορείτε να το κάνετε από την εφαρμογή που παράγει την εκτύπωση; Για παράδειγμα θέλετε να εισάγετε το logo σας σε μια εκτύπωση σελίδας web που επισκέπτεστε στο internet.

Χρησιμοποείστε το πρόγραμμα FullGraphics Advanced.

Δείτε με μια ματιά

το αποτέλεσμα, πριν διαβάσετε τις λεπτομέρειες παρακάτω:

 1. Αρχικό κείμενο (όπως το στέλνει π.χ. το ERP σας)
 2. Αποτέλεσμα μετά την επεξεργασία απο το iForm
 3. Σύνδεση Unix, Linux, AS/400, κλπ.

iForm/designer

 • Δυνατότητα καθορισμού πηγαίου αντικειμένου (λέξης) με αριθμό σειράς, αριθμό στήλης, πλάτος, κενά εμπρός και πίσω.
 • Για κάθε πηγαίο αντικείμενο, καθορισμός γραμματοσειράς εξόδου: font face, font size, font weight, font color.
 • Για κάθε πηγαίο αντικείμενο, καθορισμός συντεταγμένων εξόδου x, y και καθορισμός πλάτους και ύψους της περιοχής που καταλαμβάνει, σε δέκατα του χιλιοστού.
 • Εισαγωγή επιπλέον κειμένου, που δεν περιλαμβάνεται στο πηγαίο έγγραφο.
 • Εισαγωγή σχεδίου (γραμμές, τετράγωνο, παραλληλόγραμμο), με καθορισμό πλάτους - χρώματος γραμμών, για την βελτίωση της εμφάνισης - γραμμογράφησης του εντύπου.
 • Εισαγωγή εικόνας σαν λογότυπο, ή background στην τελική εκτύπωση.
 • Δυνατότητα πολλαπλών αντιγράφων.
 • Δυνατότητα ανόμοιων αντιγράφων, σε διαφορετικούς εκτυπωτές.
  Παράδειγμα: ένα τιμολόγιο μπορεί να εκτυπώνεται σε 2 αντίγραφα, όπου το πρώτο να λέει "αντίγραφο για τον πελάτη" και το δεύτερο να λέει "αντίγραφο για την επιχείρηση" και επιπλέον να περιλαμβάνει στοιχεία παράδοσης, όπως την φράση "Παρελήφθη την... από τον..."
 • Λειτουργίες αυτόματου parsing του πηγαίου εγγράφου.
 • Visual output designer/ preview.

iForm/barcode

 • Παραμετρικός καθορισμός ενός ή περισσότερων πεδίων που συμμετέχουν στην δημιουργία του barcode.
 • Δημιουργία linear ή 2-D barcode τύπου DataMatrix ή PDF417.
 • Δημιουργία 2-D barcode τύπου DataMatrix με proprietary κωδικοποίηση, που επιτρέπει α) την εισαγωγή Ελληνικών και β) την εισαγωγή μεγάλου πλήθους χαρακτήρων.
 • Συμμετοχή τουλάχιστον 700 χαρακτήρων στο barcode, συμπεριλαμβανομένων και Ελληνικών.
 • Συνοδεύεται από πρόγραμμα αποκωδικοποίησης, ώστε να είναι εφικτή η ανάγνωση των proprietary barcode data.

Κρυπτογράφηση

To barcode μπορεί νε περιέχει τα data σε μορφή κρυπτογραφημένη και επιπλέον υπογραμμένα με τον αλγόριθμο SHA-2.

Τόσο για την κρυπτογράφηση, όσο και για την αποκρυπτογράφηση, απαιτούνται ειδικά κλειδιά software (μυστικά) ή hardware (dongles), καθιστώντας την διαδικασία αυτή αδιάβλητη.

Ετσι, κανένας δεν μπορεί να παράγει αναγνώσιμο barcode χωρίς το κλειδί, και παράλληλα κανένας δεν μπορεί να διαβάσει το barcode χωρίς το κλειδί.

Εφαρμογές

 • Παρακολούθηση παραδόσεων Τιμολογίων - Δελτίων αποστολής (βλέπε NoCopy)
 • Παρακολούθηση εισπράξεων (πχ. Τιμολόγια μετρητοίς)
 • Κωδικοποίηση περιεχομένου εγγράφων.
 • Πιστοποίηση γνησιότητας εγγράφου,

2-D barcode self encoder-decoder

iForm/indexer

 • Παραμετρικός καθορισμός ενός ή περισσότερων πεδίων (semantics) για αναζήτηση.
 • Αναζήτηση με οποιαδήποτε λέξη περιέχεται στο κείμενο του εγγράφου, ανεξάρτητα από την παραμετροποίηση ή μη, των πεδίων.
 • Αναζήτηση, ανεξάρτητα από Αγγλικά ή Ελληνικά για όμοια γράμματα, αλλά μόνο με τα αντίστοιχα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.
  Για παράδειγμα, στην αναζήτηση το Ελληνικό Α (’λφα) και το Αγγλικό Α (Εϊ) θεωρούνται ισοδύναμα.
 • Αναζήτηση ανεξάρτητη από ορθογραφία. Π.χ. τα γράμματα Ι, Η, Υ, θεωρούνται ισοδύναμα.
 • Καταχώρηση στην βάση δεδομένων τόσο του αρχικού κειμένου, όσο και παραχθέντος αντιγράφου PDF.
 • Υποστηριζόμενες βάσεις MS-SQL server 2000 (ή νεότερος), MySQL έκδοση 4.20 (ή νεότερη).

Αλλες πληροφορίες

 • Λήψη αιτήσεων εκτύπωσης μέσω αιτήσεων TCP/IP, από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.
 • Λήψη αιτήσεων εκτύπωσης μέσω virtual δικτυακού εκτυπωτή, που εγκαθιστά το πρόγραμμα: Windows network printer ή print services for Unix, για άλλα λειτουργικά, όπως IBM AS/400.
 • Λειτουργία υπό μορφή service των Windows ή σαν desktop εφαρμογή, κατ' επιλογήν του χρήστη.
 • Λειτουργία proxy - forward requests: η εφαρμογή μπορεί να προωθεί αιτήσεις εκτύπωσης για επεξεργασία σε άλλους σταθμούς ενώ παράλληλα μπορεί να παράγει αντίγραφα PDF στον αρχικό σταθμό. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ελάχιστη χρήση bandwidth για εκτυπώσεις σε απομακρυσμένους σταθμούς.
 • Τήρηση λεπτομερών αρχείων log.
 • Το πρόγραμμα iForm μπορεί να συνδεθεί, και να παραλαμβάνει αυτόματα αιτήσεις εκτύπωσης, από το πρόγραμμα φορολογικής σήμανσης TaxSpooler.